Algemeen Bestuur en beleid

Als lid van het NIP kunt u zich aansluiten bij één of meerdere secties. Vertegenwoordigers van deze secties zitten in de Ledenraad (LR), het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging. In de vergadering van de LR worden belangrijke beslissingen genomen over de vereniging en het beleid van het NIP.