Nieuws

Nieuws

NIP-visitatie: tariefopslag en andere voordelen

23-04-2018 Het NIP zorgde ervoor dat de vier grote zorgverzekeraars een tariefopslag geven aan vrijgevestigde GGz-zorgaanbieders die het NIP-visitatiecertificaat hebben behaald. Dat staat in de inkoopvoorwaarden 2019 (GGZ) die in april zijn gepubliceerd. Ook gemeenten stellen visitatie steeds vaker als voorwaarde voor contractering.


Uitspraak van de maand april

23-04-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Dag van de Jeugdprofessional 2018

20-04-2018 De Dag van de Jeugdprofessional – Lokale samenwerking #Hoedan?! wordt op vrijdag 14 september 2018 in het Beatrix theater in Utrecht georganiseerd in samenwerking met BPSW, NIP en NVO en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals. Tijdens deze dag komen onderwerpen aan bod die voor u van belang zijn als professional in een zich ontwikkelend werkveld. Haal informatie op bij uw beroepsvereniging, stel vragen aan SKJ, volg deelsessies en ga in gesprek met elkaar!


Rapport Inspectie SZW wijst op beroepsziekten

18-04-2018 De arbeidsveiligheid schiet te kort. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.


AVG en de verantwoordelijkheid van assessmentpsychologen

18-04-2018 In de assessmentbranche zorgt de komst van de AVG voor onrust. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voldoet toestemming niet als wettelijke grondslag voor een assessment bij cliënten die een arbeidsrelatie hebben. Wat zijn de gevolgen voor psychologen met een assessmentpraktijk? Gaat dit leiden tot hoge boetes?


Burn-out of dip? Studentenpsychologen van het NIP reageren in de media

18-04-2018 Vandaag in Trouw uitgebreid aandacht voor de stelling van de Sectie Studentenpsychologen van het NIP ten aanzien van de media aandacht voor burn-out onder studenten.


Door combinatie gesprekstherapie en antidepressiva minder terugval

16-04-2018 De combinatie van antidepressiva en preventieve cognitieve gesprekstherapie is het meest effectief bij mensen met terugkerende depressies. Dit is de conclusie van professor Claudi Bockting en anderen in Lancet Psychiatry.


Impasse rond wachttijdenproblematiek aan de kaak gesteld

12-04-2018 Met een reeks maatregelen hoopt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid de impasse rond de wachtlijsten in de GGZ te verbeteren. In een brief aan de kamer stelt Blokhuis dat het probleem van de wachttijden complex is en zeer grote gevolgen kan hebben. 


Obesitas: onderzoek naar de invloed van signalen

10-04-2018 Het groeiende aantal mensen met overgewicht en obesitas vraagt om ingrijpen. De omgeving zit vol met triggers om te gaan eten, en zet ons zelfs aan tot eten terwijl we geen echte honger hebben. Voedsel geassocieerde signalen zetten ons aan tot eten,


Vast aanspreekpunt voor kind met hulpvraag

05-04-2018 'Kinderen zouden een vast aanspreekpunt moeten krijgen voor al hun hulpvragen.' Dat bepleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Zij adviseert nieuwe raadsleden van gemeenten om kinderen en jongeren te betrekken bij de plannen en uitvoering van hun beleid. 


Infoavonden scholing voor SKJ geregistreerden succesvol

05-04-2018 Op 13 en 29 maart en op 4 april organiseerden NVO en NIP in Zwolle, Utrecht en Eindhoven drie drukbezochte informatiebijeenkomsten voor SKJ geregistreerde psychologen en orthopedagogen. 


Welke rol spelen vaders in het leven van het ongeboren en jonge kind?

04-04-2018 Welke rol spelen vaders tegenwoordig in het leven van hun kind? Welke uitdagingen komen zij daarbij tegen en waar moeten professionals rekening mee houden? Wat weten we eigenlijk vanuit wetenschap en praktijk over bijvoorbeeld de rol van vaders bij hechting, in de zwangerschap en bij borstvoeding? En wat is de relatie tussen vaderschap en psychopathologie?


Webinar Ethiek goed ontvangen

04-04-2018 Met 65 deelnemers en een gemiddelde beoordeling van een 7,5 is er gisteravond een geslaagd webinar Ethiek gehouden over behandeling en onderzoek bij minderjarigen. In dit webinar werden de meest gestelde vragen over dit onderwerp in het spreekuur ethiek behandeld.


Psycholoog promoveert op ‘voorkomen fout gedrag’

04-04-2018 'Het aanpakken van een ongewenste cultuur op het niveau van het team of de afdeling, dat is wat er ontbreekt en waar het kernprobleem zit’. Dat zegt
Wieke Scholten, sociaal-psycholoog en afgelopen week gepromoveerd op een studie naar het voorkomen van fout gedrag door de ethiek in teams te monitoren.


Lokale samenwerking huisarts/poh en ggz

03-04-2018 Zorgaanbieders moeten elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Dat is nodig om de landelijk gemaakte afspraken op lokaal en/of regionaal niveau helder vorm te geven. Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) gaat de module Landelijke Samenwerkingsafspraken (LGA) implementeren


Psychische gezondheid speerpunt bij SER commissie

03-04-2018 'Wat is een gezondheidsvraag?' en 'Is het wenselijk en haalbaar om een richtlijn voor psychologen te ontwikkelen, waarin de voorwaarden voor psychologen  om wel of niet in te gaan op gezondheidsvragen of -mededelingen in assessments, aangegeven worden.  Dit zijn de speerpunten voor 2018 van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).


Veldpartijen ggz bieden update Kwaliteitsstatuut aan

01-04-2018 Het Zorginstituut Nederland heeft op 1 april een update van het model Kwaliteitsstatuut opgenomen in de bibliotheek van kwaliteitsstandaarden. In deze update zijn tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen doorgevoerd maar bevat geen wezenlijke inhoudelijke veranderingen omdat het Kwaliteitsstatuut nog maar net ingevoerd.


#TrueSelfie-weken maakt psychische problemen bespreekbaar

30-03-2018 Onder de noemer #TrueSelfie weken zendt de NPO van 9 april tot en met 16 mei diverse programma's uit die in het teken staan van Jongeren en psychische problemen. 


NIP bij bestuurlijk overleg staatssecretaris Blokhuizen over regelgeving

29-03-2018 De administratieve lasten in de ggz rijzen de pan uit en moeten echt minder. De zorgprofessional moet merkbaar minder met administratie bezig zijn en meer met de patiënten. Het NIP heeft de afgelopen maanden hard meegewerkt aan het sectorplan tussen zorgaanbieders, verzekeraars, professionals.


Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

27-03-2018 Bent u betrokken bij de zorg voor mensen met traumatisch hersenletsel en wilt u bijdragen aan betere zorg? Download nu de toolkit en ga aan de slag met de implementatie van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.