Zorgstelsel GGZ

De plaats en ontwikkeling van psychologische zorg binnen de geneeskundige GGZ vereisen voortdurend overleg en gesprek met uiteenlopende ambtelijke en bestuurlijke instanties, cliënt- en collegabrancheorganisaties: verzekeraars, VWS, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZiNL), Kamerleden, cliënt- en collegabrancheorganisaties. Via dit themadossier en via de nieuwskanalen informeert het NIP de leden over het stelsel en de laatste ontwikkelingen.

Vragen over het zorgstelsel? Neem contact op met het Informatiecentrum via het contactformulier of via (030) 820 15 00 (werkdagen 9.00 – 12.30 uur)  

Drie echelons

De geneeskundige GGZ wordt aangeboden in drie echelons: Deze echelons dienen een continuüm te vormen waarmee gepaste zorg op de juiste plaats ontstaat: Klachten buiten de DSM classificatie bij de huisartsen + POH. Lichte en matige, niet complexe stoornissen binnen de Generalistische Basis GGZ. En complexere en/of meer risicovolle stoornissen in de Gespecialiseerde GGZ.  

stroomschema echelons

Het doel van het huidige zorgstelsel is de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden middels verschuiving van zorg binnen het verzekerde pakket. In vergelijking met het oude systeem is er sprake van meer zorg van een kortere duur, meer eigen inbreng van cliënt (bijvoorbeeld door e-mental health) en meer zorg dichtbij.  

Hoe gaat de doorverwijzing door de huisarts?

De introductie van de GB GGZ en SGGZ maakt dat de werkdomeinen van de verschillende echelons wijzigen. Om deze vernieuwde ggz-structuur te kunnen organiseren en de volwassen patiënt met psychische problematiek gepaste zorg te kunnen bieden zal er een goede en efficiënte samenwerking nodig zijn tussen de huisarts, GB GGZ en de SGGZ. Hiertoe is er onder leiding van Kwaliteit Ontwikkeling GGZ tussen de diverse partijen (huisartsen, ggz, zorgverzekeraars) een generieke zorgstandaard voor deze samenwerking opgesteld. In deze standaard is een format verwijsbrief opgenomen welke door de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) is opgesteld. Huisartsen worden geacht op basis een aantal criteria door te verwijzen.