Nieuws

Nieuws

Denk mee in het nieuwe online panel van Akwa GGZ

26-05-2020 Na het patiëntenpanel van MIND start Akwa GGZ nu een een online panel voor zorgprofessionals in de ggz. Meld je aan en praat mee over onderwerpen die in de ggz spelen. 


Versoepeling bezoek verpleeghuiszorg

21-05-2020 Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer


Corona - het laatste nieuws op rij voor psychologen

20-05-2020 Op 19 mei zijn tijdens een persconferentie de nieuwe versoepelingen van de corona-maatregelen aangekondigd.


Verwijzingen naar ggz komen na terugval weer op gang

20-05-2020 Sinds de uitbraak van corona waren het aantal verwijzingen naar de ggz sterk afgenomen. Ook het NIP heeft daarover zorgen geuit in het wekelijkse overleg over ggz en corona bij VWS.


Versie 5 richtlijn GGZ en corona: dagactiviteiten mogelijk en bezoekregels versoepeld

20-05-2020 De geestelijke gezondheidszorg heeft de vijfde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 19 mei gepubliceerd op GGZ Standaarden.


Uitspraak van de maand - mei 2020

19-05-2020 In deze uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam worden de NIP Beroepscode en de Algemene Standaard Testgebruik NIP genoemd als richtlijnen en gedragsregels waaraan rapportage door psychologen moet voldoen.


Vragenlijst diversiteit voor gb-GGZ en POH-GGZ

19-05-2020 Geef je mening en deel je ervaringen via de vragenlijst die is ontwikkeld door de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (AGOM) i.s.m. marktonderzoeksbureau Ipsos.


Oproep voor jeugdprofessionals: denk mee met ‘Geweld hoort nergens thuis’

15-05-2020 Het NIP is vertegenwoordigd in het kernteam van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). GHNT boekt mooie resultaten met landelijke, regionale en lokale initiatieven en brengt synergie aan in de aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.


Update continuïteitsbijdrage Zorgverzekeraars Nederland

14-05-2020 Vanaf vrijdag 15 mei staat (met terugwerkende kracht tot 1 maart) de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland open voor zorgaanbieders. Op 12 mei is een update verschenen over de uitwerking.


Nieuw telefoonnummer BIG-register

14-05-2020 Let op: het nieuwe telefoonnummer van het BIG-register is 070 340 6600. Tot 1 november 2020 is ook het huidige nummer 0900 899 82 25 nog in gebruik.


NIP alert op wetsvoorstel Bevorderen contracteren

14-05-2020 Het kabinet wil het wetsvoorstel Bevorderen contracteren begin juni bij de Tweede Kamer indienen, dit betekent dat de plenaire behandeling na de zomer plaatsvindt.


De menselijke maat in het nieuwe werken

14-05-2020 Twee hoogleraren psychologie doen in Trouw een oproep aan het kabinet: stop met het uitdenken van een anderhalvemetereconomie en werk met werkgevers én werknemers aan een anderhalvemetersamenleving, waarin de menselijke maat centraal staat.


Ledenpeiling coronacrisis: uitval van afspraken en minder inkomsten

14-05-2020 Iets meer dan de helft van de NIP leden geeft aan minder inkomsten te hebben en een klein deel geeft aan zelfs helemaal geen inkomsten meer te hebben. Dit blijkt uit een peiling onder leden die het NIP begin mei heeft uitgevoerd.


Sectiebesturen denken mee over kabinetsperiode 2021-2025

13-05-2020 De sectiebesturen van het NIP hebben input geleverd voor twee position papers voor een volgend kabinet: een NIP brede position paper (pdf) en de paper van de sectie A&O over de arbeidsmarkt (pdf) die deze aanvult.


MIND en Trimbos: toename psychische klachten en behoefte aan face-to-face contact

13-05-2020 Uit onderzoeken van MIND en Trimbos die vandaag (13 mei 2020) zijn gepubliceerd, blijkt dat veel mensen die al psychische klachten hadden vóór de uitbraak van het Coronavirus hun klachten zien toenemen.


Testen op COVID-19 ook mogelijk voor psychologen

13-05-2020 Ook vrijgevestigde psychologen werkzaam in de zorg kunnen op dit moment onder de beschreven landelijke voorwaarden getest worden op corona.


Mooie kans: detachering bij het RIVM i.v.m. nazorg bij Corona

11-05-2020 Heb jij als psycholoog een achtergrond in de psychosociale hulpverlening of psychotrauma? En heb je een breed netwerk in de medische en paramedische beroepsgroepen?


Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed

08-05-2020 Woensdag 6 mei heeft minister De Jonge bekendgemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen komt.


Neerslachtiger, meer slaapproblemen en gedachten aan de dood door corona

08-05-2020 Uit een online enquête van het Trimbos-instituut onder 3000 personen blijkt dat 1 op de 3 respondenten meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen heeft in deze periode.


Versoepeling bezoekersregeling verpleeghuizen

07-05-2020 Een actieve groep NIP-leden heeft de afgelopen tijd constructief meegedacht over de psychische impact van de Corona-maatregelen.