Meetinstrumenten

Een overzicht van instrumenten voor het meten van een relatie tussen psychische gezondheid, werk en arbeidsvermogen. Het uitgangspunt is dat psychologen of andere deskundigen de inzet van deze instrumenten begeleiden.


Psychische gezondheid

  • UBES/UWES, Utrechtse Bevlogenheidschaal/ Utrecht Work Engagement Scale. Er is een lange en een korte versie (Schaufeli, Bakker, 2003)
 

Psychosociale belasting

  • BAT, Burn-out Assessment Tool. Een professioneel hulpmiddel in het stellen van de diagnose burn-out. Daarnaast een onderzoeksinstrument voor screening van burn-out (Schaufeli ea)
  • DUBS, Dutch Boredom Scale. Vragenlijst voor verveeldheid in het werk (Schaufeli ea, 2009)
  • DUWAS, Dutch Workaholism Scale. Vragenlijst voor werkverslaving met toelichtend artikel (Schaufeli ea, 2011)
  • UBOS, Utrechts Burnout Schaal (Schaufeli, van Dierendonck, 2009)
  • VBBA, Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid voor inzicht in de beleving van psychosociale arbeidsbelasting en mentale gezondheid met onder meer herstelbehoefte als indicator. Inzet van de VBBA verloopt via SKB.

Verzuim


Werkvermogen

  • Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor> (MW©M). Het instrument biedt inzicht in iemands capaciteiten en functioneren. (Maastricht University en Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie, 2017)
  • Vragenlijst ArbeidsReïntegratie (VAR-2), voor een voorspelling van de te verwachte verzuimduur, en voor het meten van werkvermogen (Bieleman ea 2016).
  • Workability Index (WAI) voor het meten van werkvermogen ontwikkeld door het Finnish Institute of Occupational Health (FIOH). In Nederland verloopt de inzet van de WAI via Blik op Werk. Bekijk ook interview (26.34 min) met ontwikkelaar Prof. dr. Juhani Ilmarinen dat ingaat op de persoons- en werkfactoren van belang bij werkvermogen (2010)
 
Lees meer in de Toolbox werk en psychische klachten