Geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor 18 jaar en ouder

Veel mensen krijgen in de loop van hun leven te maken met psychische problemen. Soms kun je deze klachten met hulp van familie, vrienden of de huisarts te boven koment. Soms gaat het om ernstiger psychische stoornissen die het dagelijks leven ontwrichten en waarvoor langdurig professionele hulp nodig is. Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, verslaving, eetstoornis, psychose of persoonlijkheidsstoornis.

Voor de behandeling van en ondersteuning bij deze en andere psychische stoornissen kun je terecht in de Geestelijke Gezondheidszorg (ggz). Hier werken psychologen met een klinische afstudeerrichting en vaak een postacademische vervolgopleiding (gz-opleiding). Voor volwassenen valt deze zorg onder de zorgverzekeringswet (zvw), kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunnen terecht voor zorg binnen de jeugdwet.

  • Wilt u meedenken over de toekomst van de ggz? Bijvoorbeeld over ROM, werken volgens zorgstandaarden of het nieuwe bekostigingsmodel? Het NIP zoekt regelmatig leden voor klankbordgroepen en pilots. Houd de oproepen en de NIP-nieuwsbrief in de gaten!