Lijst beroepen hoofdbehandelaar ggz

De minister gaat voor de transitieperiode uit van een lijst van beroepen, deze geldt voor de generalistische als de gespecialiseerde ggz:
 • 
Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • Gz-psycholoog
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog (alleen in de GBGGZ)
 • Orthopedagoog-generalist (alleen in de GBGGZ)