Registraties

Het NIP bewaakt en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Met uw NIP-registratie laat u zien dat u professioneel met uw vakgebied bezig bent en dat u staat voor kwaliteit. De registratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid.