Registraties

Het NIP ziet het als taak om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog te bewaken en te borgen. Professionals die geregistreerd zijn, laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. De registratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Hiervoor heeft het NIP verschillende registratieregelingen ontwikkeld. Met uw NIP-registratie laat u zien dat u professioneel met uw vakgebied bezig bent.