Geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor 18 jaar en ouder

Veel mensen krijgen in de loop van hun leven te maken met psychische problemen. Vaak zijn het klachten die je met hulp van familie, vrienden of de huisarts te boven komt. Soms gaat het om ernstiger psychische stoornissen die het dagelijks leven ontwrichten en waarvoor langdurig professionele hulp nodig is. Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, verslaving, eetstoornis, psychose, of persoonlijkheidsstoornis.

Voor de behandeling en ondersteuning van deze en andere psychische stoornissen kun je terecht in de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). Hier werken psychologen met een klinische afstudeerrichting en vaak een postacademische vervolgopleiding (gz-opleiding). Voor volwassenen valt deze zorg onder de zorgverzekeringswet (zvw), kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunnen terecht voor zorg binnen de jeugdwet.

  • Wilt u meedenken over de toekomst van de ggz? Bijvoorbeeld over ROM, werken volgens zorgstandaarden of het nieuwe bekostingsmodel? Het NIP zoekt regelmatig leden voor klankbordgroepen en pilots. Houd de oproepenpagina en de NIP-nieuwsbrief in de gaten!