Internationale samenwerking

Het NIP werkt ook samen met organisaties op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de EFPA en de EACLIPT. Tot 2017 was het NIP aangesloten bij IUPSYS  de International Union of Psychological Science. Deze internationale organisatie bevordert de ontwikkeling en toepassing van psychologie als wetenschap op reginaal, nationaal en internationaal niveau. In 2020 beslist het NIP of hier weer bij aangesloten wordt na deelname aan het ICP in Praag.