Nieuws

Hoe kunnen we mensen op de wachtlijst beter ondersteunen?

12-12-2018 Cliënten die op een wachtlijst staan voor een behandeling in de ggz kunnen veel baat hebben bij wachtlijstondersteuning door ervaringsdeskundigen, POH-GGZ, het wijkteam of ervaren masterpsychologen in instellingen.


Wet zorg en dwang: hoe ondersteunt het NIP psychologen?

11-12-2018 De Wet zorg en dwang (kortweg Wzd) wordt op 1 januari 2020 geïmplementeerd. Van psychologen wordt verwacht dat zij weten wat deze wet betekent voor henzelf, hun cliënten en naasten.


A&G-psycholoog Maud van Aalderen: Meer samenwerking met bedrijfsarts

10-12-2018 Op de netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020 pleitte Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP Maud van Aalderen voor meer samenwerking met de bedrijfsarts.


Blog Jeroen Muller: Hooligans

10-12-2018 Om de week gaan Milan, mijn zoon, en ik naar de Arena. Dat doen we al 5 jaar als trouwe supporters van Ajax. Dat gaat volgens een gebruikelijk ritueel, waarbij wij ruim op tijd aanwezig zijn, een hotdog kopen bij dezelfde stand en langzaam naar ons vak lopen... Lees het blog van Jeroen Muller over Hooligans.

 


Zorgverzekering kiezen: flyer voor uw cliënten

10-12-2018 In deze tijd van het jaar overwegen consumenten of ze kiezen voor een andere zorgverzekering of niet. U kunt uw cliënten voorlichten met behulp van de flyer van P3NL.


NIP onderschrijft nota 'Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen'

06-12-2018 Kinderen die langdurig in Nederland verblijven maar met uitzetting worden bedreigd, kunnen ernstig schade oplopen in hun ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet. 


Uitvoering afspraken Hoofdlijnenakkoord ggz onder druk

05-12-2018 Het NIP betreurt het dat VNG het Hoofdlijnenakkoord niet ondertekent en maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord. De vernieuwingen in de ggz staan onder druk. 


Laatste nieuws Kinder- en Jeugdpsycholoog in BIG

05-12-2018 Het is niet te verantwoorden dat (jonge) mensen op wachtlijsten staan, terwijl gekwalificeerde Kinder- en Jeugdpsychologen niet kunnen worden ingezet als een cliënt boven de 18 is. Deze week vond opnieuw overleg plaats bij VWS over de aanvraag K&J in BIG.


Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar

04-12-2018 Op 10 december is het de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Op die dag werd precies 70 jaar geleden de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen.


Update P3NL: LV POH-GGZ ook aangesloten

03-12-2018 Nieuws vanuit P3NL: met deze maand onder andere de aansluiting van de LV POH-GGZ en de vertraging van de invoering van het zorgclustermodel.


Geen jaarverantwoordingsplicht voor solistisch werkende Jeugdhulpaanbieders

03-12-2018 Zelfstandige jeugdhulpaanbieders leveren halfjaarlijks gegevens aan bij het CBS. Daarnaast leveren ze jaarlijks de jaarverantwoording aan bij het CIBG. Solistisch werkende jeugdhulpverleners kunnen zich afmelden voor deze verplichte jaarverantwoording


Symposium '7 concrete lessen over Samen beslissen in de zorg'

03-12-2018 Vandaag vindt in het Koninklijk Instituut voor de Tropen het symposium '7 concrete lessen over Samen beslissen in de zorg' plaats. Eén van de workshops gaat over de NIP-training 'Samen beslissen'


'Je hoeft er geen zin in te hebben, als je er maar baat bij hebt'

03-12-2018 Een mooie uitspraak van Bram Bakker, een van de oprichters van de opleiding runningtherapie waar we mee aftrapten afgelopen donderdag tijdens de NIP-Up in het Huis van de Psychologie.


Uitspraak van de maand december

03-12-2018 In deze uitspraak van de maand staat de vraag centraal aan welke vereisten assessmentrapportage moet voldoen.


6 december: webinar Kostprijsonderzoek GGZ

29-11-2018 De NZA organiseert een grondig kostprijsonderzoek bij aanbieders om te komen tot goede ggz-tarieven 2020. Het webinar informeert u vooraf. 


Outcome-indicatoren in de jeugdhulp: toegevoegde waarde?

29-11-2018 Het NJi onderzoekt hoeveel gemeenten en jeugdhulpaanbieders aansluiten bij de basisset en hoe de indicatoren worden benut in kwaliteitsgesprekken.


Ledenraad geeft startsein voor NIP-ambities 2019

28-11-2018 Maandag 26 november vergaderde de ledenraad met het algemeen bestuur. Het was een constructief en positief overleg.


Liesbeth van Rossum namens het PON bij Buitenhof

28-11-2018 Het NIP is lid van het Partnerschap Overgewicht (PON) en heeft vanuit dit samenwerkingsverband meegewerkt aan het Nationaal Preventieakkoord. 


Theaterseminar Scheiden

28-11-2018 Vanuit het Platform Scheiden zonder Schade wordt op 26 februari 2019 een theaterseminar georganiseerd in de Stadsschouwburg Amsterdam.


Stresstest bij dreumesen?

26-11-2018 Kerngroep 1001 Kritieke Dagen: Aandacht voor het voorkomen van Early Life Stress is van groot belang, maar een stresstest bij jonge kinderen is niet de oplossing.