Nieuws

Nieuws

NIP bij online talkshow over Suïcidepreventie

20-01-2021 Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS tekent op donderdag 28 januari de nieuwe Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. De ondertekening vindt plaats tijdens een online talkshow, waar ook NIP-directeur Monique Rook bij aanwezig is.


Verminderde psychische en lichamelijke gezondheid onder hulpverleners in de GGZ

20-01-2021 Het NIP heeft actief bijgedragen aan het vandaag verschenen rapport van het Trimbos Instituut over de belasting van professionals die psychische zorg verlenen tijdens de Covid-19 pandemie. 


Uitspraak van de maand - Pro-actief handelen na schending beroepscode

18-01-2021 In deze korte uitspraak van de maand werd geklaagd over schending van het beroepsgeheim. 


Op naar een psychologisch veerkrachtige samenleving in 2021!

15-01-2021 Door, voor en met onze leden hebben we in 2020 hard gewerkt aan het positioneren van
psychologen en de psychologie.


Zoek nú naar alternatieven voor schoolsluiting

14-01-2021 Ook vanuit het NIP maken we ons grote zorgen over kinderen en jongeren in Nederland, die door de maatregelen enorme ontwikkelingsrisico's lopen. Daarom roepen wij, samen met 50 organisaties, het kabinet op: zoek nú naar alternatieven voor de schoolsluiting.


NIP-reactie kwestie Kaat Bollen

14-01-2021 De Belgische psycholoog en seksuoloog Kaat Bollen werd door een collega aangeklaagd voor de Psychologencommissie omdat die aanstoot nam aan haar gedrag dat onder meer de 'waardigheid van het beroep' zou aantasten.


Ook na vaccinatie: testbeleid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen van kracht

12-01-2021 Vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.


Vaccinatiestrategie voor psychologen in de zorg

07-01-2021 Psychologen werkzaam in de zorg behoren tot de vitale beroepen. Dat betekent echter niet dat zij allemaal als eerste in aanmerking komen voor vaccinatie


Help mee aan beter passende contracten in de ggz!

06-01-2021 Help jezelf en jouw collega's en vul de vragenlijst in, ook wanneer je géén contracten afsluit!


Tuchtrecht SKJ na vijf jaar geëvalueerd

05-01-2021 De tuchtrechtprocedure voor jeugdzorgprofessionals bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 'zorgvuldig, klantvriendelijk en professioneel'. 


Aan de slag met het zorgprestatiemodel in 2021

05-01-2021 Het zorgprestatiemodel voor de ggz en fz is grotendeels klaar voor de implementatie. Het jaar 2021 kun je als organisatie en professional gebruiken om je voor te bereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel.


Beroepenlijst Zorgprestatiemodel gepubliceerd

04-01-2021 Het programma Zorgprestatiemodel heeft eind 2020 de Beroepenlijst ggz en fz 2020 (pdf) gepubliceerd met beroepen die diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding leveren in de ggz en fz.


Wijkteams en het pettenvraagstuk

22-12-2020 Mogen we nu wel of niet gegevens delen? Dit is misschien wel een van de meest voorkomende vragen en strubbelingen bij professionals in het sociaal domein.


Nog geen handhaving op bekendmaken BIG-nummer

18-12-2020 De minister van VWS nam eerder dit jaar een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer.


Stand van zaken herregistratie

18-12-2020 In verband met de coronacrisis heeft de minister in maart besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren.


Stel jij je kandidaat voor de ledenraadsverkiezing? De inschrijftermijn is verlengd!

16-12-2020 Op dit moment hebben zich al 17 enthousiaste leden zich gemeld. Er zijn dus nog enkele plaatsen beschikbaar en we willen leden ook wat te kiezen bieden. Meld je dus nu aan!


Uitspraak van de maand - Switchen van behandelaar van moeder naar behandelaar van kind?

16-12-2020 De psycholoog die het verzoek krijgt van een (oud-)cliënte haar kind te behandelen moet goed nadenken of hij een dergelijke nieuwe meervoudige cliëntrelatie met kind en ouders die ieder een eigen belang hebben wel kan waarmaken.


Nieuw landelijk Kwaliteitsstatuut ggz opgenomen in landelijk register

16-12-2020 Zorginstituut Nederland (ZINL) heeft een nieuw landelijk kwaliteitsstatuut voor de ggz opgenomen in het openbaar register. Vanaf 1 januari 2022 moeten alle zorgaanbieders een nieuw kwaliteitsstatuut hebben volgens de normen die in deze versie staan beschreven.


Nieuw: Reflectie-instrument gehandicaptenzorg

16-12-2020 Met ingang van 1 januari 2021 is de reflectietool voor psychologen en orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg beschikbaar: 'Even stilstaan om te groeien'.


Effecten van coronamaatregelen op de psychologische zorg

16-12-2020 Psychologen die werkzaam zijn in de zorg kunnen ook na de afgekondigde maatregelen de zorg aan cliënten gewoon blijven verlenen binnen de al geldende richtlijnen.