Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van het volledig aanbod aan jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat heeft impact op alle psychologen die met kinderen en ouders werken. Het NIP wil dat vakbekwame professionals de ruimte krijgen om hun werk – gericht op het kind en zijn omgeving – goed te doen. Stelsels en structuren moeten daarbij aansluiten, in plaats van andersom.