Brede steun voor open brief van de VNG over tekorten jeugdzorg en GGZ

Het NIP is partner in het programma Zorg voor de jeugd en heeft het Hoofdlijnenakkoord GGZ getekend. De VNG deed in een open brief een oproep aan het kabinet om voldoende middelen ter beschikking te stellen voor hun inwoners. Op 14 mei reageerde de minister met deze brief aan de Tweede Kamer.

‘Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten.’

In de open brief pleit de VNG ook voor voldoende middelen omdat meer zorg nodig is voor mensen met psychische problemen en verward gedrag. Dit past ook bij het statement waarmee het Hoofdlijnenakkoord GGZ opent. Ook in die zin ondersteunt het NIP de oproep van de VNG om voldoende middelen om psychisch kwetsbare mensen te helpen als dat nodig is.

Op de VNG-brief hebben de gezamenlijke beroepsverenigingen in het jeugddomein: NIP, NVvP, NVO, BPSW, LVVP, NVK gereageerd met dit bericht:

 

Beroepsverenigingen steunen pleidooi VNG

Kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals en kinderartsen ondersteunen het pleidooi van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor extra structurele investeringen in de jeugdhulp. Daarnaast zijn substantiële inhoudelijke aanpassingen nodig om goede, zinnige en passende jeugdhulp te blijven leveren.

Gemeenten, instellingen en professionals in de jeugdhulp hebben de afgelopen tijd kosten noch moeite gespaard om in onderlinge samenwerking, goede integrale jeugdzorg in de wijk te bieden. De goede randvoorwaarden om deze zorg vorm te geven, ontbreken echter. Ook gaat veel zorggeld op aan bureaucratie en administratieve lasten.

De gezamenlijke beroepsverenigingen pleiten voor structurele financiële investeringen én kwalitatieve aanpassingen. Er moet ruimte komen om te investeren in innovatie van de jeugdhulp en in de professionele ontwikkeling van de mensen die dit werk doen. De hoge werkdruk en het ontbreken van randvoorwaarden als tijd voor overleg en reflectie, het zelf kunnen vormgeven van hetgeen wat nodig is voor het kind en zijn gezin, zet de kwaliteit van goede hulp zwaar onder druk. Laat verder de inhoud van de zorg aan de professionals over en daag hen uit om dat zo passend en doelmatig mogelijk te doen. Het kan zo niet verder met jeugdhulp als er geen substantiële inhoudelijke aanpassingen plaatsvinden. Dit vraagt om landelijke afspraken. Het gaat om de toekomst van kwetsbare kinderen en gezinnen!

 

Extra geld onvoldoende

ANP meldt dat bronnen in Den Haag melden dat het kabinet dit jaar ruim 300 miljoen euro beschikbaar stelt en  daarna enkele jaren steeds ruim 200 miljoen euro extra uittrekt voor Jeugdhulp. VNG liet op Twitter weten dat er nog een enorm gat zit in het bedrag dat gemeenten nodig hebben en de bedragen die er in de media circuleren: “Gemeenten hebben structureel 490 mln per jaar nodig. Kinderen en kwetsbare mensen mogen niet de dupe worden. Onze brief blijft staan als een huis.”

Meer informatie