Geestelijke gezondheidszorg

Voor de ggz en de verslavingszorg worden in 2016 en 2017 ongeveer 45 zorgstandaarden en generieke modules opgeleverd. Deze zijn ontwikkeld vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz, een stichting waarvan het NIP medeoprichter is.

Een zorgstandaard of generieke module beschrijft de meest actuele zorg en behandeling voor een bepaalde aandoening of probleem en:
  • is geschreven vanuit het perspectief van de cliënt en beschrijft de organisatie van zorg in de vorm van het pad dat de cliënt loopt (patient journey)
  • brengt de evidence en practise based kennis (conform de betreffende richtlijn) en de ervaringskennis over de aandoening of stoornis bij elkaar
  • beschrijft indicatoren om de uitkomst van zorg te meten
Het werken met zorgstandaarden en generieke modules moet de komende jaren de reguliere werkwijze worden. Een overzicht van richtlijnen vindt u in het NIP themadossier Richtlijnen.