Accreditatie

Als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten: kunnen deze scholingsactiviteit meetellen voor een (her)registratieregeling van een NIP-register? Dat beoordeelt het NIP tijdens een accreditatieprocedure. Alle scholing die ter accreditatie wordt aangeboden wordt opgenomen in de scholingsagenda.