Nieuws

Nieuws

Ervaar hoe een depressie voelt met de NOS-app

22-06-2018

NOS maakte een mooie special waarin je kunt ervaren hoe een depressie voelt. Deze aandacht is hard nodig. De vraag naar psychische hulp is groter dan ooit: drie op de tien jongeren voelen zich depressief.


Handreiking ‘samen goede jeugdhulp bieden’ P3NL

21-06-2018

De leden van de verenigingen die zijn aangesloten bij P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, hebben bij de tussenevaluatie van de Jeugdwet een aantal aanbevelingen gedaan. Hoe vertaal je dit in de praktijk?


Kwaliteitsstandaarden NKO aangeboden aan Register ZIN: NIP-leden, bedankt!

20-06-2018 Het NIP heeft dankzij de inzet van haar leden bijgedragen aan de totstandkoming van deze kwaliteitsstandaarden.

GGZ / geestelijke gezondheidszorg

Evaluatie Jeugdwet

Tweede Kamer bespreekt evaluatie Jeugdwet

20-06-2018 In een brief aan de Tweede Kamer heeft het NIP gevraagd om een samenhangend beleid te voeren. 

Jeugdhulp en jeugdbescherming RichtlijnenJeugdwet

Visitatie Certificaat: data juli – december 2018

18-06-2018 Wilt u zich aanmelden voor Visitatie Certificaat? Selecteer een datum en tijdstip in uw regio waarop visitatiegesprekken kunnen worden gepland.

Visitatie

Carsten de Dreu wint Spinozapremie voor conflictpsychologie

18-06-2018 Sociaal- en organisatiepsycholoog Carsten de Dreu ontvangt een Spinozapremie, de belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland.


Veel meer opleidingsplaatsen nodig om wachtlijsten aan te pakken!

15-06-2018 VWS wil de wachtlijstproblematiek in de ggz serieus aanpakken. Maar wijst slechts 760 gz-opleidingsplaatsen toe terwijl de sector er 1.234 aanvraagt! Het NIP wil echt alles uit de kast halen om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, maar dan hebben we meer plaatsen nodig.


Belangen van kinderen meewegen in de asielprocedure – promotie Carla van Os

14-06-2018 Vandaag promoveert Carla van Os aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderzoek "Best Interests of the Child-Assesments for recently arrived refugee children".  


Professionalisering jeugddomein: publicaties en producten

13-06-2018 Het NIP is nauw betrokken bij het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Dit samenwerkingsverband leidt tot waardevolle initiatieven, publicaties en hulpmiddelen met als doel kwaliteitsverbetering.

Jeugdhulp en jeugdbescherming RichtlijnenJeugdhulp professionalisering

Dubbelinterviews: professionalisering en het belang van de beroepsverenigingen

08-06-2018 In vier dubbelinterviews gaan professionals uit het jeugddomein met elkaar in gesprek. Deze interviews zijn gebundeld in de brochure 'Professionalisering en het belang van de beroepsvereniging'.


Nieuwe ledenraad feestelijk geïnstalleerd

06-06-2018 "Leiderschap is alleen leiderschap als het is gebaseerd op argumenten." Die boodschap gaf Hans Koot (lid Algemeen Bestuur NIP) mee aan de nieuwe ledenraadsleden die op 4 juni jl. werden geïnstalleerd.


Verruiming omzetplafond quick win bij aanpak wachttijden

05-06-2018 Omzetplafonds van verzekeraars hebben een bescheiden maar significante invloed op wachtlijsten in de volwassen ggz. Dat concludeert de NZa.


NIP in actie tegen wachtlijsten!

04-06-2018 De situatie in de ggz is onhoudbaar. Cliënten wachten vaak lang en medewerkers in de ggz staan onder druk. Er moet nú iets gebeuren om de ggz weer werkbaar te maken. Steun onze actie!


Uitspraak van de maand juni

04-06-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Actieplan (Ont)Regel de Zorg

31-05-2018 Deze week informeerden de Ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer over een programma om de ervaren regeldruk in de zorg terug te dringen: Actieplan (Ont)Regel de Zorg.


Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden sluit aan bij P3NL

31-05-2018 De VVP - Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden sluit per 1 juni aan bij P3NL. P3NL vertegenwoordigt dan 10 wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten.


Passend Onderwijs: zet de Schoolpsycholoog in!

31-05-2018 De Tweede Kamer eist een snelle verbetering van het Passend Onderwijs, zo berichtte de NOS deze week. Het huidige systeem, waarbij zorgleerlingen ondersteund worden binnen het reguliere onderwijs en niet op aparte scholen, werkt niet goed, zeggen zowel coalitie- en oppositiepartijen.


Meer opleidingsplaatsen en betere werkverdeling nodig voor kortere wachttijden

30-05-2018 De lange wachttijden in de (curatieve) ggz zijn al een tijd in het nieuws. Het NIP spant zich in om de wachttijden te verkorten. Het grote probleem is dat er te weinig regiebehandelaren beschikbaar zijn. De wachtlijsten in de zorg kunnen pas effectief worden verminderd als dit tekort structureel wordt aangepakt.


NIP zet zich in voor vergroten participatie van werknemers met psychische kwetsbaarheid

30-05-2018 Diverse beroepsverenigingen, waaronder het NIP, werken samen in de organisatie MensenMetMogelijkheden en zetten zich in om mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar betaald werk te begeleiden.


Anti-pestprogramma’s basisscholen niet altijd effectief

25-05-2018 Wetenschappers verbonden aan verschillende Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut onderzochten de effecten van het volgen van anti-pestprogramma's op de basisschool.