Nieuws

Rapport werkervaringsplaatsen gepubliceerd

20-08-2018 De focusgroep werkervaringsplaatsen (WEP) van het NIP en de NVO heeft input gegeven voor een onderzoek door het ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap naar de omvang en functie van stages na opleiding. Het rapport hierover is inmiddels verschenen.


Massaal burn-out of overbezorgd?

15-08-2018 Studenten bezwijken psychisch onder prestatiedruk, kopte De Volkskrant dinsdag. In april bereikte dit ook al het nieuws, toen reageerde Jeanette van Rees, voorzitter van de Studentenpsychologen met een interview in Trouw: Studenten massaal opgebrand? Dat valt reuze mee


Depressie of angststoornis is geen gebroken been

13-08-2018 Zorgverzekeraar Menzis slaat de plank mis met resultaatgerichte vergoedingsafspraken ggz. Dat is de reactie van het NIP op het Volkskrantartikel Zorgverzekeraar Menzis vergoedt behandeling depressies voortaan op basis van de resultaten.


Psychische problematiek zorgt voor grootste ziektelast in Nederland

07-08-2018 Iedere euro die de maatschappij investeert in de behandeling van psychische klachten levert er twee op. Een conclusie die niet alleen door psychologen maar ook economen wordt onderschreven. 


Verloopt uw NIP-Visitatie Certificaat binnenkort?

07-08-2018 Het NIP-Visitatie Certificaat is 5 jaar geldig. Verloopt uw Visitatie Certificaat en wilt u opnieuw een Visitatie Certificaat behalen? Dan moet u opnieuw de visitatiecyclus doorlopen.


Ook Louis Van Gaal doet aan psychologie

07-08-2018 Voor wie na Zomergasten nog geen genoeg heeft van Louis van Gaal. In 2014 liet hij zich in De Psycholoog uit hoe hij aan psychologie deed.


Aart Franken (NIP) in Trouw: Opleiden van psychologen helpt de ggz

02-08-2018 Meer deskundigheid bij de beoordeling van patiënten kan wachtlijsten verminderen. Zet psychologen in, betoogt AB-lid Aart Franken vandaag in dagblad Trouw.


Nieuw bestuur en directeur akwa - Kwaliteitsinstituut voor de ggz

02-08-2018 De contouren van akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, zijn steeds meer zichtbaar. Inmiddels is het voltallige bestuur benoemd, Dominique Vijverberg is aangesteld als directeur.


Uitspraak van de maand augustus

01-08-2018 "Indien psychologen in de uitoefening van hun vak niet helder hebben welke rollen zij vervullen, dan loopt ook het beroepsgeheim gevaar."


Oral history: Psychologie in Nederland

30-07-2018 In het kader van een Oral History-project is een twintigtal emeriti-hoogleraren psychologie op film geïnterviewd over hun carrière, visie en reflectie op de (huidige) psychologie. 


Vrijstellingenbeleid: reactie naar vLOGO

25-07-2018 Het NIP heeft per brief gereageerd op het besluit van vLOGO om voor de individuele opleidingstrajecten geen vrijstelling te geven.


Spreekuur Beroepsethiek vervalt i.v.m. vakantie

23-07-2018 In de periode van 23 juli tot 21 augustus 2018 is er geen spreekuur Beroepsethiek. U kunt uw beroepsethische vragen wel stellen aan het Informatiecentrum. 


After-vakantiedip? Kom Up-borrelen bij het NIP!

23-07-2018 Exclusief voor leden: kom op vrijdag 24 augustus naar de NIP-Up borrel in het Huis van de Psychologie in Utrecht!


Extra gelden voor opleidingen ggz verdeeld

20-07-2018 De extra gelden uit het ggz-akkoord zijn verdeeld over de deelnemende partijen.


Vrijstellingenbeleid opleiding gz-psycholoog

19-07-2018 De opleidingsinstellingen verenigd binnen vLOGO (vereniging landelijk overleg ggz-opleidingsinstellingen) werken al enige tijd aan een verruimd vrijstellingenbeleid op basis van eerder verworven competenties (evc).


1001 Kritieke Dagen richting VWS: kijk voor een Kansrijke Start niet alleen naar hechting

18-07-2018 Het NIP en de andere initiatiefnemers van 1001 Kritieke Dagen hebben een brief gestuurd naar minister De Jonge. Het betreft een reactie op het advies van de Commissie Vroegkinderlijke gehechtheid en de preventie van jeugdtrauma's van de Gezondheidsraad.

1001 kritieke dagen

Hoofdlijnen Akkoord ggz: de achtergronden

18-07-2018 Naast de betaalbaarheid van de ggz is ook de toegang tot de ggz een belangrijk issue binnen dit akkoord. Dat heeft alles te maken met de lange wachtlijsten in de ggz. 


Regionale expertteams Jeugd

18-07-2018 Er is nu een landelijk dekkend netwerk van (boven)regionale expertteams dat garandeert dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp kan worden georganiseerd.

Sectie Jeugdzorg

GGZ Tarieven Zvw 2019

11-07-2018 De NZA ggz tarieven voor 2019 zijn gepubliceerd. Deze zijn t.o.v. 2018 geïndexeerd.


Licentie DSM5 gebruik

11-07-2018 GGZ Nederland heeft voor de hele jeugd-ggz een licentie afgesloten voor het vastleggen van de diagnosecode volgens de DSM5 in registratiesystemen voor 2018.