Klachten over de dienstverlening van het NIP

Wij vinden het heel belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daar doen wij onze uiterste best voor.  Als u ondanks onze inspanningen toch een klacht heeft, horen wij dat  graag! Van klachten kunnen wij leren hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.