Algemeen Bestuur en beleid

Het Algemeen Bestuur (AB) zet de strategische koers voor het beleid van het NIP uit en vertegenwoordigt het NIP naar buiten. De Ledenraad vertegenwoordigt de leden, benoemt de leden van het AB, bepaalt de kaders voor het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan. Leden van het NIP treffen elkaar in secties rondom een aandachtsgebied, werkterrein of specialisatie.