EuroPsy

EuroPsy (Europees certificaat in de psychologie) is een Europese certificering voor psychologen, ontwikkeld door de European Federation of Psychologists Associations (EFPA). EuroPsy betekent een grote stap voorwaarts in het bevorderen van de mobiliteit van psychologen en de toegang van cliënten tot psychologische diensten van hoge kwaliteit in Europa. EuroPsy biedt uniforme richtlijnen voor vakbekwaamheid en ethiek, die worden onderschreven door de nationale psychologenverenigingen van de landen (inclusief alle EU-landen) die lid zijn van de EFPA.

 

Veelgestelde vragen

EuroPsy is een Europese standaard voor een professioneel opleidingsniveau in de psychologie, ingesteld door EFPA, de Europese Federatie van Psychologenverenigingen. Iedere psycholoog die aan de normen voldoet, kan een certificaat verkrijgen en worden opgenomen in het register van Europese psychologen. De naam EuroPsy werd gekozen als afkorting van 'Registered European psychologist'.
Als je voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot scholing en training en je je committeert aan de (nationale) Beroepscode en de Meta-Code of Ethics, kun je het EuroPsy certificaat aanvragen bij de Nationale Toekennings Commissie (National Awarding Commitee - NAC).
Nationale toekenningscommissies evalueren aanvragen en bepalen de uitkomsten van aanvragen voor EuroPsy. De Europese Toekenningscommissie, ingesteld door EFPA, houdt toezicht op de Nationale Toekenningscommissies en het proces voor de toekenning.
Er zijn verschillen in het onderwijs en de beroepsopleiding van psychologen in Europa. Daarom is besloten om EuroPsy als een gemeenschappelijk Europees benchmark te introduceren.
Nee. De Europese wetgeving biedt burgers uit lidstaten de vrijheid zich te vestigen en te werken in een ander land van de Europese Unie. Het beoefenen van psychologie in een ander Europees land is onderworpen aan de wet van dat land. EuroPsy informeert 'bevoegde autoriteiten' van andere landen over het onderwijs en de professionele opleiding van een psycholoog.
Nee, er is geen vereiste dat psychologen EuroPsy moeten hebben verkregen. Maar EuroPsy kan de toepassing van nationale wetten inzake professionele activiteiten van psychologen vergemakkelijken.
Ja. EuroPsy is van toepassing op alle landen waarvan de psychologische verenigingen lidverenigingen van EFPA zijn: 28 EU-landen en 8 andere Europese landen.
Er is een basis EuroPsy-certificaat en er zijn gespecialiseerde EuroPsy-certificaten, die aanvullende opleiding en professionele training vereisen. Specialistische EuroPsy-certificaten bestaan voor psychotherapie en voor arbeids- en organisatiepsychologie. Het gespecialiseerde certificaat is nog niet voor Nederlandse psychologen te verkrijgen.
Zeven jaar. Voor het einde van deze periode moet de psycholoog zich opnieuw kandidaat stellen voor herbeoordeling en verlenging.
Naar het EuroPsy-register. Het EuroPsy-register wordt minstens één keer per maand bijgewerkt.
Ja. Psychologen moeten een bepaalde tijd besteden aan voortdurende professionele ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt geëvalueerd wanneer EuroPsy wordt vernieuwd.
Werkgevers kunnen het EuroPsy Register gebruiken om te verifiëren of aanvragers hebben voldaan aan de EuroPsy-normen en om te bepalen op welk werkterrein zij bevoegd zijn.