Nieuws

Nieuws

Denk mee over de nieuwe werkagenda van de RVS

22-08-2019 Welke thema’s zijn de komende tijd van belang voor volksgezondheid en samenleving? De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vraagt de input van zorgprofessionals  voor de nieuwe werkagenda. 


Modelovereenkomsten, handhaving en regelgeving voor zzp’ers

22-08-2019 Nieuws voor zzp'ers: Modelovereenkomsten geldig tot juli 2022, de Belastingdienst stelt haar handhaving uit en vanaf 2021 volgt er nieuwe zzp-regelgeving.


Rosalinde Visser over beroepsgeheim na overlijden cliënt

21-08-2019 Ook als een cliënt overleden is, blijft het beroepsgeheim van kracht. Toch kan het mogelijk zijn hiervan af te wijken zegt Rosalinde Visser, jurist en stafmedewerker beroepsethiek bij het NIP, vandaag in het Brabants Dagblad


Akwa vernietigt eerder aangeleverde ROM-gegevens

15-08-2019 Akwa, de alliantie kwaliteit in de ggz, vernietigt de ROM-data die door SBG zijn verzameld en na opheffing van SBG zijn overgedragen.


Suïcidepreventie structureel opnemen in opleiding

14-08-2019 Vandaag plaatste dagblad Trouw een opiniestuk over suïcidepreventie. Daarin pleit de Ivonne van de Ven Stichting voor het structureel opnemen van suïcidepreventie in de opleidingseisen van zorgverleners.


VGZ Contractering vrijgevestigden 2020

12-08-2019 Zorgverzekeraar VGZ stelt in de komende weken op basis van de NZa-maximumtarieven 2020 de vergoedingstarieven voor de vrijgevestigde GGZ vast. VGZ verwacht dat het contracteringsproces via VECOZO uiterlijk 1 oktober 2019 zal starten.  


Beschikbaarheidsbijdrage GZ opleidingsplek omhoog

12-08-2019 De NZA heeft onlangs de nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd. Deze beleidsregel gaat in op 1 januari 2020.


GGZ tarieven 2020 gemiddeld lager dan voorgaande jaren

12-08-2019 Donderdag 1 augustus jl. heeft de NZa de nieuwe tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd. 


Uitspraak van de maand – augustus 2019

08-08-2019 Deze uitspraak van de maand betreft onvoldoende gestructureerd beroepsmatig handelen waardoor miscommunicatie tussen de psycholoog en de cliënt is blijven bestaan.


Het NIP ondersteunt internationaal samenwerkingsverband EACLIPT

24-07-2019 Het NIP ondersteunt internationale samenwerking op het gebied van onderzoek, educatie en verspreiding van wetenschappelijk vakkennis.


Het NIP vraagt ZN om vereenvoudigen Zorgadviestraject

24-07-2019 Het NIP Informatiecentrum krijgt regelmatig vragen van leden of de behandeling die zij bieden valt onder het verzekerde pakket GGZ en dus in aanmerking komt voor vergoeding door zorgverzekeraars.


NIP: Gebruik faire selectie-instrumenten voor eerlijke arbeidsmarkt

18-07-2019 ‘Wil je een eerlijke arbeidsmarkt dan is het essentieel om bij werving en selectie faire selectie-instrumenten in te zetten,’ zegt Paul Kop, voorzitter van de sectie Arbeid en Organisatie.


NIP en NVGzP samen voor verbreding ‘medische staf’ met klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog

18-07-2019 In het 'onderhandelaarsakkoord Cao GGZ 2019 -2021' is afgesproken dat elke gespecialiseerde GGz-instelling een medische staf moet inrichten. 


Zorginstituut Nederland schrijft 30 kwaliteitsstandaarden ggz in

17-07-2019 Voor cliënten en professionals in de ggz is vanaf nu norm voor kwaliteit van zorg vindbaar op één plaats: het openbaar register van het Zorginstituut Nederland.


Brexit: de gevolgen

16-07-2019 Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor zorgverleners en werkgevers? Doe de Brexit Impact Scan en ontdek onvermoede effecten voor uw instelling.


European educational conference for psychologists, teachers and researchers (ESPLAT) in Utrecht

15-07-2019 Ben je als docent werkzaam op het gebied van de psychologie? Of heb je als psycholoog belangstelling voor onderwijs en leren in de psychologie? Mis deze primeur niet en leer van je internationale collega’s!


Registerpsycholoog NIP: maak ook uw deskundigheid kenbaar

11-07-2019 BIG-geregistreerden moeten in de toekomst hun BIG-nummer actief bekend maken. Hiertoe is een Wijzigingsbesluit in internetconsultatie gegaan. Voert u als behandelaar de titel Registerpsycholoog NIP? Maak dan ook uw deskundigheid actief kenbaar!


Uitspraak van de maand - juli 2019

11-07-2019 In deze uitspraak van de maand gaat het om schriftelijke beëindiging van een jarenlange behandelrelatie zonder overleg met de cliënt.


Wachtlijsten in de ggz stabiel, maar niet voor alle diagnosegroepen

10-07-2019 De wachttijden in de ggz zijn voor de meeste diagnosegroepen sinds november 2018 licht gedaald of stabiel gebleven. Dat blijkt uit de monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


European Congres of Psychology en General Assembly van EFPA

10-07-2019 Verschillende NIP-leden zijn afgelopen week actief geweest op het European Congress of Psychology (ECP) in Moskou.