Samenwerking

De positie van psychologen versterken, dát wil het NIP. Daarom zet het NIP zich op collectief en individueel niveau in voor haar leden. Het NIP werkt veel samen met andere organisaties en netwerken om de belangen van psychologen zo goed mogelijk te behartigen.