Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Samen met de Wet verplichte GGZ en de Wet Forensische Zorg vervangt de Wzd de huidige Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Ook gz-psychologen en orthopedagoog-generalisten kunnen de functie van Wzd functionaris vervullen. Dit betekent dat ook gedragsdeskundigen, net als de arts, eindverantwoordelijk kunnen zijn voor toepassen van onvrijwillige zorg in het kader van de WzdHet NIP is voor en achter de schermen druk bezig om de belangen van cliënten en psychologen te behartigen. In dit themadossier vind je de laatste stand van zaken en links en lees je waar je als psycholoog rekening mee moet houden.

  • Lees meer op het informatiepunt van VWS: dwangindezorg.nl
  • Voor vragen en opmerkingen, mail naar senior juridisch beleidsmedewerker bij het NIP Anne Kole via anne.kole@psynip.nl
  • Heeft u te maken met knelpunten of heb je een vraag over de (implementatie van de) Wet zorg en dwang? Mail ons: