Nieuws

Tweede Kamer eens met de Aanpassingswet zorg en dwang

18-06-2019 Vanmiddag, 18 juni 2019, stemde de Tweede Kamer in met de Aanpassingswet Zorg en Dwang! Deze wet maakt het mogelijk dat de gz-psychologen en orthopedagogen-generalisten de functie van Wzd-functionaris kunnen vervullen.


NIP en P3NL sturen brandbrief over kwaliteitsstatuut ggz

14-06-2019 Het kwaliteitsstatuut in de ggz belemmert vaak de nodige flexibiliteit die nodig is voor doelmatige en passende zorg en levert een grote administratieve organisatie en belasting voor professionals.


Stap dichterbij: gz-psycholoog en orthopedagoog OG in rol van Wzd-functionaris

13-06-2019 Op 12 juni jl. vond het plenair debat plaats in de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet zorg en dwang in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. 


Veel geweld in de jeugdzorg

13-06-2019 De afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Met het rapport Onvoldoende beschermd brengt de commissie de Winter haar eindrapport uit.  


Lokale actiecomités bereiden acties Cao Ziekenhuizen voor

12-06-2019 Bij de ziekenhuizen vormen werknemers lokale actiecomités die de acties in ziekenhuis voor de komende tijd voorbereiden. 


Voortgang in het jeugdbeleid

12-06-2019 Op 13 juni 2019 is er een groot Algemeen overleg in de Tweede Kamer met minister de Jonge van VWS en Minister Dekker van J&V over o.a. de voortgang van het programma zorg voor de Jeugd.


Uitspraak van de maand - juni 2019

12-06-2019 Deze uitspraak betreft een verschil van inzicht over een cliënt tussen professionals, een bedrijfsarts en een psycholoog.


(Ont)regel de zorg: deel jouw mening via de VWS-enquête!

11-06-2019 Heb je al gemerkt dat de regeldruk minder wordt door de acties uit het (VWS) actieplan (Ont)Regel de Zorg? Laat je stem horen!


NIP-Up: Sportpsychologen hebben nog een wereld te winnen

07-06-2019 Psychologen werken overal, ook in de topsport. Tijdens de NIP-Up vertelde Mitchel Kevenaar over zijn werk als sportpsycholoog.


Kwaliteitsstandaarden belangrijk instrument voor kwaliteit van zorg

06-06-2019 Op 31 mei jl. heeft Akwa GGZ 34 kwaliteitsstandaarden aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.


Foto: Smiley.toerist - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30399028

Concretisering RVS-rapport 'Blijk van Vertrouwen' met NIP-visitatie 

05-06-2019 Medio mei bracht de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving het rapport Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg (pdf) uit. In het rapport wordt aanbevolen om de praktijk van verantwoording om te draaien. 


Richtlijn Pleegzorg geactualiseerd

04-06-2019 In de geactualiseerde richtlijn zijn nieuwe, relevante onderzoeken verwerkt en zijn interventies geactualiseerd, waarbij het erkenningsniveau is toegevoegd.


Vrijgevestigd aanbieder van Specialistische ggz én gevisiteerd: in 2020 geen omzetplafond bij Menzis!

03-06-2019 Als u beschikt over een geldig, landelijk erkend visitatiecertificaat (zoals dat van het NIP) dan is er  vanuit Menzis goed nieuws voor u als gecontracteerde voor 2020. Er geldt geen omzetplafond!


Prof. Dr. Fons van de Vijver overleden

03-06-2019 Zaterdag 1 juni is geheel onverwacht de internationaal gewaardeerde cross-cultureel psycholoog Fons van de Vijver overleden. In 2014 ontving Fons van de Vijver de Sindbad-onderscheiding van de toenmalige sectie Interculturalisatie.


NIP onderschrijft Manifest voor het Kind

01-06-2019 Op de Internationale Dag van het Kind op 1 juni 2019 onderstrepen vele organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen de noodzaak van goede zorg. Zij verbinden zich aan het Manifest voor het Kind.


Extra geld voor jeugdhulp en ggz zeer hard nodig voor toegenomen problematiek

29-05-2019 Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. 


NIP: algoritmes toetsen op ethische waarden

29-05-2019 Zijn algoritmen eerlijk en betrouwbaar? En wie kan of moet dat beoordelen? Wat is ‘eerlijk’ artificial intelligence?


Deel uw ervaringen met de Jeugdhulp

29-05-2019 Het actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd' heeft als doel om de Jeugdhulp steeds beter te maken. Om dit voor elkaar te krijgen is onder andere het Online Vertelpunt Zorg voor de Jeugd ontwikkeld.


NIP in gesprek met SER-secretariaat

28-05-2019 16 mei jl. spraken medewerkers van het SER-secretariaat en NIP-leden (psychologen uit de praktijk en wetenschap) elkaar. Op de agenda stond onder andere het thema 'Leven Lang Ontwikkelen'.


Wil jij directe invloed hebben op vermindering van je administratieve lastendruk?

27-05-2019 Doe mee met de landelijke schrapsessies die op woensdag 12 juni in alle 42 jeugdzorgregio's worden gehouden.