Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking*. Samen met de Wet verplichte GGZ en de Wet Forensische Zorg vervangt de Wzd de huidige Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Ook gz-psychologen en orthopedagoog-generalisten kunnen de functie van Wzd functionaris vervullen. Dit betekent dat ook gedragskundigen, net de arts, eindverantwoordelijk kunnen zijn voor toepassen van onvrijwillige zorg in het kader van de WzdHet NIP is zowel voor als achter de schermen druk bezig om de belangen van cliënten en psychologen te behartigen. In dit themadossier vindt u de laatste stand van zaken en links en u leest waar u als psycholoog rekening mee moet houden.

  • Meer informatie is ook te vinden op het informatiepunt van VWS: dwangindezorg.nl
  • De wet is o.a. van toepassing op cliënten met een indicatie voor langdurige zorg. Bekijk het themadossier Langdurige zorg.
  • Meer weten over het thema ‘gedwongen zorg’? Bekijk het themadossier Gedwongen zorg.
  • Voor vragen en opmerkingen, mail naar senior juridisch beleidsmedewerker bij het NIP Anne Kole via anne.kole@psynip.nl.
  • Reacties, tips en aanvullingen zijn van harte welkom via langdurigezorg@psynip.nl.