NIP-webinars

Het NIP ontwikkelt regelmatig webinars voor leden over actuele thema’s. De meeste NIP-webinars worden exclusief en gratis aan NIP-leden aangeboden.

Motiverende gespreksvoering – 10 mei 2021
Ben jij als startende psycholoog benieuwd naar wat motiverende gespreksvoering is en hoe je het kunt gebruiken om mensen te motiveren tijdens een behandeling? Volg dan dit webinar met GZ-psycholoog Wilco Janssen.

 

Advies Beroepenstructuur psychologische zorg – 10 november 2020
Wat kwam er kijken bij de totstandkoming van het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ en welke keuzes liggen aan het advies ten grondslag? Voorzitters Hans de Veen (NIP) Rudolf Ponds (NVGzP) en Kirsten Hauber (NVP) vertellen hier meer over.

 

Marketing en Personal Branding – 10 september 2020
Wil jij als zelfstandig gevestigde psycholoog meer weten over hoe je marketing en personal branding kunt inzetten? Een webinar met Karen Oldhoven van Brand New Personal.

 

Informatie delen met derden: wie, wat en hoe? – YouTube
Mag u informatie over uw cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts u belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

 

Behandeling en onderzoek bij minderjarigen – YouTube
Heb ik als psycholoog altijd toestemming van beide ouders nodig? Deze en andere veel gestelde vragen komen ter sprake op het webinar over behandeling en onderzoek van minderjarigen.

 

De betrokkenen van de psycholoog – webinar terugkijken
Mag u informatie over uw cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts u belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

 

Statushouders aan het werk (deel 1, 2 en 3) – 10, 17 en 24 juni 2021
Het drieluik ‘Statushouders aan het werk’ biedt een drietal online workshops waarin de deelnemers een aantal praktische vaardigheden kunnen oefenen om met dit onderwerp in hun eigen praktijk aan de slag te kunnen.

 

Hoe overtuig je HR-managers van het belang van wetenschappelijk bewezen interventies? – Een sceptische blik op HR – 5 februari 2021
Hoe komt het dat onze klanten toch nog zo vaak gebruik maken van ongefundeerde kleurentestjes en dergelijken? Hoe overtuig je als psycholoog je doelgroep van het belang van Evidence-Based interventies? Een NIP-webinar door auteur en voorzitter van Evidence Based HRM Patrick Vermeren.

 

De kunst van het interveniëren – 16 oktober 2020
Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij de theorie en praktijk van interveniëren. Aan de hand van het boek ‘De kunst van het interveniëren’ geven auteurs Barbara van Kesteren, Hanneke Laarakker en Willem de Wijs zicht op de onderliggende opvattingen, modellen en theorieën.

 

Werken met coachingstool SpotlightPROFILE – 28 augustus 2020
Ben jij als psycholoog toe aan een nieuwe, frisse profiling- & coachingstool, met zowel een praktische insteek en een sterke wetenschappelijke basis? Bekijk dit webinar over SpotlightPROFILE.

 

Lezing Pim Haselager (YouTube – AI congres sectie A&O 1 november 2019)
Pim Haselager vertelt tijdens het congres over mensgericht denken in tijden van AI, en de psychologie die hierbij noodzakelijk is. Hij geeft zijn visie op de haalbaarheid van de inzet van robots. Zie ook de terugblik van het AI-congres.

 

Webinar – Forensische leerlijn van het EFP – 14 september 2021
Wil jij je expertise op het gebied van forensische psychologie bevorderen? En meer weten over de specialistische diagnostiek, interventies en nazorg die daarbij komt kijken? Daniek Nellissen en Marjolein Ausems lichten toe hoe jij als professional de Forensische Leerlijn hiervoor kunt gebruiken en inzetten.

 

Webinar – Ethiek en forensische psychologie: focus op de Pro Justitia rapportage – 22 juni 2021
Moeten gedragsdeskundigen wel een uitspraak doen over de toerekeningsvatbaarheid van een verdachte, of kunnen zij zich beter beperken tot het vaststellen van de stoornis en de invloed daarvan? Webinar met Prof. dr. Gerben Meynen.

 

NIP/VGCt – Het Waaiermodel als gereedschapskist voor residentiële behandeling – 13 april 2021
In dit webinar geeft Elly van Laarhoven je concrete handvatten voor het toepassen van het Waaiermodel binnen residentiele aanpakken in het primaire proces.

 

Recidive na forensische zorg – 2 maart 2021
De recidivemonitor van WODC brengt al jaren de recidive van de tbs-maatregel en overige forensische zorg in kaart. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? En waarom kan uit recidivecijfers niet automatisch een conclusie getrokken worden over de effectiviteit van de forensische zorg?

 

Forensische schematherapie: Praktijk en nieuwe ontwikkelingen – 2 februari 2021
Werk jij als psycholoog binnen de Forensische Zorg met schematherapie of wil je hier mee gaan werken? Bekijk dan dit webinar van GZ-psycholoog, supervisor en leertherapeut dr. Truus Kersten.

 

Risicotaxatie in de praktijk – 10 november 2020
Werk jij als psycholoog binnen de Forensische Zorg met risicotaxaties of wil je hier mee gaan werken? Vivienne de Vogel bespreekt de ontwikkelingen op gebied van risicotaxatie en deelt praktische tips aan de hand van sprekende voorbeelden.

 

Een toekomstbestendig stelsel Forensische Zorg – 27 oktober 2020
Het huidige stelstel forensische zorg moet structureel versterkt worden. Maar hoe pak je dat aan? Frank Candel (programmadirecteur) en Cedric Furr (senior beleidsmedewerker) praten je bij over het Programma Forensische Zorg van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Delictanalyse en delictscenario in de Forensische Zorg (samen met VGCT) – 15 september 2020
Het kader van de richtlijn Delictanalyse KFZ wordt vanuit de CGT besproken en worden drie dilemma’s uit de praktijk vanuit de CGT uitgelicht m.b.v. rollenspellen.

 

Werken aan kwaliteit binnen de Forensische Zorg – 12 mei 2020
Als psycholoog binnen de forensische psychologie kun je veel nuttige kennis halen bij het Expertisecentrum Forensische Psychologie (EFP). Wat houdt dat in en wat kunnen zij voor je doen?

 

Psychologie in Mediation – 25 maart 2021
Tijdens dit webinar van de sectie Mediation bekijken we twee thema’s die je als mediator tegen kunt komen: Scheiden en Pesten op het werk.

 

CRA, ACRA en CRAFT bij problematisch middelengebruik – 24 maart en 25 mei 2021
Wil jij als psycholoog meer weten over de Community Reinforcement Approach (CRA) als therapeutische toepassing bij problematisch middelengebruik? Bekijk dan deze twee webinars. Deel twee behandelt Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA) en Community Reinforcement and Family Training (CRAFT): evidence-based werken met jongeren en familieleden van verslaafden.

 

De verslaafde psycholoog: wat nu? – 4 februari 2021
Hoe ga je om met een collega of medewerker met verslavingsproblematiek? Een interactief vervolg op het webinar ‘Maak jij het middelengebruik van je collega of client bespreekbaar?’

 

Maak jij het middelengebruik van je collega of cliënt bespreekbaar? – 22 oktober 2020

Maak jij het bespreekbaar als je problematisch middelengebruik bij een collega vermoedt? Hoe maak je dit bespreekbaar? Wat helpt wel en niet? En als je als psycholoog met deze problematiek te maken krijgt bij een collega of cliënt, kan de beroepscode je daar dan bij ondersteunen?

Probleemgedrag: angst en apathie in tijden van Corona– 19 november 2020
CCE, de NIP sectie Ouderenpsychologie en de PGD Psychologische expertise voor de ouderenzorg slaan de handen ineen zodat probleemgedrag in zorginstellingen in deze periode beter herkend, begeleid en behandeld wordt.

 

Behandeling van cognitieve en psychische klachten bij het Post Intensive Care Syndroom na COVID-19 – 29 juni 2020
Hoe kun je als psycholoog patiënten met het Post Intensive Care Syndroom (PICS) ondersteunen en behandelen? En wat doe je bij psychische klachten van de naasten van deze patiënten?

 

COVID-19 Nazorg in de Ouderenpsychologie – 23 juni 2020
Nu langzaamaan de grootste piek van Corona-besmettingen achter ons lijkt te liggen komen andere vragen naar voren. Hoe kan het leven weer zijn normale gang vinden na de afgelopen periode?

 

Balans vinden in Corona-tijd – 19 mei 2020
Hoe zorg je ervoor dat je efficiënt en effectief blijft in je werk? Timothy Koning en Thijs Wagenaar van YAAP sport- en prestatiepsychologen bieden antwoorden vanuit hun vakgebied.

 

Corona en medische psychologie II – Nazorg COVID-19– 1 mei 2020
Het NIP, de LVMP en de NVGzP organiseerden een tweede webinar over corona en medische psychologie. Diverse facetten van de nazorg werden belicht: richtlijnen, medisch psychologische nazorg, psychische nazorg, onderzoek, regionale spreiding en ontslagtraject.

 

Positieve psychologie in crisistijd– 30 april 2020
In dit webinar bespreekt dr. G.J. Kloens zijn artikel over de positieve impact van COVID-19 en vijf voorbeelden hoe we COVID-19 kunnen inzetten als mogelijkheid om te groeien.

 

Corona en Ouderenpsychologie– 23 april 2020
Wat zijn de ervaringen rondom corona in de praktijk van een verpleeghuis in Brabant, wat speelt er rondom dementie en corona en welke ethische dilemma’s spelen er?

 

Corona en medische psychologie I – Ervaringen van collega’s – 27 maart 2020
Het NIP, de LVMP en de NVGzP organiseerden een webinar over corona en medische psychologie. Collega’s uit diverse ziekenhuizen uit het zuiden van het land spraken over hun ervaringen met het corona-virus tot nu toe. Zij kunnen de collega’s in de rest van het land behulpzaam zijn.

 

Veerkracht – 19 november 2021
Wat hebben we geleerd van de inzet tijdens de covidpandemie, waarin we als zorgverleners op de proef gesteld werden, en wat kunnen we leren van veerkracht bij onze patiënten? Vanuit onderzoek naar mental support bij het OLVG vertelt Anne Bakker wat de lessen zijn van afgelopen anderhalf jaar. Marije van der Lee vertelt over onderzoek naar veerkracht bij oncologie-patiënten.

 

Reparatiewet ook aangenomen! – 2 november 2021
Op 28 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) moet verbeteren.

 

Hoogbegaafdheid binnen de GGZ – 14 oktober 2021
Momenteel zijn er in Nederland nauwelijks GGZ-behandelaren die kennis hebben van hoogbegaafdheid bij volwassenen. Misdiagnostiek komt dan ook veel voor. Tijdens dit webinar van GZ-psycholoog Pleun van Vliet krijg je handvatten hoe je als psycholoog binnen de GGZ hoogbegaafdheid en de problemen die daarmee gepaard gaan leert herkennen.

 

Persoonlijkheidsproblematiek en Trauma – 12 oktober 2021
Trauma en persoonlijkheidsproblematiek zijn niet te scheiden. Aan de ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek liggen traumatische ervaringen ten grondslag. In dit webinar gaat Yvette Willemse in op de relatie tussen trauma en persoonlijkheid, diagnostiek en behandelmethodieken (EMDR en Schematherapie).

 

NIP/NVO-Webinar Functiebeschrijving OOP12 – 1 juni 2021
We informeren je over de nieuw ontwikkelde functiebeschrijving Gedragswetenschapper in schaal OOP12 die in opdracht van NVO en NIP is opgesteld door Leeuwendaal i.s.m. een klankbordgroep met NIP- en NVO-leden.

 

Tekort van het teveel, paradox van de mentale zorg – 22 april 2021
Is het tijd voor een andere kijk op mentale weerbaarheid, geestelijk lijden en de organisatie van de GGZ? Tijdens dit webinar bespreekt hoogleraar en psychiater Damiaan Denys zijn visie hierop.

 

Emotie centraal in Emotion-Focused Therapy– 8 april 2021
Ben jij als psycholoog benieuwd hoe je Emotion-Focused Therapy (EFT) toepast in de praktijk? En op welke theorie deze therapie is gestoeld? Leer meer over deze therapievorm van klinisch psycholoog-psychotherapeut Juliette Becking.

 

EMDR en Imaginair Exposure bij veteranen – 11 maart 2021
Ben jij als psycholoog benieuwd hoe je EMDR of Imaginair Exposure toepast bij de doelgroep veteranen? En hoe je rekening houdt met complicerende factoren zoals verslaving of middelengebruik, emotie- of agressieregulatie of persoonlijkheidsproblematiek?

 

Positieve psychologie en je cliënten laten floreren – 11 februari 2021
Tijdens dit webinar leer je wat floreren precies is en hoe je tijdens je behandelingen jouw cliënten vanuit de positieve psychologie meer kan laten floreren. Dr. Marijke Schotanus-Dijkstra geeft je een aantal praktische tips die je meteen kan gaan inzetten.

 

Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking– 11 december 2020
De BAPD-commissie NIP start dit jaar met Diagnostiekmiddagen (in 2020 in de vorm van een webinar). Het thema: ‘Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking vanuit de praktijk’. Met Anika Bexkens en Hans Kruikemeier.

 

Kwaliteit en diversiteit – de Generieke Module Diversiteit – 3 december 2020
Wanneer kun je spreken van een inclusieve GGZ en welke culturele competenties zijn van belang voor psychologen? Dit webinar gaat in op de betekenis van de Generieke Module Diversiteit voor psychologen werkzaam in de zorg.

 

Psychisch welzijn in het vluchtelingenkamp op Lesbos – 5 november 2020
Welke invloed hebben de omstandigheden in vluchtelingenkampen op het psychisch welzijn van de inwoners en wat kunnen psychologen hieraan bijdragen? Marijke Menninga (Stichting Bootvluchteling) neemt ons mee in de veel geziene klachten in het kamp.

 

Seksualiteit bespreekbaar maken – door prof. dr. Ellen Laan – 8 oktober 2020
Hoe maak je seksuele problemen bespreekbaar? Welke basiskennis over hoe seks ‘werkt’ heb je nodig in de spreekkamer? Dit en meer leer je tijdens deze lezing van Ellen Laan, georganiseerd door de secties GGZ en Seksualiteit & Diversiteit.

 

Klinisch (neuro)psychologen in de medische staf – 8 oktober 2020
De NVGzP en het NIP vinden dat de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, naast psychiaters en andere (medisch) specialisten, deel moeten uitmaken van de medische staf. Wil jij aan de slag met jouw positionering als psycholoog specialist in jouw instelling?

 

Functiebeschrijving en -waardering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog – 3 juli 2020
Zijn jouw functiebeschrijving en -waardering up-to-date? Kun jij het brede profiel van je beroep artikel 14 BIG psychologisch specialisme goed tot zijn recht laten komen in jouw instelling? Een NIP/NVGzP-webinar over de FWG (het functiewaarderingssysteem voor de zorg).

 

(De)stigmatisering van verslaving en andere psychische aandoeningen – 18 juni 2020
Tijdens dit webinar van de sectie Verslavingspsychologie van het NIP bespreken prof. dr. Arjan Bos (Open Universiteit) en Luca Koppen en Roy Leunen (Samen Sterk zonder Stigma) het stigma rondom psychische aandoeningen.

 

Kwaliteitsstandaarden GGZ – 16 juni 2020
Akwa GGZ ontwikkelt en beheert de kwaliteitsstandaarden binnen de GGZ. De NIP sectie Forensische Psychologie organiseerde een webinar over deze kwaliteitsstandaarden met sprekers Dominique Vijverberg en Astrid Partouns van Akwa GGZ.

 

Burn-out bij startende psychologen – 2 juni 2020
Herken de eerste signalen en voorkom erger! Een NIP- Webinar door GZ-psycholoog en Buitenpsycholoog Karin van Maurik.

 

Slaap – 9 april 2020
Hoe onderscheid je als psycholoog gezonde slaap van verstoorde slaap? En wat zijn de diagnostiek- en behandelmogelijkheden bij slaapstoornissen?

 

Webinar Wegwijzer over het dossier in de jeugdhulp – 30 juni 2021
Tijdens het webinar over de Wegwijzer ‘Het dossier in de jeugdhulpverlening’ (pdf) gingen de beroepsethisch adviseurs en juristen van NIP, NVO en BPSW in op het het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud. Ook de rechten en rechtsbescherming van de cliënt komen aan bod.

 

Verlegenheid en de relatie met angst bij jonge kinderen – 9 februari 2021
Een webinar van de werkgroep Het Jonge Kind (sectie Jeugd). Bij kinderen die van nature verlegen zijn, kan deze verlegenheid een factor zijn voor de ontwikkeling van problematische angst.

 

Webinar Wegwijzer zorgvuldige toestemming in de jeugdhulp – 19 januari 2021
De beroepsethisch adviseurs en juristen van de NVO, de BPSW, het NIP en het Expertisecentrum William Schrikker hebben een Wegwijzer (pdf) en stroomdiagram ontwikkeld over toestemming in de jeugdhulp. Aan de hand van casuïstiek komen vragen en antwoorden aan bod over de noodzaak van toestemming.

 

Zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat… – 7 december 2020
Werkgroep Het Jonge Kind van de sectie Jeugd organiseerde i.s.m. de DAIMH een webinar over zindelijk worden en allerlei andere factoren die in dat proces meespelen, vooral als dit niet vanzelf gaat.

 

Psychologie op de Middelbare School II – 28 oktober 2020
We slaan de brug van wetenschap naar praktijk en lichten de effecten van psychologische kennis en vaardigheden op ontwikkeling en gedrag van middelbare scholieren toe, samen met betrokken hoogleraren.

 

Richtlijn Scheiding – 8 oktober 2020
Wil je meer weten over de herziene richtlijn Scheiding, de belangrijkste aanpassingen en de toepassing van deze richtlijn in de praktijk? Dit webinar is een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en het Programmateam Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

Psychologie op de middelbare school I – 9 juni 2020
NIP-leden Else Treffers en Paul Westerman gingen in op dit thema en Dominique Warmerdam, oprichter Psychologie in het Onderwijs, presenteerde haar visie.

 

NIP/NVO-Webinar Actualisatie functiebeschrijving gedragswetenschappers in het primair onderwijs – 26 mei 2020
Dit webinar van de NVO en het NIP gaat over alles wat je moet weten over (voorbeeld)functiebeschrijvingen, relevante processtappen, betrokkenen en een effectief gesprek.

 

SEP Najaarscongres #winning – 13 november 2020
Wat gaat er op dit moment niet goed op het gebied van gedragsbeïnvloeding? Hierover ging de sectie Sociale en Economische Psychologie in gesprek met Michael Vliek en Denise de Ridder tijdens hun online najaarscongres over #winning.

 

‘Wat is een effectieve gedragsinterventie?’ – 29 mei 2020
Hoe zorgen we dat de anderhalvemetersamenleving kan functioneren? Met andere woorden: hoe weten we welke gedragsinterventies effectief zijn?