Nieuws

Nieuws

Kinderrechten in Vreemdelingenrecht - zet je in als psycholoog!

22-01-2020 Zaterdag 18 januari besteedde het VPRO-radioprogramma Argos aandacht aan de belangen van kinderen in het Vreemdelingenrecht. Wil jij je als NIP-lid / Kinder- en Jeugdpsycholoog inzetten voor deze kwetsbare doelgroep?


Profiel Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wet zorg en dwang

22-01-2020 Na de recente publicatie van het profiel van de Wzd-functionaris is nu ook het profiel van de Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wzd een feit.


Onderzoek suïcide onder jongeren: inzet psychologische autopsie zeer waardevol

16-01-2020 Vandaag verschijnt het verdiepende onderzoek 'Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017'.


Elementen NIP-visie voor goed werk in WRR rapport

16-01-2020 'Organisaties en de politiek dienen werk te maken van de Corporate Psychological Responsibility', zegt Paul Kop, voorzitter sectie Arbeid & Organisatie NIP naar aanleiding van het WRR-rapport dat deze week verscheen.  


Uitspraak van de maand - januari 2020

16-01-2020 In deze tuchtzaak speelde op de achtergrond een arbeidsconflict. De behandelend psycholoog had over dit conflict informatie opgenomen in een verklaring die zij had opgesteld op verzoek van haar cliënt/werknemer.


Minder regels? Doe mee met de Landelijke Schrapweek Jeugd

15-01-2020 Doe mee en meld je aan voor een van de regiobijeenkomsten: van 10 tm 14 februari door het hele land!


Succesvolle lobby van GGZ NL en NIP, namens de HLA partijen

15-01-2020 GGZ Nederland en het NIP hebben namens de Hoofdlijnenakkoord-partijen (HLA) succesvol gelobbyd bij het Capaciteitsorgaan voor een tussentijdse raming voor de beroepen geestelijke gezondheid.


GGZ Dataportaal geopend

15-01-2020 In het GGZ Dataportaal worden uitkomsten van de behandelingen gebundeld en verschillen inzichtelijk gemaakt. Expliciete toestemming van de cliënt is een voorwaarde voor het aanleveren en gebruiken van de gegevens.


Sanne Houben wint Publicatieprijs 2019 tijdschrift De Psycholoog

09-01-2020 Met haar artikel 'Tinder voor psychotherapie? Over de blinde vlek van therapeuten' wint Sanne Houben de twaalfde editie van de Publicatieprijs voor jonge auteurs van tijdschrift De Psycholoog. 


Update Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG: aanvraag in behandeling bij ZIN

08-01-2020 Minister Bruins komt na de zomer met een Toekomstvisie over de wet BIG. Nieuwe aanvragen tot beroepenregulering worden tot die tijd opgeschort, maar een aantal al ingediende aanvragen wordt in behandeling genomen door het Zorginstituut.


Brochure en bijeenkomsten over de nieuwe Wet zorg en dwang

07-01-2020 Op 1 januari is de Wet zorg en dwang in werking getreden. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).


Reflectietool helpt bij het versterken van de professionele identiteit

03-01-2020 Het NIP biedt een handvat om psychologen in de spiegel te laten kijken van het eigen functioneren. Zo ontstaat er inzicht in sterke en te ontwikkelen punten.


Trots op resultaten 2019

19-12-2019 Dankzij jullie steun hebben wij ons ingezet voor ons mooie vakgebied: de psychologie. Blik met ons terug op de highlights van het afgelopen jaar en lees meer over wat het NIP voor jou gedaan én bereikt heeft in 2019!


Ledenbrief: uitdagingen in uitvoerbaarheid Wzd per 1 januari 2020

19-12-2019 Het NIP en de NVO informeren u middels een brief over de uitdagingen bij de inwerktreding van de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020.


Zorgprofessionals en patiënten merken nog onvoldoende van hoofdlijnenakkoord ggz

19-12-2019 Anderhalf jaar na het afsluiten van het hoofdlijnenakkoord ggz zijn nog weinig concrete veranderingen zichtbaar in de ggz. Dit bracht het NIP in tijdens het Bestuurlijk overleg met Staatssecretaris Blokhuis en de HLA partijen op 17 december jongstleden.


Ontwikkelingen Kwaliteitsstatuut: declareren in 2020 en update Model

18-12-2019 Heeft u als zorgaanbieder nog geen toestemming gegeven aan Mediquest? Doe dit dan vóór 31 december 2019! Ook informeren we u over de belangrijkste wijzigingen van de update van het Kwaliteitsstatuut per 1 januari 2020. 


NIP in gesprek met Akwa over ROM-gegevens vrijgevestigden

18-12-2019 Het NIP vindt het belangrijk dat ook vrijgevestigden ROM-data op privacybestendige wijze kunnen aanleveren.


Doe mee: NZa monitor contractering GGZ

17-12-2019 NIP-leden die al dan niet contracten aangaan met Zorgverzekeraars voor GGZ Zvw: laat je stem horen! Vul de NZa-vragenlijst voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars in vóór 21 januari 2020.


Muller, De Beurs en Nabitz gepubliceerd in psychologisch tijdschrift Nieuw-Zeeland

16-12-2019 In het het tijdschrift Psychology Aotearoa van de New Zealand Psychological Society (NZPsS) geven Jeroen Muller (oud-voorzitter NIP), Edwin de Beurs (hoogleraar ROM en benchmarking) en Udo Nabitz (voorzitter sectie Forensische Psychologie NIP) een overzicht van de werking van het Nederlandse GGZ-systeem en het aandeel hierin van het NIP.


Praatplaat 'Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat'

16-12-2019 Meestal weten ouders en kinderen niet wat hen te wachten staat, wanneer zij in de Jeugdbeschermingsketen terechtkomen. Informatie over het proces kan dan rust en vertrouwen bieden.