NIP-registraties

Een NIP-registratie biedt voordelen. Meer weten of aanmelden? Selecteer een regeling links in het navigatiemenu. NIP-lidmaatschap is vanaf 1 oktober 2019 een voorwaarde om te kunnen starten met het registratietraject in een van de NIP-registers. Bent u al bezig met een traject tot eerste registratie zonder dat u lid bent van het NIP? Of bent u (als niet-lid) bezig met een traject tot herregistratie? Dan is deze voorwaarde niet op u van toepassing.