Nieuws

Nieuws

VNG: contracteer Kinder- en Jeugdpsychologen in het jeugddomein

09-04-2021 Veel Kinder- en Jeugdpsychologen ondervinden problemen bij de contractering, door het ontbreken van een BIG-registratie.


STAP-budget: Individueel ontwikkelbudget voor iedereen

07-04-2021 Het ministerie van SZW werkt momenteel aan de ontwikkeling van een STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie). Naar verwachting treedt de regeling per 1 januari 2022 in werking.Implementatie Kwaliteitsstatuut uitgesteld tot 1 juli 2022

31-03-2021 Het NIP is tevreden met het uitstel van zes maanden; zo is er meer tijd voor afstemming binnen de stuurgroep GGZ over onderwerpen waar nog geen duidelijkheid over is.


De Week van Ervaringsleren: terugblik

29-03-2021 Deze maand is vanuit het programma Volwaardig leven (waar het NIP partner van is) de Week van Ervaringsleren georganiseerd. Blik terug via het online dossier.


Webinar Landelijk Kwaliteitsstatuut - Veelgestelde vragen

25-03-2021 Op 10 maart 2021 organiseerde het NIP een webinar over het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. Veel deelnemers hebben vragen aangeleverd, alle antwoorden zijn nu beschikbaar. 


Het Dossier in de jeugdhulpverlening – een nieuwe wegwijzer

24-03-2021 Vanuit het programma Zorg voor de Jeugd ís een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.


Uitspraak van de maand - Een flagrante schending van het vertrouwen

23-03-2021 Een zaak waarin ernstige rolvermenging bij een afhankelijke cliënt speelde. Er was sprake van verstrengeling van zakelijke en privé-belangen.


Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap beschikbaar

23-03-2021 Vanaf vandaag (23 maart) is een 'Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap' beschikbaar. Het NIP heeft zich sterk gemaakt voor de ontwikkeling van het afwegingskader, en nam zitting in de werkgroep die het heeft ontwikkeld.


Suïcidepreventiecongres 2021: Wanhoop en hoop; hand in hand

22-03-2021 Het NIP werkt samen met gedreven partners aan een belangrijk doel: het waar mogelijk voorkomen van suïcides. Daarom zijn we ook partner van het jaarlijkse Suïcidepreventiecongres (10 september 2021) 


NZa: aantal verwijzingen naar de ggz neemt toe

22-03-2021 Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg was de afgelopen weken hoger dan verwacht. Het is mogelijk dat patiënten die eerder niet werden verwezen nu alsnog een verwijzing krijgen.


Zet je in voor het uitbannen van racisme en discriminatie

19-03-2021 Tijdens de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart herdenken we jaarlijks de dag dat de politie in Sharpeville, Zuid-Afrika, het vuur opende en 69 mensen doodde tijdens een vreedzame demonstratie tegen de apartheidswetten in 1960.


Win een exemplaar van het boek Mentale Vooruitgang!

18-03-2021 Vandaag heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis het boek 'Mentale Vooruitgang' virtueel ontvangen uit handen van Jacobine Geel (voorzitter van de Nederlandse ggz), Kees Kraaijeveld en Joep Verbugt. Wil jij als NIP-lid ook een exemplaar winnen? Dat kan!


Denktank lanceert boek Mentale Vooruitgang om mentale kracht Nederland te vergroten

12-03-2021 Hoe versterken we de mentale kracht van alle Nederlanders? Het boek Mentale Vooruitgang biedt een overzicht van tientallen doelen en acties die bijdragen aan de mentale kracht van mensen, organisaties en van de samenleving.


Leidinggevende kan werkenden versterken op het werk

11-03-2021 "Voor een effectieve aanpak is het belangrijk om in te zetten op het vergroten van energiegevers en de eerste burn-out klachten goed te signaleren."


Kwaliteitsregister voor POH-GGZ en verwarring over verplichte inschrijving

10-03-2021 Op diverse websites wordt gemeld dat de POH-GGZ-functionaris per 1 juni 2021 verplicht moet zijn ingeschreven in het onafhankelijke kwaliteitsregister POH-GGZ. Deze berichtgeving is feitelijk onjuist.


Reactie samenwerkende beroepsverenigingen ZvdJ op AEF-rapport ‘Stelsel in groei’

09-03-2021 Gemeenten komen jaarlijks 1,3 tot 1,5 miljard euro tekort om de jeugdwet goed uit te voeren, dat was de conclusie van het AEF rapport 'Stelsel in groei' (pdf). We zijn blij dat de tekorten in kaart zijn gebracht.


Weer ruimte voor eigen leven in verpleeghuizen

09-03-2021 De verpleeghuiszorg mag zich gelukkig prijzen als eerste sector van de samenleving waar een hoge vaccinatiegraad bereikt is. Dit geeft echter wel direct een nieuwe uitdaging: hoe kunnen we regels en angsten op een verantwoorde manier loslaten?


Online Mastermind-bijeenkomsten Wet zorg en dwang

09-03-2021 Ben je als NIP- of NVO-lid werkzaam als Wzd-functionaris, zorgverantwoordelijke of externe deskundige (Wet zorg en dwang)? Meld je aan voor de gratis online mastermind-bijeenkomsten in maart en april.


Save the date: Nieuwe webinars zorgprestatiemodel

08-03-2021 Zoals eerder aangekondigd organiseert het NIP dit voorjaar webinars om professionals voor te lichten over het nieuwe zorgprestatiemodel. Deze vinden plaats op 20 april, 17 mei en 25 mei 2021.