microfoon-samen-praten-1200-627

Opleidingen/ cursussen/ workshops

Opleidingen/ cursussen/ workshops
Stichting ITON

Cursussen

BIEDT IN HET NAJAAR VAN 2017 DE VOLGENDE CURSUSSEN AAN:   KINDERNEUROPSYCHOLOGIE     DATA: 16, 21, 28 november, 8, 15 december 2017 De cursus geeft een overzicht over verstoringen van de hersenfunctie, door verworven hersenbeschadiging of ontwikkelingsstoornissen. ONDERWERPEN: Normale ontwikkeling van motoriek en cognitie. Diverse stoornissen: autisme, aandachtstoornissen, ADHD, NLD, dyslexie, DCD, diverse vormen van epilepsie. Analyse en aanpak van […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Amsterdam,

Outsiders?!

Bij en nascholingscursus   Outsiders?!   Emoties, cognities en gedrag, positief of negatief, normaal of afwijkend: stoornissen van de psyche zijn een bron van inspiratie voor kunstenaars. Tegen deze achtergrond maakt de l’art brut of outsider art een grote ontwikkeling door. Dit vaak ongrijpbare werk van veelal autodidacte kunstenaars met een psychische stoornis krijgt inmiddels […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Utrecht,

Psychische klachten en werk

Bij en nascholingscursus Psychische klachten en werk   Van meer dan de helft van alle ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn psychische klachten de oorzaak. Niet alleen oudere werknemers hebben het steeds moeilijker om het werk vol te houden; bij jongeren is sprake van een ware burn-out epidemie. Klopt het adagium ‘werken is goed voor je’ eigenlijk […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

festina-lente-logo
Baarn,

Basiscursus KPSP

10 januari, 24 januari en 7 februari 2018. Locatie: Baarn.   KPSP Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP), is een kortdurende, steungevende, evidence based psychotherapie (De Jonghe et al. 2014), ontwikkeld voor depressie.   Doelgroep basiscursus Psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-psychologen (of daartoe in opleiding). Docent Dr. Saskia de Maat, Psychotherapeut. saskiademaat@festinalentecoaching.nl
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Amstelveen,

Psychiaters en neurologen in dialoog

Bij en nascholingscursus Psychiaters en neurologen in dialoog   20 Jaar geleden beëindigde de laatste zenuwarts in Nederland zijn opleiding. Terwijl dit in principe het sluitstuk van de splitsing van de psychiatrie en de neurologie markeerde, is sindsdien de belangstelling voor psychiatrische symptomen bij neurologische ziektes en de neurologische basis van psychiatrische ziektes juist toegenomen: […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Lunteren,

Neurowetenschappen en de GGz-praktijk

Bij en nascholingscursus Neurowetenschappen en de GGz-praktijk   Omvang en impact van neurowetenschappelijk onderzoek is de afgelopen decennia geëxplodeerd. Wereldwijd bestuderen tienduizenden neurowetenschappers met peperdure hightechapparatuur en supersnelle computers onze hersenen. En tot op de millimeter nauwkeurig… Met financiële steun van verschillende overheden is ons brein letterlijk en figuurlijk ‘big science’ geworden.   Maar wat […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Lunteren,

Capita verslaving

Bij en nascholingscursus Capita verslaving   Verslaving en middelenmisbruik van welke aard en ernst dan ook, komen voor onder alle lagen van de bevolking, onder alle leeftijden en uiteraard bij zowel mannen als vrouwen. Natuurlijk hebben die verschillen consequenties voor de behandeling, bejegening en het beleid bij deze speciale patiëntengroepen. Toch wordt daarmee in de […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Amsterdam,

Onbehagen in de spreekkamer

Bij en nascholingscursus Onbehagen in de spreekkamer Seksualiteit, intimiteit en erotiek, het zijn existentiële thema’s in het leven. Daar kan geen misverstand over zijn. Toch staan ze hoog op de lijst van onderwerpen die in een therapie opvallend weinig aan bod komen. Vreemd, want als seksualiteit alom in de maatschappij aanwezig en voelbaar is, waarom […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Lunteren,

Wie ben ik eigenlijk

Bij en nascholingscursus Wie ben ik eigenlijk   Ook in de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds meer nadruk gelegd op zelfmanagement. Maar wat is het ‘zelf’ eigenlijk en wat betekent het precies om ‘jezelf’ te managen? En als het antwoord op die vragen is gegeven, wat zijn dan de consequenties voor de dagelijkse GGz-praktijk? Op weg […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Lunteren,

Onder ouderen

Bij en nascholingscursus Onder ouderen   Met de jaren neemt het aantal risicofactoren toe: ouderdom komt met gebreken. Maatschappelijk is er sprake van ‘dubbele vergrijzing’: niet alleen wordt de groep 65-plussers steeds omvangrijker, ouderen worden ook steeds ouder. Een aanzienlijk deel van onze vergrijsde populatie is in vele opzichten een kwetsbare groep, gekenmerkt door een […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Utrecht,

Stoppen met behandelen

Bij en nascholingscursus Stoppen met behandelen   De financiering van onze geestelijke gezondheidszorg staat onder druk. En dat is nog zacht uitgedrukt. Om ziektekosten beheersbaar te houden dienen tegenwoordig opnames te worden voorkómen, bedden afgebouwd en mogen ambulante behandeltrajecten niet altijd meer worden verlengd. Eindigheid van zorg speelt daarmee een steeds nadrukkelijkere rol in onze […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops

logo Lemion
Lunteren,

Omgaan met uitersten

Bij en nascholingscursus Omgaan met uitersten   Tijdens dit symposium staat de vraag centraal hoe mensen met een persoonlijkheidsstoornis in het algemeen omgaan met ‘de ander’. Wat is de kern van hun relationele denken en handelen? Hoe ervaren zij zichzelf daarbij? En hoe ervaren zij de ander? ‘Polariseren’ zij? Als er bijvoorbeeld sprake is van […]
Opleidingen/ cursussen/ workshops