NIP-registraties

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Hiervoor hebben we verschillende kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals de NIP-registratieregelingen met kwaliteitscriteria waaraan alle ingeschreven psychologen moeten voldoen. Met uw NIP-registratie laat u zien dat u professioneel met uw vakgebied bezig bent!

  • Een NIP-registratie biedt voordelen. Meer weten of aanmelden? Selecteer een regeling links in het navigatiemenu