Ledenraad

De Ledenraad (LR) is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. In de raad zitten rechtstreeks door de NIP leden gekozen afgevaardigden. De LR neemt in de vergadering belangrijke beslissingen over de vereniging en het beleid.