NIP Visiteur

Ben jij als psycholoog sterk in het reflecteren op het professionele handelen van je collega’s? Heb jij het in je om de kwaliteit van psychologen te verhogen? Wil je bijdragen aan de deskundigheidsontwikkeling van je collega’s? Dan is deze functie voor jou!

Het NIP zoekt per direct een of meer enthousiaste kandidaten voor de functie van

NIP Visiteur

Wat ga je doen?

Visitatie is een krachtig instrument om te reflecteren op het eigen functioneren of dat van je team en te komen tot concrete ontwikkelpunten. Visitatie biedt zicht op de aansluiting van professioneel handelen met de professionele standaard. Inzicht in sterke en ontwikkelpunten geeft richting aan de professionele ontwikkeling en kan de professionele identiteit versterken.

Visitatie is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het NIP. Het NIP biedt een visitatie-instrument aan waarmee psychologen kunnen reflecteren op het professioneel handelen. Als visiteur voer je bij de deelnemende psychologen de visitatie uit. Tijdens het visitatiegesprek behandel je elementen uit de door de deelnemer ingevulde vragenlijst, beoordeel je de behandelde casuïstiek en uiteindelijk het daaruit voortvloeiende ontwikkelplan van de deelnemer. Na het gesprek vul je het beoordelingsformulier in en maak je het visitatieverslag. Op grond hiervan verstrekt de visitatiecommissie al dan niet een visitatiecertificaat aan de deelnemer.

Tweemaal per jaar is er een overkoepelende vergadering met de visitatiecommissie voor updates en inhoudelijke discussie.

Wat wij vragen van jou:
 • je bent lid van het NIP;
 • je bent minimaal GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd) of Registerpsycholoog K&J NIP en hebt meer dan vijf jaar relevante werkervaring;
 • je hebt zelf een geldig visitatiecertificaat van het NIP of LVVP of kunt aantonen dat je je actief met de professionele standaard bezighoudt;
 • je onderschrijft de visie en werkwijze, zoals omschreven in het visitatiereglement.
Jouw profiel:
 • interesse in de professionele standaard, gebaseerd op gedegen kennis van het vak en de praktijk: de beroepscode, multidisciplinaire richtlijnen, veldnormen en competenties;
 • je kunt een gesprek structureren, bewaken en (bij)sturen en:
  • je beschikt over goede vraagtechnieken;
  • je kan feedback geven op kwalitatieve aspecten van de beroepsuitoefening;
  • je kan de eigen gedachten en mening duidelijk en correct verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • je kan goed relativeren en een helicopterview toepassen.
Wat bieden wij jou?
 • een vaste vergoeding die is gebaseerd op de samengestelde tijdsinvestering van het aantal deelnemers, voorbereidingstijd, gesprekstijd, en het invullen van het visitatieverslag;
 • waardering voor je werk door het NIP-bestuur en de leden.
Heb je interesse?

Stuur dan je motivatie en beknopt CV naar visitatie@psynip.nl.
Indien je naar aanleiding van de vacature vragen hebt kun je contact opnemen met de secretaris van de commissie via visitatie@psynip.nl of 030 – 8201 500.

Over het NIP

Het NIP is met zo’n 13.000 leden al meer dan 80 jaar de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Wij zetten ons in voor de psycholoog als professional én voor de psychologie als vak. Dit doen we door de professionele standaard van de psychologen hoog te houden en de psychologie stevig op de kaart te zetten. Onze brede beroepsvereniging omvat met 17 secties het gehele vakgebied, van Gezondheidszorg tot Arbeid & Organisatie en van Kinder- en Jeugdpsychologie tot Sociaal-Economische psychologie.

Door onze omvang en brede expertise – gedreven vanuit de vakinhoud – zijn we bovendien een serieuze gesprekspartner in Den Haag. Wij zitten geregeld aan tafel met uiteenlopende instanties, van ministeries tot politici en natuurlijk ook met andere beroepsverenigingen. Daarnaast verbinden wij onze psychologen en hun verschillende vakgebieden met elkaar zodat zij hun vakkennis kunnen vergroten en hun zakelijke netwerk verder uitbreiden.