Cao’s & sociaal plan (FBZ)

Voor de behartiging van de collectieve belangen van haar leden met een dienstverband is het NIP aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. De FBZ onderhandelt voor de NIP-leden over de cao’s. De FBZ bestaat uit tal van beroepsorganisaties, vooral in de zorg. Samen hebben zij 32.000 leden. Daarmee vertegenwoordigt FBZ de arbeidsvoorwaarden van een zeer brede groep hoogopgeleide professionals, artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en dus ook psychologen.