Richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard is een verzamelnaam voor richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules (Akwa 2017). Kwaliteitsstandaarden vormen, samen met de beroepscode, competentieprofielen en vakinhoudelijke en juridische normen de professionele standaard voor psychologen. Kwaliteitsstandaarden worden opgesteld door (vertegenwoordigers van) patiënten, zorgaanbieders en financiers (zoals zorgverzekeraars en gemeenten).

De kwaliteitsstandaard is de beschrijving van goede zorg voor een specifiek thema, gericht op verbetering en borging van de kwaliteit van zorg, bestemd voor professionals en cliënten. Een kwaliteitsstandaard is opgebouwd uit inhoudelijke en organisatorische onderdelen en is beschreven vanuit het perspectief van de cliënt (Zorginstituut Nederland). De term kwaliteitsstandaard mag alleen worden gebruikt als wordt voldaan aan de criteria van het Toetsingskader van het Zorginstituut Nederland en als het document is goedgekeurd door het Zorginstituut.