Nieuws

Nieuws

NIP bij Radar radio

12-10-2019

Valt er in jouw organisatie weleens iemand uit met burn-outklachten? Kijk dan vooral verder dan alleen naar die persoon. Misschien speelt er iets in het team of in de hele organisatie. De A&O-psycholoog NIP helpt je in gesprek te gaan met medewerkers over gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Maud van Aalderen vertelt erover in haar blog.


Advies RVS: De B van Bekwaam - naar een toekomstbestendige Wet BIG

10-10-2019 De Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft op verzoek van VWS een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de wet BIG.

BIG / Wet BIG

Uitspraak van de maand - oktober 2019

10-10-2019 Klaagster verwijt de psycholoog in deze klachtzaak dat hij als regiebehandelaar niet is ingegaan op haar verzoek om een andere hulpverlener. Klaagster vroeg om een andere hulpverlener omdat deze volgens haar ging trouwen met haar ex, hetgeen achteraf onjuist bleek.

BIG / Wet BIG

Officiële start project 'Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur'

10-10-2019 Met de ondertekening van de opdrachtbrieven is het project 'Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur' op dinsdag 8 oktober officieel van start gegaan!


Pieter Dingemanse benoemd tot bestuurslid FGzPt

10-10-2019 Pieter Dingemanse is met ingang van 1 november benoemd tot bestuurslid FGzPt. Met zijn benoeming is de NIP-vertegenwoordiging in het FGzPt bestuur weer voltallig.


10 oktober World Mental Health Day WHO: 'Psychological care and knowledge can save lives' 

10-10-2019 De World Mental Health Day 2019 (10 oktober 2019) van de WHO staat dit jaar in het teken staat van suicide. De WHO geeft aan aan dat de focus moet liggen op preventie en dat psychologische kennis en expertise daarbij onmisbaar is.Ambassadeurs Jeugd met minister in gesprek over hun werk en hun beroepstrots

09-10-2019 Op 4 oktober j.l. gingen de ambassadeurs Jeugd in gesprek met minister Hugo de Jonge over hun werk, hun passie en de zorgen die zij hebben in hun werk binnen het jeugddomein.


Wetsvoorstel BIG ll ingetrokken

09-10-2019 De gevolgen van inwerkingtreding van deze wet voor BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen zijn hiermee opgeschort.


Terugkijken: webinar over ethiek

09-10-2019 In het webinar Ethiek van 8 oktober j.l. bogen deskundigen zich over begrippen uit de Beroepscode aan de hand van casuïstiek uit de beroepspraktijk van psychologen.


Staatssecretaris Blokhuis neemt petitie Suicïdepreventie in ontvangst

09-10-2019 Op 8 oktober jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een petitie in ontvangst genomen die oproept suicidepreventie structureel op te nemen in de opleiding van hulpverleners, waaronder psychologen. 


Nieuwe bekostiging in de GGZ Zvw: het Zorgprestatiemodel

09-10-2019 Vanaf 2022 gaat de DBC-systematiek in de GGZ Zvw, maar ook de GBGGZ-systematiek, vervangen worden door een nieuwe bekostigingssystematiek: Het zorgprestatiemodel.


Voortgangsbrief naar Tweede Kamer over (Ont)Regel de Zorg

09-10-2019 Het NIP vindt dat het programma [Ont]Regel de Zorg nog te weinig oplevert voor de professional. Minister De Jonge, minister Bruins en staatssecretaris Blokhuis hebben een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over het programma.


Uitgave oktober tijdschrift De Psycholoog: met Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie

04-10-2019 De nieuwste uitgave van tijdschrift De Psycholoog ligt vandaag bij de leden van het NIP op de mat!


Zorginstituut neemt regie op onderdeel regiebehandelaarschap Kwaliteitsstatuut GGZ

03-10-2019 Zorginstituut Nederland neemt bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut GGZ de regie over op het onderdeel 'regiebehandelaarschap'.


NIP bij Radar radio

02-10-2019 Het NIP zit zaterdag bij het radioprogramma Radar in de studio. Om 15.00 uur beantwoordt Maud van Aalderen, Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP, op Radio 1 vragen van luisteraars over burn-out.


Five-Factor Personality Inventory-III (FFPI) via open-access

30-09-2019 De FFPI-III persoonlijkheidstest bestaat uit honderd vragen. De test is vanaf heden gratis online toegankelijk.


Psychologische kennis is hard nodig, vooral in het bedrijfsleven

27-09-2019 Paul Kop, sectievoorzitter Arbeid & Organisatie van het NIP is vandaag aan het woord in het FD: Psychologie is hard nodig, vooral in het bedrijfsleven! Hij roept universiteiten op om vooral geen numerus fixus in te stellen.


Na internetconsultatie: ook psycholoog Wzd zorgverantwoordelijke

26-09-2019 Ook de (GZ) psycholoog is in de (nog concept-) regeling opgenomen om als deskundige aangewezen te kunnen worden in de regeling zorg en dwang!


Erelidmaatschap voor scheidend voorzitter Jeroen Muller

25-09-2019 Als blijk van waardering voor zijn verdiensten kreeg Jeroen Muller het erelidmaatschap van het NIP overhandigd uit handen van zijn opvolger, Hans de Veen.