FAQ: Speciaal voor ...

Starters/ recent afgestudeerden

U kunt het aanmeldformulier voor het algemeen lidmaatschap invullen via de lidmaatschapspagina van het NIP. Uw studentlidmaatschap wordt dan omgezet. De eerste twee jaar na uw afstudeerdatum valt u dan in een sterk gereduceerde contributiecategorie.
Als basispsycholoog zijn er mogelijkheden om als medebehandelaar te werken in de ggz. Dit kan zowel in de Generalistische Basis ggz (gb-ggz) als de Gespecialiseerde ggz (gggz) onder supervisie van een hoofdbehandelaar. Waar u rekening mee dient te houden als u werkt als medebehandelaar en een breder overzicht van de mogelijkheden van een basispsycholoog in de ggz leest u onder Mogelijkheden basispsycholoog in de huidige ggz.
Ja, dat kan via een individueel traject bij de Open Universiteit (OU). Om de BAPD te behalen moet u onder andere samen met de universiteit bekijken of u voldoet aan de theoretische basiseisen. Vakken die nog ontbreken kunt u volgen bij een universiteit van uw keuze. Voor de (overige) specifieke eisen kijkt u in het Reglement BAPD (pdf). Zie ou.nl/basisaantekening voor het indienen van een aanvraag.

 

NIP/BIG-geregistreerden (in spé)

 

Supervisoren