Psychologische zorg

Psychologen zijn opgeleid om gedrag van mensen te bestuderen. Een psycholoog die NIP-lid is heeft in ieder geval een universitaire opleiding in de psychologie afgerond. Veel psychologen behandelen en helpen cliënten om beter te worden of ze coachen (begeleiden) cliënten in hun eigen ontwikkeling. Daarnaast zijn er psychologen die advies geven op het gebied van arbeidssituaties of ondersteuning bieden in werving en selectie.

Psychologen kunnen werken als docent, onderzoeker of adviseur. Maar ook in de reclamewereld werken psychologen. Eigenlijk werken psychologen overal waar kennis nodig is over het gedrag van mensen.