Zorgstelsel (GGZ)

De ontwikkeling van psychologische zorg binnen de geneeskundige GGZ vereist voortdurend overleg met ambtelijke en bestuurlijke instanties, cliënt- en collegabrancheorganisaties.

  Het NIP informeert bijvoorbeeld zorgverzekeraars over de kwaliteiten en deskundigheden van onze beroepsgroep, geeft adviezen over vakinhoudelijke zaken en informeert leden. Zo doen verzekeraars regelmatig een beroep op onze deskundigheid als het gaat om de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door psychologen. En er is doorlopend contact over contractering en te corrigeren als er iets mis dreigt te gaan. Het NIP is betrokken bij de ontwikkeling en verfijning van de DBC-systematiek (de productstructuur ggz).Het NIP neemt deel aan overleggen op het ministerie van VWS over de psychologische zorg zoals die bij/door de huisarts wordt geleverd, de generalistische basis ggz (GBGGZ) en de specialistische ggz (SGGZ). Ook voert het NIP overleg met andere ministeries, Tweede Kamerleden en betrokken organisaties:   Op grond van de Mededingingswet kan het NIP niet voor leden onderhandelen met de zorgverzekeraars. De NMa ziet erop toe dat het NIP het kartelverbod niet overtreedt. Het NIP kan daarom ook geen online platform aanbieden waarop de leden hun ervaringen kunnen uitwisselen. Leden kunnen onderling wel gegevens uitwisselen.  

Advies

  • NIP-leden kunnen voor advies over zorgverzekeringen of vragen over het zorgstelsel terecht bij het Informatiecentrum via het contactformulier of via (030) 820 15 00 (dinsdag en donderdag tussen 9.00 – 12.30 uur)
  • Zie ook het themadossier: Curatieve GGZ (Zorgverzekeringswet)