Oproepen

Het NIP werkt samen met andere partijen aan zorgstandaarden, richtlijnen en grote psychologie thema’s. U staat middenin het werkveld en bent daardoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Uw deskundigheid kunnen wij goed gebruiken bij deze projecten. Daarom doen wij regelmatig oproepen voor ondersteuning bij diverse projecten. De oproepen zijn onderverdeeld in:

 • Klankbordoproepen
 • Richtlijnen en Generieke Modules
 • Diversen: Onderzoek, delen vakkennis, etc

Schoolpsychologen in het primair onderwijs? – stuur je functieomschrijving! 

Het NIP zet zich – samen met de NVO en de NVLF (logopedisten) – in om de salarissen van hoogopgeleid ondersteunend personeel in het primair onderwijs te herijken, in lijn met de recente afspraken over salarisverhoging van leraren. Half september schreven de beroepsverenigingen hierover al gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer.

Belangrijk drukmiddel dat door de leraren is gebruikt is de aanpassing van de bestaande functieomschrijving (die 15 jaar oud was, en dus gedateerd); idee is dit argument ook te gebruiken voor de schoolpsychologen/orthopedagogen (en ander ondersteunend personeel), aangezien daarvoor hetzelfde geldt.

Om de oude functieomschrijving te kunnen actualiseren is het voor de medewerkers van het NIP-bureau handig een aantal bestaande functieomschrijvingen te ontvangen van (school)psychologen.

Dus: ben je werkzaam als (school)psycholoog (of orthopedagoog) in het primair onderwijs, stuur ons dan je huidige functieomschrijving via sectiejeugd@psynip.nl en beantwoord de volgende vragen:

 1. In hoeverre wijkt je huidige functieomschrijving af van de oude omschrijving van psychologen en pedagogen?
 2. In hoeverre wijken je huidige werkzaamheden af van de oude functieomschrijving, en/of van je huidige functieomschrijving (met andere woorden: doe je nu werkzaamheden die niet in je functiebeschrijving staan?).
  Kijk daarbij specifiek naar aspecten als gespecialiseerde kennis, inzicht in bredere context, adviezen met langere termijn-gevolgen, trekker/projectleider zijn op bovenschools niveau, deelnemen aan onderzoek etc. (zie ter vergelijking de functieomschrijving van de leraren via fvov.nl, bijlage functiereeks).

We horen graag van je via sectiejeugd@psynip.nl

 

OHCHR Human Rights Training for people of african descent 26 – 28 november 2018

OHCHR (Office of the UN High Commissioner for Human Rights) will organise a human rights training for persons of African and Caribbean descent from EU countries in Brussels from 26 to 28 November. These dates were chosen so that participants will have the opportunity to participate in the launch of the upcoming FRA report on persons of African descent in the EU (FRA FRP Team).

 

Gezocht: psycholoog voor bestuur SKJ en een lid voor Raad van Advies SKJ

Het NIP heeft een zetel in het bestuur van het Kwaliteitsregister jeugd (SKJ). Bij het SKJ zijn psychologen, pedagogen en jeugd- en gezinsprofessionals, die werken met jeugd geregistreerd. Geregistreerde professionals vallen onder het tuchtrecht van SKJ.

Vanwege het vertrek van onze NIP afgevaardigde in het SKJ bestuur zijn we op zoek naar een kandidaat voor deze functie.

 • Bent u een ervaren bestuurder met hart voor professionals in het Jeugddomein?
 • Bent u een psycholoog met bestuurlijke ervaring en expertise op juridisch of financiële terrein?
 • Wilt u meedenken over de borging van kwaliteit in het jeugddomein?

Dan zijn we op zoek naar u! Of kent u leden die hiervoor mogelijk belangstelling hebben? Benader ze!

Tevens is de zetel van een psycholoog in de Raad van Advies van SKJ vacant. In de Raad van Advies hebben vertegenwoordigers van organisaties, gemeenten, cliënten en professionals zitting. Zij adviseren het SKJ gevraagd en ongevraagd over beleidszaken van SKJ. Ook hiervoor zoeken we een psycholoog met hart voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, die de stem van de professionals kan laten horen!

 

Gezocht: LHBTQIA-jongeren en professionals die met hen werken

De Rijksuniversiteit Groningen is gestart met het Audre project. Het Audre project richt zich op LHBTQIA+ jeugdigen die niet meer thuis wonen en in een pleeggezin, een gezinshuis, of op een residentiële groep verblijven. LHBTQIA staat voor: lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, queers, interseksuelen en aseksuelen.

Voor dit project willen de onderzoekers graag van LHBTQIA+ jeugdigen en (jong)volwassenen horen hoe zij deze tijd (hebben) ervaren. Ook willen zij de ervaringen, meningen en behoeftes van (professionele) opvoeders die met LHBTQIA+ jeugdigen werken beter leren kennen.

 • Ben je of ken je jongeren en volwassenen tussen de 16 en 30 jaar oud & LHBTQIA+ die ervaring hebben met pleegzorg, gezinshuiszorg of residentiële zorg?
 • Ben je actief in de jeugdhulpverlening als psycholoog, pleegouder, of gezinshuisouder en wil jij deelnemen aan een van de focusgroepen of interviews?
 • En ben je bereid om je verhaal te delen?

Meld je dan aan voor het onderzoek in het kader van het Audre-project. Het gesprek kan plaatsvinden op een een locatie en tijdstip die voor jou het meest prettig is. Ook kan het gesprek via de telefoon, Skype of chat plaatsvinden, als dit jouw voorkeur heeft. De onderzoekers zullen jouw verhaal met respect behandelen en je privacy staat voorop.

Meedoen / meer informatie over het Audre project

E-mail: audre@rug.nl
Bellen/whatsappen: 06-47368378
Website: Audre (rug.nl)

Binnen het NIP is een sectie Seksualiteit & Diversiteit actief die nauw samenwerkt met de NVO (beroepsvereniging van pedagogen en onderwijskundigen). Het samenwerkingsverband Seksualiteit & Diversiteit NIP/NVO organiseert 2 à 3 themabijeenkomsten per jaar.

 

Vragenlijst eetstoornissen

Voor haar Global Health Masteronderzoek naar het verloop van Orthorexia Nervosa is Emma Douma op zoek naar psychologen of psychotherapeuten, die ervaring hebben met het behandelen van eetstoornissen (niet per sé orthorexia) voor het invullen van een questionnaire. Het duurt slechts 5-10 minuten, elke ingevulde questionnaire helpt het onderzoek verder. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar orthorexiaresearch@gmail.com.

 

Stageplek aanbieden

Wilt u een stage onder de aandacht brengen bij ruim 2800 gemotiveerde psychologiestudenten? Voor psychologiestudenten is het vaak erg lastig om aan een geschikte stageplek te komen. Via de stagebank van SPS-NIP bereikt u zo’n 3.000 enthousiaste studenten.

 

Vrijdagmiddagbijeenkomsten

Het afgelopen jaar waren de vrijdagmiddagbijeenkomsten van de sectie A&O erg succesvol. De reacties van de deelnemers waren heel positief, zeker over de gekozen onderwerpen. Daarom nodigen wij alle NIP-leden uit – ook uit andere disciplines – om hun expertise te delen bij deze bijeenkomsten. Heeft u interesse om een vrijdagmiddagbijeenkomst te organiseren? Stuur een reactie naar: secretariaat@psynip.nl

 

Creatieve meetup wachttijdbegeleiding – 6 december in Utrecht

Praat mee over verbetering van wachttijdbegeleiding in de ggz: kom naar de creatieve meetup op 6 december in Utrecht! Het doel: gezamenlijk succesvolle praktijkvoorbeelden selecteren die kunnen worden opgeschaald naar landelijk niveau.

 • Datum: donderdag 6 december – 15.30 tot 18.30 uur.
 • Voor wie: cliënten, naasten en verwijzers / zorgprofessionals (zoals huisartsen(ondersteuners), wijkteams en ggz-professionals).
 • Locatie: WTC in Utrecht (naast station Utrecht Centraal).
 • Tijdens de meetup wordt een kleine maaltijd verzorgd. Reiskosten worden vergoed.

Ter voorbereiding verzamelt het onderzoeksbureau SIRM vooraf al goede praktijkvoorbeelden van wachtlijstondersteuning:

 1. Kunt u inzicht geven in behoeftes aan wachttijdbegeleiding van cliënten, naasten, huisartsen(ondersteuners), wijkteams en/of ggz-professionals?
 2. Met welke experts omtrent wachttijdbegeleiding adviseert u ons te spreken op korte termijn? We zijn op zoek naar personen met inzicht in de behoeften en naar personen die zicht hebben op voorbeelden van wachttijdbegeleiding.

Uw voorbeelden of suggesties voor experts kunt mailen naar maarten.cozijnsen@sirm.nl of naar geraline.boonzaaijer@sirm.nl (graag met cc naar Bas.Wijffels@psynip.nl).

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar pam.vandermeer@sirm.nl. Ongeveer een week voorafgaand aan de meetup ontvangt u het programma.

Mocht u verhinderd zijn, zou u uw aanmelding door kunnen sturen naar een persoon die u zou kunnen vervangen? Alvast hartelijk dank!

 

Werken in de jeugdhulp: is dat leuk?

Tijdens de evaluatie van de Jeugdwet, en zeker uit het onderzoek onder de professionals in de jeugdhulp, bleek dat NIP-leden werkzaam als jeugdprofessional (vrijgevestigd of in loondienst) niet erg tevreden waren over hoe zij hun werk kunnen doen. En dat er nog veel te verbeteren valt.

VWS heeft dit signaal opgepakt, immers voor kwalitatief goede jeugdhulp en jeugdbescherming zijn voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde professionals nodig. Samen met VWS, de VNG en met diverse branche-, cliënten- en beroepsorganisaties (waaronder NIP) worden er in augustus en september (regionaal) focusgroepen voor professionals werkzaam in de jeugdhulp en Veilig Thuis georganiseerd. Hierbij wordt ingegaan op hoe het werken in de jeugdhulp wordt ervaren, de knelpunten en wat beter kan. De uitkomsten en conclusies van deze focusgroepen zullen onderdeel uitmaken van het advies aan het ministerie en zullen ook meegenomen worden in de gesprekken met de Tweede Kamer over verbeteracties in de Jeugdwet.

Dus: laat je stem horen en deel je ervaring, want dan kunnen we de zaken onderbouwd oppakken. De regionale focusgroepen worden georganiseerd door Prismant.

 • Meer informatie over deze focusgroepen en je opgeven voor een van de regionale bijeenkomsten kan via kennisjeugdnet.nl

 

Enquête eMental health

In ons dagelijks leven speelt technologie een steeds grotere rol. Zo ook in de geestelijke gezondheidszorg. Om de mogelijkheden ervan optimaal te kunnen benutten zijn de input en expertise van u als zorgprofessional essentieel. Met deze vragenlijst willen wij, Milou Feijt (TU Eindhoven) en Joyce Bierbooms (Tilburg University), meer inzicht krijgen in de huidige ervaringen, kennis en vaardigheden rondom eMental health in de dagelijkse praktijk.

Invullen duurt max. 15 minuten en is geheel anoniem. Onder de deelnemers worden 10 bol.com bonnen van 50 euro verloot. Alvast hartelijk dank!

 

Platform voor psychologen die buiten de behandelkamer werken

Wat kunt u als psycholoog betekenen voor het bedrijfsleven of de overheid en welke functies kunt u daar als psycholoog bekleden? Er is nog maar weinig zicht op de verschillende rollen die psychologen aannemen buiten de behandelkamer. Zo gek is dat niet, want psychologen worden vaak nog verborgen achter een onherkenbare functietitel. Het NIP geeft deze psychologen graag een platform om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Bent u geïnteresseerd om mee te denken bij de opzet van dit netwerk?

 

Uw ervaring met met zorg voor cliënten met verschillende culturele achtergronden

Uw ervaringen als behandelaar met de geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met verschillende culturele achtergronden zijn van belang! Doel van de enquête is om de toegang tot zorg voor deze cliënten tussen verschillende Europese landen te vergelijken. Uw gegevens zijn anoniem. Het invullen van de enquête duurt max. 10 minuten. Onder de deelnemers worden drie waardebonnen van 100 euro verloot.

 

Samenwerking tussen huisartsenzorg (met POH-GGZ) en GB-GGZ

In opdracht van de Agenda voor gepast gebruik en transparantie GGZ onderzoekt InEen (branche organisatie Georganiseerde eerstelijn) de verschillende manieren waarop de samenwerking tussen huisartsenzorg met POH-GGZ en GB-GGZ (+ G-GGZ en verslavingszorg) vormgegeven wordt. Het NIP maakt onderdeel uit van de project klankbordgroep en is dus bij de diverse stadia van het project, inclusief interpretatie van de resultaten, betrokken.

Gevraagd: feedback op de richtlijn Bevallingsgerelateerde PTSS en PTSS-klachten 

De richtlijn biedt handvatten aan zorgverleners voor de begeleiding van vrouwen rondom zwangerschap, bevalling en postpartum, zodat zij een optimale en evidence-based bijdrage kunnen leveren aan preventie, identificatie, begeleiding en verwijzing van vrouwen met bevallingsgerelateerde PTSS (klachten). De richtlijn gaat over behandeling en preventie. Daarnaast wordt achtergrondinformatie gegeven over de prevalentie, risicofactoren, diagnostische criteria en screeningsmogelijkheden voor bevallingsgerelateerde PTSS en traumatische bevallingservaringen.

Het NIP levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze richtlijn. Namens het NIP participeert prof. dr. Ad de Jongh in de werkgroeprichtlijn.

De projectgroep ontvangt graag uw commentaar op de conceptrichtlijn (pdf) middels de commentaartabel (doc). We zijn met name benieuwd naar de juistheid, helderheid, concreetheid en praktische uitvoerbaarheid van de conceptrichtlijn. De projectgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

 

Interne consultatie concept Veldnormen Medische Psychologie 

Op initiatief van de secties Psychologen Algemene Ziekenhuizen (PAZ) en  Neuropsychologie en de Landelijke Vereniging Medisch Psychologie (LVMP) heeft de Werkgroep Veldnormen Medische Psychologie veldnormen opgesteld. Het concept is voor externe consultatie gepresenteerd aan stakeholders in het veld op een invitational conference te Utrecht.

Ook NIP-leden worden uitgenodigd om kritisch mee te lezen en commentaar te leveren op het huidige concept (pdf). Het is vanzelfsprekend van belang dat de uiteindelijke Veldnormen voldoende draagvlak hebben binnen de beroepsvereniging.

 

Beoordeling multidisciplinaire concept-richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ 

De aanbevelingen in de richtlijn gelden voor alle professionals die betrokken zijn bij het in kaart brengen van verklaringen voor probleemgedrag en bij de begeleiding en behandeling hiervan. De aanbevelingen betreffen beeldvorming, begeleiding en behandeling, psychofarmaca en de organisatie van zorg.

Op dit moment wordt de conceptrichtlijn onderworpen aan een praktijktoets. Daarnaast kunnen leden van het NIP en andere beroeps-en belangenorganisaties schriftelijk commentaar aanleveren: wat vindt u van de juistheid, helderheid, concreetheid en praktische uitvoerbaarheid van de conceptrichtlijn?

In de werkgroep betrokken bij deze richtlijn heeft Theo Smit namens het NIP zitting.

 

Psycholoog gezocht voor aanpassing van richtlijnen Jeugdhulp & Jeugdbescherming

Als Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming willen we de richtlijnen zo actueel mogelijk houden (‘dynamische herziening’). Uitgangspunten zijn dat het eigenaarschap zoveel mogelijk bij het veld (praktijk/wetenschap/cliënten) ligt en we snel kunnen reageren op feedback.

Om deze uitgangspunten vorm te geven richten we een proces in waarbij het programmateam een voorsorterende en deels uitvoerende rol vervult en waarbij een Werkgroep Actualisatie Richtlijnen (WAR-J) betrokken is. Deze bestaat uit een kerngroep die een brede bijdrage levert aan de herziening en uit een flexibele schil die op een thema inzetbaar is.
De kerngroep bestaat uit:

 • Leden met brede kennis van wetenschappelijke en praktijkontwikkelingen rond richtlijnthema’s, bij voorkeur met kennis van richtlijnontwikkeling.
 • Cliëntvertegenwoordiging.
 • Jeugdprofessionals: bijdrage vanuit de beroepsverenigingen (NIP, NVO, BPSW).

Voor hun bijdrage ontvangen de leden een vacatievergoeding. De WAR-J komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar. Per keer zal de samenstelling van de flexibele schil verschillen, aan de hand van de richtlijnen of thema’s die centraal staan.

We starten met de Richtlijn Pleegzorg en de Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Daarom nodigen we voor de eerste vergadering ook experts uit die goed bekend zijn met deze richtlijnen (ontwikkeling en/of praktijk).

Wil je deel uitmaken van de kerngroep, óf  ben je expert op het gebied van deze twee richtlijnen (of ken je een collega die dit interessant zou vinden), laat het ons weten! Mail naar richtlijnen@psynip.nl met een korte motivatie, je functie en expertise op het onderwerp.

 

Care for Obesity (C4O)

Opgericht om de implementatie van de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen te faciliteren. Binnen C4O werken we aan het opleveren van een landelijk model om de ketenaanpak obesitas te verbeteren. Uit eerder internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat professionals uit het zorg- en sociale domein het soms lastig vinden om in gesprek te gaan over deze potentieel gevoelige onderwerpen.

Met een vragenlijst onderzoeken we hoe professionals in Nederland hierover denken. Hoe zeker voelen ze zich over hun kennis en vaardigheden omtrent het bespreken van gewicht en leefstijl en welke barrières worden hierbij ervaren?  Ook wordt onderzocht hoe wenselijk of onwenselijk professionals bepaalde woorden vinden, in gesprek met kinderen en ouders over het gewicht van het kind. In een parallel onderzoek wordt ook onderzocht hoe kinderen en ouders over bepaalde woorden denken, die door professionals gebruikt worden. Uw mening wordt erg op prijs gesteld!