Contributietarieven

Het NIP kent twee soorten lidmaatschap: Algemeen en Student (zie voorwaarden lidmaatschap). Binnen het Algemeen lidmaatschap zijn er verschillende contributiecategorieën, elk met een eigen tarief.
Tip: Veel werkgevers vergoeden de contributie van beroepsverenigingen. Vraag ernaar bij je werkgever!