Nieuws

Nieuws

Therese Wong wint Scriptieprijs Psychotrauma 2020

18-09-2020 De werkgroep Psychotrauma van de sectie GGZ van het NIP reikte vandaag voor het eerst de Scriptieprijs Psychotrauma uit. Therese Wong is de winnares met haar masterscriptie over 7ROSES, een herstelgerichte methode voor het helpen van getraumatiseerde vluchtelingen.


Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona

17-09-2020 ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben in mei 2020 een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een nieuwe fase beland waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen.


Uitspraak van de maand - Heimelijk gemaakte opnames onrechtmatig verkregen bewijs?

17-09-2020 Af en toe komt het in een tuchtzaak voor dat klagers heimelijk gemaakte geluidsopnames en transcripties van gesprekken met professionals overleggen om hun standpunt kracht bij te zetten. Hoe ga je daar als psycholoog mee om?


Reactie NIP op Troonrede: 'Behoud van economische, sociale én mentale veerkracht samenleving essentieel'

16-09-2020 Het meest genoemde thema op deze Prinsjesdag was corona. Er wordt op de langere termijn een zware economische terugslag verwacht. Het brengt daarnaast op sociaal vlak ingrijpende gevolgen met zich mee, zoals het niet op bezoek kunnen bij dierbaren.


Praat als jongere mee over gevolgen coronacrisis

15-09-2020 Premier Rutte vroeg in mei aan alle jongeren in Nederland om mee te denken over oplossingen voor de coronacrisis, en vooral over onderwijs, werk en wonen. Op 14 september is daarom de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) gestart. Ze hebben de Opp-app gelanceerd.


Wie nomineer jij voor de Sindbadonderscheiding 2020?

14-09-2020 De Sindbadonderscheiding wordt jaarlijks door de Centrale Commissie Culturele Diversiteit en Psychologie uitgereikt aan iemand die een bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de interculturele competenties van psychologen in alle werkvelden.


10 september: Wereld Suïcide Preventie Dag

10-09-2020 Vandaag, 10 september, is het Wereld Suïcide Preventie dag. Wereldwijd wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het NIP draagt hier graag aan bij.


Bescherm kinderen en jongeren tegen nadelige gevolgen van coronamaatregelen

09-09-2020 Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van een groep jeugdexperts - waaronder NIP en NVvP- psycholoog Vera Naber en kinderpsychiater Arne Popma, een van de mede ondertekenaars.


Impact coronacrisis op hulpverleners: hogere werkdruk en zorgen om cliënt

09-09-2020 Ook psychische hulpverleners hebben een hectische tijd achter de rug. Met mogelijke een tweede golf en de nodige economische klappen in het vooruitzicht, is het zaak om professionals op de been te houden. Het Trimbos-instituut publiceert vandaag een onderzoek waarbij het NIP intensief betrokken is geweest.Rapport online panel Akwa GGZ: ggz en corona

26-08-2020 Ruim 70% van de ggz-professionals wil ook na corona vaker digitaal behandelen. Dat is één van de conclusies uit de eerste enquête gehouden onder de leden van het online panel van Akwa GGZ. 


Gedragswetenschappers duiken in de dilemma' s van gesloten jeugdzorg – terugblik op Masterminds

26-08-2020 De belangrijkste vragen uit de Mastermind-sessies waarin gedragswetenschappers werkzaam in de brede keten van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming dit voorjaar met elkaar in gesprek gingen.


Als psycholoog subsidie aanvragen voor regeling 'NL leert door'

26-08-2020 Werkenden werkzoekenden in Nederland kunnen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs, waaronder daarvoor opgeleide NIP-leden.


Essay Jeugd aan het roer: Lessen uit de coronamaatregelen

25-08-2020 Vanaf 16 maart 2020 vindt er een corona-overleg plaats bij het ministerie van VWS waarbij de stuurgroep-partijen van het programma Zorg voor de Jeugd en andere partijen zijn aangesloten. Mede op grond van een evaluatie van dit overleg schreven Arne Popma en Ans van der Maat een essay. 


Internationale oproep: 'Méér aandacht voor de psychologie'

20-08-2020 ‘De mensheid heeft psychologie nodig’, zo kopt het internationale statement waar meer dan 60 psychologieverenigingen, waaronder het NIP, aan hebben samengewerkt.


Psychologische expertise gebundeld voor de Onderwijsraad

13-08-2020 Het NIP leverde input aan de Onderwijsraad voor het advies over Onderwijstijd, onder andere door toe te lichten welke rol psychologen vanuit verschillende expertises kunnen vervullen. 


Uitspraak van de maand - Collega aanspreken op gedrag in een multidisciplinair team

12-08-2020 Als je een collega aanspreekt op zijn of haar gedrag in een multidisciplinair team, kan dit beroepsmatig handelen dan tuchtrechtelijk worden getoetst?


NZa publiceert special over communicatie met patiënten in coronatijd

07-08-2020 Goede communicatie tussen zorgaanbieders en patiënten is heel belangrijk, zeker in coronatijd. Zorgaanbieders, waaronder de leden van het NIP, hebben inmiddels allerlei vormen van communicatie ontwikkeld om de reguliere zorg weer op te starten.


Tussenstand rapport Beroepenstructuur psychologische zorg

21-07-2020

Recent is een nieuwe versie van het conceptrapport Beroepenstructuur psychologische zorg verschenen.


Verruiming declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020

17-07-2020 De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 2020. Ook is er een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg gepubliceerd.