Opleidingen/ cursussen/ workshops

Opleidingen/ cursussen/ workshops
Rome,

De kwetsbare psyche 

De kwetsbare psyche over veerkracht en beschermende factoren  5-daagse nascholing voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten   Stoornissen van de psyche hangen rechtstreeks samen met psychische kwetsbaarheid. Als bijna de helft van alle Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening ontwikkelt, dan gaat het er om steeds weer te zoeken naar de oorzaken van die […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

Nijmegen - Zwolle,

Diverse cursussen…

Cursussen voor (GZ) psychologen, psychotherapeuten en psychiaters   Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie – Nijmegen – start op 16 februari 2018 Cursus van vier dagen door prof. dr. J.J.L. Derksen met als onderdelen onder meer: theoretische onderbouwing van KPP die word geïntroduceerd en later verdiept verheldering aan de hand van casuïstiek praktische technieken die worden aangeleerd en […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

Amsterdam,

Het geweten als last

Bij- en nascholing Symposium Het geweten als last   Als uw patiënt lijdt onder dysthyme klachten, problemen met losmaking, een lage zelfwaardering of perfectionisme, overweegt u dan een streng of straffend geweten als (mede)oorzaak? Het geweten kan immers functioneren als een innerlijke criticus die het emotionele evenwicht verstoort en uit balans houdt. Sommige mensen maken […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

Amsterdam,

Forensische GGz anno 2018

Bij- en nascholing Forensische GGz anno 2018 de stand van zaken!   De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht, een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

Cinemec Ede,

Nationaal symposium

Nationaal Symposium over veiligheidskwesties en risicomanagement in de GGZ   Ombeschrijving Hoe langer een psychiater, psycholoog of GZ-verpleegkundige in het vak werkzaam is, hoe groter het aantal ‘krassen op zijn of haar ziel’. Veel hulpverleners verliezen patiënten aan suïcide. Soms worden ze ook verrast door massieve agressie bij eerder zo vredelievende patiënten. En…bijna altijd blijven […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops