Zorg voor de jeugd

Het NIP is nauw betrokken bij het programma Zorg voor de Jeugd. Dit programma heeft een mijlpaal bereikt door het lanceren van het gezamenlijke platform voordejeugd.nl door partners uit de jeugdzorg.

Zorg voor de Jeugd is een platform waarop beroepsverenigingen, jeugd(hulp)aanbieders, rijk en gemeenten en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering van de zorg voor de jeugd. De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waar professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd (ZvdJ) – voor de komende jaren aan hebben gecommitteerd. Op het platform is te zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor de jeugd.