Betaalwijze contributie

Nieuwe lidmaatschappen gaan in op de eerste dag van de maand. Betaling geschiedt altijd via automatische incasso. Bij automatische incasso kunt u het bedrag in één keer laten afschrijven of in twee termijnen. Lees hier meer over automatische incasso, betalingsregeling, vergoeding van de contributie door uw werkgever.