Nieuws

Actieve leden geven nieuwe input voor strategische koers NIP tijdens dialoogsessie

18-04-2019 Op 16 april traden bestuur en actieve leden voor de tweede maal in dialoog over de strategische koers van het NIP. In een setting vol positieve energie en creativiteit kwamen de talloze nieuwe mogelijkheden voor onze vereniging aan de orde.


(Ont)Regel de zorg, minder regels, meer zorg

18-04-2019 Tegen welke administratieve knelpunten loopt men aan het dagelijkse werk? Wordt de regeldruk minder? KPMG zoekt professionals binnen de curatieve ggz, die willen deelnemen aan een focusgroep of een interview.


Dr. Gert-Jan Prosman nieuw lid Algemeen Bestuur

17-04-2019 Het Algemeen Bestuur van het NIP is blij aan te kondigen dat de Ledenraad Dr. Gert-Jan Prosman benoemd heeft als lid van het Algemeen Bestuur van het NIP. 


Heeft u ervaringen als bijzondere curator, wij horen het graag!

17-04-2019 De Werkgroep bijzondere curator (NIP/NVO) adviseert bijzondere curatoren om een zorgvuldige afweging te maken voordat u besluit zich te registreren bij de Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN). 


Onderzoekers 113 Zelfmoordpreventie vragen ouders zich te melden

17-04-2019 Nieuws en Co (Radio 1) besteedde op dinsdag 16 april aandacht aan het onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie naar de achtergronden van suïcide bij jongeren. 


RINO Groep exposeert gezichten achter de DSM

17-04-2019 Sinds deze week exposeert de RINO Groep tien portretten uit het boek 'What's wrong with me? Gezichten achter de DSM'.


Zorgorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

16-04-2019 Per 1 januari 2020 wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Wet zorg en dwang invoeren. Verschillende branche- en beroepsorganisaties uiten in een gezamenlijke brief hun zorgen over zowel de totale uitvoerbaarheid van de wet als de beoogde inwerkingtredingsdatum.


P3NL presenteert kennisbrief met negen onderzoeksprioriteiten

12-04-2019 Het ministerie van VWS en ZonMw stellen budget beschikbaar voor onderzoek dat de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg ten goede komt.  


Wat vinden psychologen van ambulantisering in de ggz?

09-04-2019 Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS vindt dat Nederland jaren te laat is gestart met de opbouw van de ambulante zorg. Dat zegt hij in het programma De Publieke Tribune. Wat vinden psychologen van ambulantisering?


Rondetafelgesprek in Tweede kamer WLZ voor jongeren met een langdurige psychische stoornis

09-04-2019 Op maandag 8 april nam NIP-bestuurslid Vera Naber deel aan een rondetafelgesprek met leden van de VWS commissie van de Tweede Kamer. Daarin gaf ze een toelichting op het position paper van het NIP.


A&O’er Theo Stor bij BNR In Bedrijf

09-04-2019 Bij Microsoft kun je aan de bak in een technische functie zonder technische papieren. Het aannamebeleid van het personeel ging hiervoor bewust op de schop. Theo Stor geeft duiding aan deze aanpak vanuit het A&O-vak.


PrivacyApp Jeugd nu ook voor ouders

08-04-2019 De PrivacyApp Jeugd geeft vanaf nu ook antwoord op privacyvragen van ouders die met jeugdzorg te maken hebben. 


AVG-programma P3NL: aanmelden of uw aanmelding verlengen

04-04-2019 Maakt u gebruik van het programma van de Stichting AVG voor Verenigingen? Verleng deze dan voor 1 mei!


Ledenraadvergadering 25 maart

04-04-2019 Dinsdag 25 maart vergaderde de Ledenraad. De nieuwe directeur Monique Rook stelde zich voor en interim directeur Jasper ten Dam nam afscheid.


NIP-visitatie ook door zorgverzekeraars gewaardeerd

03-04-2019 Zoals wettelijk vastgelegd, hebben de zorgverzekeraars op 1 april jl. hun basisplannen voor de inkoop van zorg voor 2020 gepubliceerd. Zo ook voor de ggz.


‘Hey! Het is oké’ campagne maakt angst- en paniekstoornissen bespreekbaar

02-04-2019 Het NIP ondersteunt de VWS-campagne 'Hey! Het is oké' om angst- en paniekstoornissen bespreekbaar te maken. Dit doet de campagne door verhalen van mensen met een angststoornis te delen.


Wie weet het beter? De docent of de Centrale Eindtoets?

02-04-2019 Op 16, 17 en 18 april staat voor de meeste leerlingen uit groep 8 van de basisschool de CITO-toets weer op het programma. Maar wat als de score op de CITO-toets sterk afwijkt van het advies dat hun docent gegeven heeft?


Uitspraak van de maand - april 2019

02-04-2019 In deze zaak stelde de psycholoog een brief op aan de huisarts over de minderjarige zoon zonder daarvoor (gerichte) toestemming te vragen aan vader.


NIP bepleit: GGZ zorginkoopproces moet eenduidiger voor vrijgevestigden

28-03-2019 Het NIP heeft gereageerd op de NZa-consultatie Transparantie Zorginkoopproces Zvw. In de huidige regeling zijn de hoofdlijnen van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar bekend. 


Burn-out Assessment Tool gelanceerd en te gebruiken

28-03-2019 De Burnout Assessment Tool (BAT) is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst waarmee het risico op burn-out kan worden bepaald.