Doorverwijzing huisarts

In de verwijzing door de huisarts spelen 5 criteria rol:

 • vermoeden van DSM- benoemde stoornis
 • ernst problematiek
 • risico
 • complexiteit
 • verloop van de klachten
 

Informatie op de verwijsbrief:

 • Vermoeden DSM-IV stoornis
 • Verwijzing GBGGZ of GGGZ
 • Gegevens (incl AGB code) verwijzer
 • Patiëntgegevens
 • Plaats en datum verwijzing
 • Handtekening verwijzer
Niet op verwijsbrief:
 • Diagnose
 • Soort product
 • Aard van de behandeling
In het onderstaande verwijsmodel is aangegeven hoe huisartsen worden geacht op basis van bovenstaande criteria te verwijzen. De zorgvraag bepaalt dus waarnaar de huisarts de patiënt verwijst. Het is ook aan huisartsen om de samenloop van criteria te beoordelen. Daarop mogen ze zelf gemotiveerd afwijken. Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ kunnen beiden zowel door instellingen als vrijgevestigde worden geleverd. verwijsmodel