Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

De Centrale Commissie Culturele Diversiteit & Psychologie is een NIP-brede commissie, die zich richt op het vergroten van de culturele diversiteit in de psychologische praktijk, de wetenschap en het onderwijs. De commissie maakt zich hard voor een nauwe samenwerking met de verschillende secties en nodigt daarom leden uit om vragen te stellen en actief de dialoog aan te gaan met de commissie. Leden die zich al bezighouden met culturele diversiteit in hun werk of binnen hun sectie worden aangemoedigd zich voor te stellen aan de commissie, om zo wederzijdse uitwisseling van expertise te bevorderen.