Registraties

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. De registratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Met uw NIP-registratie laat u zien dat u professioneel met uw vakgebied bezig bent.