NIP-webinars

Het NIP ontwikkelt ieder jaar diverse webinars voor leden over actuele thema’s. De meeste NIP-webinars worden exclusief en gratis aan NIP-leden aangeboden.

NIP-Webinar Effectiviteit van de Forensisch Psychiatrische behandeling

Jaarlijks krijgen tienduizenden mensen in Nederland een behandeling opgelegd door de strafrechter. Hoe kan de effectiviteit van deze interventies onderzocht worden? En welke interventies zijn wetenschappelijk onderbouwd?

Kijk het webinar van 15 december 2020 terug

 

NIP-Webinar Kwaliteit en diversiteit – de Generieke Module Diversiteit

Wanneer kun je spreken van een inclusieve GGZ en welke culturele competenties zijn van belang voor psychologen? Dit webinar gaat in op de betekenis van de Generieke Module Diversiteit voor psychologen werkzaam in de zorg.

Kijk het webinar van 3 december 2020 terug

 

SEP Najaarscongres #winning

Wat gaat er op dit moment niet goed op het gebied van gedragsbeïnvloeding? Hierover ging de sectie Sociale en Economische Psychologie in gesprek met Michael Vliek en Denise de Ridder tijdens hun online najaarscongres over #winning.

Kijk het congres van 13 november 2020 terug

 

 

NIP-Webinar Advies Beroepenstructuur psychologische zorg

Wat kwam er kijken bij de totstandkoming van het ‘Advies beroepenstructuur psychologische zorg’ en welke keuzes liggen aan het advies ten grondslag? Voorzitters Hans de Veen (NIP) Rudolf Ponds (NVGzP) en Kirsten Hauber (NVP) vertellen hier meer over.

Kijk het webinar van 10 november 2020 terug

 

NIP Webinar – Acceptance and Commitment Therapy ACT

Ben jij als psycholoog benieuwd naar de principes van Acceptance and Commitment Therapy (ACT)? Psycholoog, supervisor en ACT-opleider Gijs Jansen neemt je mee in een wereld waarin je alles mag denken, voelen en zijn.

Kijk het webinar van 23 november 2020 terug

 

NIP-Webinar Risicotaxatie in de praktijk

Werk jij als psycholoog binnen de Forensische Zorg met risicotaxaties of wil je hier mee gaan werken? Vivienne de Vogel bespreekt de ontwikkelingen op gebied van risicotaxatie en deelt praktische tips aan de hand van sprekende voorbeelden.

Kijk het webinar van 10 november 2020 terug

 

 

Donderdagbijeenkomst met Ellen Laan – Seksualiteit bespreekbaar maken

Hoe maak je seksuele problemen bespreekbaar? Welke basiskennis over hoe seks ‘werkt’ heb je nodig in de spreekkamer? Dit en meer leer je tijdens deze lezing van Ellen Laan, georganiseerd door de secties GGZ  en Seksualiteit & Diversiteit.

Kijk de online donderdagbijeenkomst van 8 oktober 2020 terug

 

NIP-NVGzP webinar Klinisch (neuro)psychologen in de medische staf

De NVGzP en het NIP vinden dat de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog, naast psychiaters en andere (medisch) specialisten, deel moeten uitmaken van de medische staf. Wil jij aan de slag met jouw positionering als psycholoog specialist in jouw instelling?

Kijk het webinar van 8 oktober 2020 terug.

 

Webinar Richtlijn Scheiding

Wil je meer weten over de herziene richtlijn Scheiding, de belangrijkste aanpassingen en de toepassing van deze richtlijn in de praktijk? Kijk dan dit webinar terug, een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en het Programmateam Richtlijnen Jeugdhulp en jeugdbescherming.

Kijk het webinar van 8 oktober 2020 terug

 

NIP-Webinar Marketing en Personal Branding

Wil jij als zelfstandig gevestigde psycholoog meer weten over hoe je marketing en personal branding kan inzetten voor jouw bedrijf/praktijk? Karen Oldhoven van Brand New Personal nam ons mee in de wereld van marketing, communicatie en sales.

Kijk het webinar van 10 september 2020 terug

 

 

Webinar Functiebeschrijving en -waardering klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

Zijn jouw functiebeschrijving en -waardering up-to-date? Kun jij het brede profiel van je beroep artikel 14 BIG psychologisch specialisme goed tot zijn recht laten komen in jouw instelling? Een NIP/NVGzP-webinar over de FWG (het functiewaarderingssysteem voor de zorg).

Kijk het webinar van 3 juli 2020 terug

 

NIP-webinar (De)stigmatisering van verslaving en andere psychische aandoeningen

Tijdens dit webinar van de sectie Verslavingspsychologie van het NIP bespreken prof. dr. Arjan Bos (Open Universiteit) en Luca Koppen en Roy Leunen (Samen Sterk zonder Stigma) het stigma rondom psychische aandoeningen.

Kijk het webinar van 18 juni 2020 terug

 

NIP-webinar: Kwaliteitsstandaarden GGZ

Akwa GGZ ontwikkelt en beheert de kwaliteitsstandaarden binnen de GGZ. De NIP sectie Forensische Psychologie organiseerde een webinar over deze kwaliteitsstandaarden met sprekers Dominique Vijverberg en Astrid Partouns van Akwa GGZ.

Kijk het webinar van 16 juni 2020 terug

 

 

Webinar Corona en medische psychologie deel 1 – Ervaringen van collega’s

Het NIP, de LVMP en de NVGzP organiseerden een webinar over corona en medische psychologie. Collega’s uit diverse ziekenhuizen uit het zuiden van het land spraken over hun ervaringen met het corona-virus tot nu toe. Zij kunnen de collega’s in de rest van het land behulpzaam zijn.

Lees meer en kijk het webinar van 27 maart 2020 terug

 

Webinar Corona en medische psychologie deel 2 – Nazorg COVID-19

Het NIP, de LVMP en de NVGzP organiseerden een tweede webinar over corona en medische psychologie. Diverse facetten van de nazorg werden belicht: richtlijnen, medisch psychologische nazorg, psychische nazorg, onderzoek, regionale spreiding en ontslagtraject.

Lees meer en kijk het webinar van 1 mei 2020 terug

 

Lezing Pim Haselager (AI congres sectie A&O – 2019)

Pim Haselager vertelt tijdens het congres over mensgericht denken in tijden van AI, en de psychologie die hierbij noodzakelijk is. Hij geeft zijn visie op de haalbaarheid van de inzet van robots.

Bekijk de lezing (1 november 2019) en zie ook de terugblik voor meer informatie over het AI-congres

 

 

NIP-webinar ‘Positieve psychologie in crisistijd’

In dit webinar bespreekt dr. G.J. Kloens zijn artikel over de positieve impact van COVID-19 en vijf voorbeelden hoe we COVID-19 kunnen inzetten als mogelijkheid om te groeien.

Kijk het webinar van 30 april 2020 terug

 

 

Ethiek: Informatie delen met derden: wie, wat en hoe?


Mag u informatie over uw cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts u belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

Kijk het webinar terug (YouTube)

 

 

 

Ethiek: behandeling en onderzoek bij minderjarigen

Heb ik als psycholoog altijd toestemming van beide ouders nodig? Deze en andere veel gestelde vragen komen ter sprake op het webinar over behandeling en onderzoek van minderjarigen.

Kijk het webinar terug (YouTube)

 

 

Ethiek: De betrokkenen van de psycholoog

Mag u informatie over uw cliënt geven als Veilig Thuis, de politie of de huisarts u belt? Rosalinde Visser, senior beleidsmedewerker ethiek, geeft duidelijkheid.

Lees meer en kijk het webinar terug

NIP-Webinar – Zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat…

Werkgroep Het Jonge Kind van de sectie Jeugd organiseerde i.s.m. de DAIMH een webinar over zindelijk worden en allerlei andere factoren die in dat proces meespelen, vooral als dit niet vanzelf gaat.

Kijk het webinar van 7 december 2020 terug

 

 

NIP-Webinar ‘LGBTIQ+ rechten: over moderne impliciete vormen van uitsluiting’

In veel landen in de wereld vinden mensenrechtenschendingen jegens LGBTIQ+ plaats. Zij hebben te maken met intolerantie, uitsluiting, onderdrukking, geweld. Hoe is dat in Nederland?

Kijk het webinar van 14 december 2020 terug

 
 

 NIP-Webinar ‘Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking’

De BAPD-commissie NIP start dit jaar met Diagnostiekmiddagen (in 2020 in de vorm van een webinar). Het thema: ‘Diagnostiek bij mensen met een cognitieve beperking vanuit de praktijk’. Met sprekers Anika Bexkens en Hans Kruikemeier.

Kijk het webinar van 11 december 2020 terug

 

NIP-Webinar probleemgedrag: angst en apathie in tijden van Corona

CCE, de NIP sectie Ouderenpsychologie en de PGD Psychologische expertise voor de ouderenzorg slaan de handen ineen zodat probleemgedrag in zorginstellingen in deze periode beter herkend, begeleid en behandeld wordt.

Kijk het webinar van 19 november 2020 terug

 

NIP-Webinar Psychisch welzijn in het vluchtelingenkamp op Lesbos

Welke invloed hebben de omstandigheden in vluchtelingenkampen op het psychisch welzijn van de inwoners en wat kunnen psychologen hieraan bijdragen? Marijke Menninga (Stichting Bootvluchteling) neemt ons mee in de veel geziene klachten in het kamp.

Kijk het webinar van 5 november 2020 terug

 

NIP-Webinar: Psychologie op de Middelbare School

We slaan de brug van wetenschap naar praktijk en lichten de effecten van psychologische kennis en vaardigheden op ontwikkeling en gedrag van middelbare scholieren toe, samen met betrokken hoogleraren.

Kijk het webinar van 28 oktober 2020 terug

 

 

NIP-Webinar: Een toekomstbestendig stelsel Forensische Zorg

Het huidige stelstel forensische zorg moet structureel versterkt worden. Maar hoe pak je dat aan? Frank Candel (programmadirecteur) en Cedric Furr (senior beleidsmedewerker) praten je bij over het Programma Forensische Zorg van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Kijk het webinar van 27 oktober 2020 terug

 

NIP-Webinar Maak jij het middelengebruik van je collega of cliënt bespreekbaar?

Maak jij het bespreekbaar als je problematisch middelengebruik bij een collega vermoedt? Hoe maak je dit bespreekbaar? Wat helpt wel en niet? En als je als psycholoog met deze problematiek te maken krijgt bij een collega of cliënt, kan de beroepscode je daar dan bij ondersteunen?

Kijk het webinar van 22 oktober 2020 terug

 

Vrijdagmiddagbijeenkomst ‘De kunst van het interveniëren’

Tijdens dit webinar wordt stilgestaan bij de theorie en praktijk van interveniëren. Aan de hand van het boek ‘De kunst van het interveniëren’ geven auteurs Barbara van Kesteren, Hanneke Laarakker en Willem de Wijs zicht op de onderliggende opvattingen, modellen en theorieën.

Kijk het webinar van 16 oktober 2020 terug

 

NIP/VGCT-Webinar Delictanalyse en delictscenario in de Forensische Zorg

Het kader van de richtlijn Delictanalyse KFZ wordt vanuit de CGT besproken en worden drie dilemma’s uit de praktijk vanuit de CGT uitgelicht m.b.v. rollenspellen.

Kijk het webinar van 15 september 2020 terug

 

 

NIP-webinar Werken met coachingstool SpotlightPROFILE

Ben jij als psycholoog toe aan een nieuwe, frisse profiling- & coachingstool, met zowel een praktische insteek en een sterke wetenschappelijke basis? Bekijk dit webinar over SpotlightPROFILE.

Kijk het webinar van 28 augustus 2020 terug

 

 

NIP-webinar Balans vinden in Corona-tijd

Hoe zorg je ervoor dat je efficiënt en effectief blijft in je werk? Timothy Koning en Thijs Wagenaar van YAAP sport- en prestatiepsychologen bieden antwoorden vanuit hun vakgebied.

Kijk het webinar van de sectie A&O (19 mei 2020) terug

 

 

NIP-webinar Behandeling van cognitieve en psychische klachten bij het Post Intensive Care Syndroom na COVID-19

Hoe kun je als psycholoog patiënten met het Post Intensive Care Syndroom (PICS) ondersteunen en behandelen? En wat doe je bij psychische klachten van de naasten van deze patiënten?

Kijk het webinar van 29 juni 2020 terug

 

NIP-webinar COVID-19 Nazorg in de Ouderenpsychologie

Nu langzaamaan de grootste piek van Corona-besmettingen achter ons lijkt te liggen komen andere vragen naar voren. Hoe kan het leven weer zijn normale gang vinden na de afgelopen periode?

Kijk het webinar van 23 juni 2020 terug

 

 

NIP-webinar Corona en Ouderenpsychologie

Wat zijn de ervaringen rondom corona in de praktijk van een verpleeghuis in Brabant, wat speelt er rondom dementie en corona en welke ethische dilemma’s spelen er?

Kijk het webinar van 23 april 2020 terug

 

 

NIP-webinar ‘Wat is een effectieve gedragsinterventie?’

Hoe zorgen we dat de anderhalvemetersamenleving kan functioneren? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich ook daadwerkelijk houdt aan de anderhalvemeterregel? Met andere woorden: hoe weten we welke gedragsinterventies effectief zijn?

Kijk het webinar van 29 mei 2020 terug

 

 

NIP/NVO-Webinar Actualisatie functiebeschrijving gedragswetenschappers in het primair onderwijs

Dit webinar van de NVO en het NIP gaat over alles wat je moet weten over (voorbeeld)functiebeschrijvingen, relevante processtappen, betrokkenen en een effectief gesprek.

Kijk het webinar van 26 mei 2020 terug

 

 

NIP-webinar Slaap

Hoe onderscheid je als psycholoog gezonde slaap van verstoorde slaap? En wat zijn de diagnostiek- en behandelmogelijkheden bij slaapstoornissen? Kijk of luister terug.

Kijk het webinar van 9 april 2020 terug

 

 

NIP-webinar: Psychologie op de middelbare school

NIP-leden Else Treffers en Paul Westerman gingen in op dit thema en Dominique Warmerdam, oprichter Psychologie in het Onderwijs, presenteerde haar visie.

Kijk het webinar van 9 juni 2020 terug

 

 

NIP-webinar: Burn-out bij startende psychologen

Herken de eerste signalen en voorkom erger! Een NIP- Webinar door GZ-psycholoog en Buitenpsycholoog Karin van Maurik.

Kijk het webinar van 2 juni 2020 terug

 

 

 

NIP-webinar ‘Werken aan kwaliteit binnen de Forensische Zorg’

Als psycholoog binnen de forensische psychologie kun je veel nuttige kennis halen bij het Expertisecentrum Forensische Psychologie (EFP). Wat houdt dat in en wat kunnen zij voor je doen?

Kijk het webinar van 12 mei 2020 terug