Nieuws

Nieuws

Toegepast psychologen sluiten zich aan bij P3NL

06-12-2019 De Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie (NBTP) sluit zich per 1 januari 2020 aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een twaalfde lid.


Zorgverzekering kiezen: flyer voor uw cliënten

06-12-2019 In deze tijd van het jaar overwegen consumenten of ze kiezen voor een andere zorgverzekering of niet. U kunt uw cliënten voorlichten met behulp van de flyer van P3NL.


Sindbadonderscheiding 2019 naar prof. dr. Jan Pieter van Oudenhoven

05-12-2019 Op 3 december j.l. heeft de Centrale Commissie Culturele Diversiteit & Psychologie van het NIP de Sindbadonderscheiding uitgereikt aan prof. dr. Jan Pieter van Oudenhoven. 


Verbreding medische staf: NIP en NVGzP ondersteunen kp en knp

05-12-2019 Het NIP en NVGzP zetten zich samen voor verbreding van de medische staf met de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De eerste gesprekken zijn gevoerd en begin 2020 organiseren we een bijeenkomst om deze ondersteuning verder vorm te geven.


Factsheets NVP over Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie

05-12-2019 De NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) heeft twee wetenschappelijke factsheets gemaakt, over Psychodynamische Psychotherapie en Systeemtherapie


Tweede Kamer: steun voor opleiding 100 extra gz-psychologen

04-12-2019 De Tweede Kamer heeft een voorstel gesteund van GroenLinks om 100 gz-psychologen extra op te leiden. Daarvoor moet 7 miljoen worden vrijgemaakt.


Ranking the Topics RVS: de resultaten

03-12-2019 De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) presenteert de resultaten van de raadpleging van zorgprofessionals voor de nieuwe werkagenda. 


Uitspraak van de maand - december 2019

02-12-2019 Als je als psycholoog niet betaald krijgt voor je diensten dan is dat - op zijn zachtst gezegd - vervelend. Toch is ook bij het sturen van betalingsherinneringen zorgvuldigheid geboden.


Jeugdhulp bij de huisarts

28-11-2019 Inzet van specialistische expertise in de praktijk van de huisarts zorgt ervoor dat problemen bij kinderen en jongeren eerder worden gesignaleerd, en snel de juiste hulp kan worden ingeschakeld.


De psychologie van een Leven Lang Ontwikkelen

28-11-2019 Op 27 november 2019 organiseerden de ministeries OCW, EZK en SZW en samen met de SER de Conferentie Leven Lang Ontwikkelen. Bijna 500 mensen bezochten de conferentie. Namens het NIP verzorgde Registerpsycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie Lucienne Samuels een deelsessie.


Uitreiking Sindbad-onderscheiding 2019 - 3 december

27-11-2019 De Sindbad wordt jaarlijks door de Commissie Culturele Diversiteit en Psychologie uitgereikt aan een collega die op wetenschappelijk gebied en/of in het werkveld een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de interculturalisatie van de psychologie.


NIP draagt bij aan kwaliteitsstandaard psychosociale zorg

21-11-2019 Afgevaardigden van de secties PAZ en Neuropsychologie van het NIP hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard 'Psychosociale zorg bij somatische ziekte'.


Ontbijt met Kamerleden en wetgevingsoverleg VWS Jeugd

20-11-2019 Voorafgaand aan het wetgevingsoverleg VWS Jeugd op 18 november vond er een ontbijt plaats met Tweede Kamerleden, afgevaardigden van het NIP, ambassadeurs Jeugd, Jeugdzorg Nederland en BPSW.


Kinderombudsman: In 4 stappen naar het beste besluit voor het Kind

20-11-2019 Daags voor de viering van 30 jaar Kinderrechtenverdrag lanceerde de Kinderombudsman in een bijeenkomst in Den Haag: In 4 stappen naar het beste besluit voor het kind- het Kinderrechtenverdrag als kompas bij besluitvorming.


Reflectie-instrument voor psychologen/orthopedagogen in de gehandicaptenzorg

14-11-2019 Het NIP, de NVGZP en de NVO werken gezamenlijk aan een reflectie-instrument voor gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg. Het reflectie-instrument is gebaseerd op de reeds beproefde kwaliteitsvisitatie van het NIP.


Verbeteringen in de jeugd-ggz 

14-11-2019 Minister de Jonge stuurde deze week een brief naar de Tweede Kamer met een reactie op het rapport 'De jeugd-ggz na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen'.


Beroepsverenigingen vragen doordachte aanpassing jeugdstelsel en ruimte voor de professional

13-11-2019 Het NIP heeft samen met de andere beroepsverenigingen dit bericht opgesteld in verband met het overleg in de Tweede Kamer op maandag 18 november as. met ministers de Jonge en Dekker (zie ook: Inspecties luiden noodklok: grote zorgen om jeugdbescherming - 8 november 2019):


Inspecties luiden noodklok: grote zorgen om jeugdbescherming

08-11-2019 De Inspecties voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (IJenV) uiten grote zorgen over de jeugdbeschermingsketen en hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.


Uitspraak van de maand - november 2019

07-11-2019 Als zelfstandig gevestigd psycholoog is het verstandig uw algemene (betalings-)voorwaarden op schrift te stellen en deze – indien mogelijk - voor akkoord te laten ondertekenen door cliënten.


Mijlpaal! Platform voordejeugd.nl is live

06-11-2019 Het NIP is nauw betrokken bij het programma Zorg voor de Jeugd. Dit programma heeft dinsdag 5 november een mijlpaal bereikt door het lanceren van het platform voordejeugd.nl.