Nieuws

Ontvangt u geen NIP-nieuwsbrieven?

22-10-2018 Het NIP ontvangt met enige regelmaat klachten over het niet-ontvangen van de nieuwsbrief (de algemene nieuwsbrief en/of nieuwsbrieven vanuit de secties). Wat kunt u hier zelf aan doen?


Huisarts ziet meer patiënten met psychische en sociale problemen

18-10-2018 Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn.


Kiezen in de ggz

15-10-2018 Live vanaf november: kiezenindeggz.nl, een website die cliënten en verwijzers ondersteunt bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. Zorg er daarom voor dat uw gegevens goed staan vermeld in het AGB-register. 


NIP goed zichtbaar op VWS-conferentie 'Zorg voor kwetsbare mensen goed geregeld in de Zorgverzekeringswet’

10-10-2018 De sectie Ouderenpsychologie verzorgde een presentatie op de VWS-werkconferentie over de geplande overgang van EMB (Extramurale behandeling, Wlz-zorg) naar de Zorgverzekeringswet. 


Nieuw: Generieke Module Diversiteit

08-10-2018 Een zorgaanbieder moet er zijn voor álle burgers. De nieuwe Generieke module Diversiteit helpt professionals en aanbieders om hier rekening mee te houden.


Erelidmaatschap NIP voor Elly Plooij-van Gorsel

08-10-2018 Vrijdag 5 oktober heeft het NIP op feestelijke wijze afscheid genomen van haar oud-voorzitter, dr. Elly Plooij-van Gorsel. 


Sindbad onderscheiding naar drs. Paula (Polli) J.J.M. Hagenaars

03-10-2018 De Centrale commissie Culturele diversiteit & Psychologie van het NIP heeft namens de voormalige sectie Interculturalisatie de Sindbadonderscheiding uitgereikt aan drs. Paula (Polli) J.J.M. Hagenaars. De Sherazade scriptieprijs was dit jaar voor Britt Bakker.


E-learning bij zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

02-10-2018 Bij de zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar. De kwaliteitsstandaard geeft een goed beeld van de laatste stand van zaken rondom Angst. De e-learning geeft inzicht in wat de zorgstandaard betekent voor de dagelijkse praktijk.


Richtlijn levensbeëindiging herzien

01-10-2018 De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) brengt de richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’ uit. Het NIP werkte mee aan de richtlijn.


Paul Kop in podcastserie BNR over Ondernemerstaboes

01-10-2018 Failliet gaan is een taboe. Ondernemers voelen schaamte, schuld en ervaren een groot verlies. Bij wie kun je dan terecht? Paul Kop, voorzitter van de sectie Arbeid & Organisatiepsychologie van het NIP, is als expert aan het woord in de podcastserie Ondernemerstaboes van BNR Radio. 


Uitspraak van de maand oktober

01-10-2018 Toestemming nodig voor een gesprek met minderjarige kinderen.


Verplichting aanlevering Jeugdhulp informatie

27-09-2018 In de Staatscourant is het vernieuwde Informatieprotocol dat ingaat per 1-1-2019 gepubliceerd.


Overschat psycholoog familiesteun bij cliënten met migratie-achtergrond?

27-09-2018 Hulpverleners overschatten familiesteun bij mensen met niet-westerse achtergrond, kopte Trouw deze week.


Nieuw: Materialen Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming voor het onderwijs

27-09-2018 Bent u werkzaam in het onderwijs of geeft u supervisie? Er is nu een palet aan materialen beschikbaar over werken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming via richtlijnenjeugdhulp.nl/voor-opleiders


NKO draagt werk over aan Akwa

26-09-2018 Per 1 oktober gaat het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) op in Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz. Het bestuur van NKO draagt zijn taken over aan het bestuur van Akwa.


Presteren gelukkige medewerkers beter?

24-09-2018 Investeren in werkgeluk loont. Zowel voor de werkgever als de werknemer. We zijn in Nederland behoorlijk gelukkig, maar ons werkgeluk blijft achter. De Week van het Werkgeluk wil werkgeluk op de agenda van zoveel mogelijk organisaties krijgen. Een mooi initiatief waar het NIP zich bij aansluit.


Een kindje krijgen – digitale voorlichting over de ouder-kindrelatie

24-09-2018 Babywerk, mede-initiatiefnemer van 1001 Kritieke Dagen, lanceert 'Een kindje krijgen', een digitaal programma voor een kansrijke start van de ouder-kind relatie. 


NIP: Eerlijke beloning voor de schoolpsycholoog

20-09-2018 Met de vaststelling van de nieuwe cao voor het primair onderwijs is een schreefgroei ontstaan in de salarissen tussen leerkrachten en die van het hoger opgeleid ondersteunend personeel.


Een prinselijk bedankmoment voor vrijwilligers richtlijnontwikkeling

19-09-2018 Tijdens de tweede NIP-Up op Prinsjesdag hebben we prinselijk geproost op de bijna 100 vrijwilligers die hebben meegewerkt aan richtlijnen en zorgstandaarden, voor zowel de ggz als voor de Jeugdhulp.


Eenzaamheid doorbreken en zorgzaamheid versterken

19-09-2018 De regering wil dat meer mensen merken dat het goed gaat met Nederland: thuis, op het werk en in de wijk. De zorg toegankelijk houden, de zorg betaalbaar houden en het merkbaar beter doen voor mensen. Het kabinet investeert dus fors in de zorg. Dat is goed nieuws, vindt het NIP.