Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs

De Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs (Expertgroep PO) beoordeelt alternatieve eindtoetsen en LVS-toetsen in het primair onderwijs. Het secretariaat van de Expertgroep PO is bij het NIP ondergebracht.

 

Eindtoets groep 8

In 2014 werd vanuit het Ministerie van Onderwijs besloten dat basisscholen verplicht zijn om bij alle leerlingen in groep 8 een eindtoets af te nemen. Ook werd besloten dat de scholen verplicht zijn een goedgekeurd LeerlingVolgSysteem (LVS) te gebruiken.

Omdat de regering afname van een eindtoets verplicht stelt, is het daarbij ook de taak van de regering om ervoor te zorgen dat er een eindtoets beschikbaar is. Dit betreft de Centrale Eindtoets, deze toets wordt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in samenwerking met stichting Cito ontwikkeld. In het verleden heette deze toets de Cito-toets.

Om te voorkomen dat de Centrale Eindtoets een monopolie-positie zou krijgen, is besloten dat er naast de Centrale Eindtoets ook alternatieve eindtoetsen aan scholen beschikbaar gesteld kunnen worden. De kwaliteit van deze alternatieve eindtoetsen wordt beoordeeld door de onafhankelijke Expertgroep PO, in samenwerking met de Commissie Toetsaangelegenheden (COTAN) van het NIP. Naast het beoordelen van alternatieve eindtoetsen, houdt de Expertgroep PO zich ook bezig met het beoordelen van LVS-toetsen.

De Expertgroep werkt met een poule van onafhankelijke beoordelaars. De COTAN is zijdelings betrokken en geeft een oordeel over de psychometrische aspecten van de alternatieve eindtoetsen.

Het secretariaat van de Expertgroep PO is bij het NIP ondergebracht. Jennifer Roubiës is de secretaris en zij wordt ondersteund door Wilma van der Welle.