Accreditatie

Als aanbieder van bij- en nascholingsactiviteiten: kunnen deze scholingsactiviteiten meetellen voor een (her)registratieregeling van een NIP-register? Dat beoordeelt het NIP tijdens een accreditatieprocedure. Alle scholing die ter accreditatie wordt aangeboden wordt opgenomen in de scholingsagenda.

 

Veelgestelde vragen

Ja: aanvullende informatie bij het aanvragen van accreditatie vind je in de handleiding (pdf).
Een geaccrediteerde scholing kan meermaals worden aangeboden binnen de periode waarbinnen de accreditatie geldig is. Voor elke keer dat je het aanbiedt vul je binnen PEonline een 'uitvoering' aan. Alleen als je dit doet verschijnt de scholing in de scholingsagenda waardoor geïnteresseerden het aanbod kunnen vinden. Bovendien maakt het toevoegen van de uitvoeringsdata het mogelijk om de presentie van de deelnemers te kunnen invoeren in PE-online. De stappen voor het toevoegen van een uitvoering:
 1. log in met je aanbiedersaccount bij PE-online
 2. klik op de cursus waarvoor je een nieuwe datum ('uitvoering') wilt toevoegen
 3. onderaan die pagina staan de uitvoeringsgegevens, klik op 'uitvoeringen beheren'
 4. klik op 'uitvoering toevoegen'
 5. vul in ieder geval de verplichte gegevens in: startdatum, einddatum en evt. andere gegevens (locatie)
 6. klik op 'ok'
 7. klik op 'opslaan'

Voorbereiding voor het in één keer invoeren van de gehele presentielijst (dus alle nummers van alle deelnemers):

Maak een lijst met alle nummers van de deelnemers van wie je de presentie wilt invoeren. Het nummer moet volledig zijn om herkend te worden; vaak is er een voorvoegsel in hoofdletters, voor het NIPnummer is dit NIP-; een voorbeeld van een NIPnummer wat geaccepteerd wordt is dan dus NIP-00123456.

Iemand kan meerdere nummers hebben, als diegene bij meerdere organisatie registraties heeft. Zo heeft een klinisch psycholoog die tevens een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP is en lid van de VGCt, 3 nummers: een BIG-nummer, een VGCT-nummer en een NIP-nummer. Als voor de betreffende cursus voor alle drie de organisaties/registraties accreditatie is aangevraagd dienen al deze drie nummers te worden ingevoerd.

Stappen voor het invoeren van presentie:

 1. log in met je aanbiedersaccount bij PE-online
 2. klik op de naam van de scholing
 3. klik bovenin het scherm op de button 'presentie'
 4. klik op toevoegen presentie
 5. klik op het zwarte pijltje naast het tekstvakje met 'selecteer' , klik in het uitvalmenu op de juiste cursus en klik op volgende
 6. selecteer de juiste uitvoering en klik op volgende
 7. een overzicht van aangevraagde accreditaties en hun status verschijnt; klik op volgende
 8. selecteer ‘presentielijst invoeren’ en klik op volgende
 9. klik op bestand kiezen als je een evaluatie en evt presentielijst wilt uploaden (dit is geen verplichte stap in het opvoeren van de presentie)
 10. klik op volgende;

Hierna zijn er twee mogelijkheden om verder te gaan:
Mogelijkheid A - Een hele presentielijst in één keer opvoeren
11. klik op importeren
12. knip en plak de vooraf opgestelde lijst met de registratienummers in het veld 'te verwerken' en klik op gereed
13. controleer de namen in de lijst, verwijder evt. foutieve nummers door de betreffende naam + nummer te selecteren en op verwijderen te klikken
14. klik na de controle op volgende
15. klik op gereed

Mogelijkheid B - Losse registratienummers invoeren (bijvoorbeeld omdat er slechts enkele presenties zijn of omdat je achteraf iemand wilt toevoegen die niet op de eerder ingevoerde lijst met presenties stond)
11. vul in het vak 'zoeken' het registratienummer in voorafgegaan door een # en klik op toevoegen
12. klik op volgende
13. klik op gereed

 1. log in met je aanbiedersaccount bij PE-online
 2. klik op de naam van de scholing
 3. klik bovenin het scherm op de button 'presentie'
 4. klik op de button 'verwerkte presenties'
 5. klik vooraan op het IDnummer van de scholingsuitvoering met de juiste datum waaruit je iemand wilt verwijderen
 6. zoek de betreffende deelnemer op en klik vooraan op het prullenbakje
 7. vul de reden van de verwijdering in + klik op verwijderen
 8. klik op 'ja' om de verwijdering te bevestigen
 9. klik op 'opslaan wijzigingen'
 10. klik op 'ok'
Dit kun je invoeren in de accountgegevens in PE-online. Als je de wijziging hebt ingevoerd, kun je in PEonline een bericht sturen via vraag/antwoord en aangeven dat je een nieuwe factuur wilt ontvangen.