Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG

In het Jeugddomein (doelgroep onder 18 jaar) is het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog goed verankerd. De Jeugdwet schrijft voor dat professionals geregistreerd moeten zijn in het BIG-register of het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ); de Kinder- en Jeugdpsycholoog is één van de postmasterregistraties binnen SKJ. Bij het NIP geregistreerde Kinder- en Jeugdpsychologen kunnen zich bij SKJ laten registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ.

Als jongeren 18 worden valt de vergoeding van psychische hulp echter onder de Zorgverzekeringswet. In uitvoeringsregels en bekostiging van deze hulp wordt uitgegaan van de BIG-registratie als voorwaarde om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Ook in het Kwaliteitsstatuut GGZ is de eis opgenomen dat alleen BIG-geregistreerden als regiebehandelaar kunnen optreden.

Het NIP vindt dat ook cliënten ouder dan 18 jaar gebruik moeten kunnen maken van de expertise van Kinder- en Jeugd-psychologen en dat deze hulp toegankelijk moet zijn en bekostigd moet worden. Het onderbrengen van het beroep Kinder- en jeugdpsycholoog onder de wet BIG is daarvoor een noodzakelijke stap.