i-pad mini bedienen rrr 1200-627

Nieuws

child680

Kinderen kunnen ernstige schade oplopen bij uitzetting na langdurig verblijf

16-08-2017 Maandagochtend is de moeder van Howick (12 jaar) en Lili  (11 jaar) zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië. De kinderen zijn ondergedoken. Ze zijn negen jaar in Nederland. Uitzetting hangt ook hen boven het hoofd. NIP en NVO, de beroepsverenigingen van psychologen en orthopedagogen,zijn zeer bezorgd


Leergang 6-februari-studeren-in-een-kringetje-1200-627_s

Proef met EVC’s verbreed

15-08-2017 Hoofdopleiders van de verschillende opleidingsinstellingen gaan onderzoeken op welke manier EVC's een plaats kunnen krijgen in de opleiding tot GZ psycholoog. Hiermee geven de hoofdopleiders gezamenlijk invulling aan hun wens voor het vernieuwen van de opleiding. NIP heeft met betrokken beroepsverenigingen voor deze impuls gepleit. 


D0KYG1 Overweight Mother and Daughter

Zijn psychologen de verlossers van obesitas?

15-08-2017  

Met het probleem – wel af willen vallen, maar daar niet in slagen – kloppen mensen vaak bij de huisarts aan. Ze denken een medisch probleem te hebben. Maar is obesitas dat wel? Anita Jansen, hoogleraar experimentele klinische psychologie aan de Maastricht University en gespecialiseerd in eetstoornissen en obesitas denkt van niet:


Ijskraam

Zo laat je je werk los tijdens je vakantie

01-08-2017 Een vakantie is de ideale manier om even los te komen van je werk. Op nu.nl geven arbeidspsychologen Saskia de Bel, Steven van den Heuvel en Ingrid Smit tips over hoe je dat kunt doen. 


nieuwsiStock_28099544_SMALL

Gemeenten krijgen integrale jeugdhulp niet van de grond

01-08-2017 PERSBERICHT - Uit de NIP-enquête, recent gehouden onder de leden van het NIP en P3NL, blijkt dat de in 2015 ingezette transformatie van de jeugdhulp ook in 2017 maar zeer traag op gang komt. Of de aangekondigde verandering van inkoopsystematiek dit gaat verbeteren is maar de vraag.


rechtenvrij beautiful-15728_1280

Enquête administratieve lasten Zvw

01-08-2017 Het NIP nodigt u, namens VWS, uit om mee te doen aan een onderzoek naar administratieve lasten in de Zvw. De afgelopen jaren zijn door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS maatregelen genomen om te komen tot een vermindering van de ervaren regeldruk in de ggz.


rechtenvrij JMM_0564 680

Geen MBI heffing voor vrijgevestigde GGZ over 2015

01-08-2017 Met de invoering van het macrobeheersingsinstrument (MBI) heeft de Minister van VWS voor 2015 een landelijke omzetgrens (macrobedrag) bepaald. De macro omzet van alle aanbieders voor de geneeskundige ggz, dus ook die van vrijgevestigde aanbieders, is gebonden aan deze door de minister vastgestelde grens. Op 12 december 2014 heeft de NZa een beschikking verstuurd waarin de omzetgrens over 2015 is opgenomen.


hands in a conversation

Inzet psychologen binnen het eerstelijns verblijf

20-07-2017 Het NIP en ActiZ (branchevereniging verplegende verzorging en thuiszorg) hebben in de afgelopen maanden bij de NZa de onduidelijkheid over de positionering van de psycholoog binnen het eerstelijnsverblijf (ELV) gesignaleerd.


0397254442012

Einde DBC’s in de jeugd-ggz in zicht

19-07-2017 Per 1 januari 2018 gaan gemeenten werken met ‘uitvoeringsvarianten’ als inkoopmodel jeugd-ggz. Dat heeft voor ggz-aanbieders impact op het werkproces.


laptop 680

Webinar nieuwe financiering volwassen ggz

18-07-2017  

Vanaf 2020 verandert de financiering van de ggz. Het huidige stelsel van de generalistische basis-ggz met zorgprestaties (bk, bm, bi en bc) en gespecialiseerde ggz met DBC’s komt dan ten einde.


ParticipatieKliniek

Kruip in de huid van de cliënt.

18-07-2017 Een wandelvierpoot, een katheder, verzwaarde benen, een rolstoel en een dichtgeplakte bril. In de participatiekliniek in Megen ervaren zorgverleners 24 uur lang wat hun cliënten dagelijks aan den lijve ondervinden. Een onvergetelijke ervaring die veel inzichten oplevert.  


verdrietig-achter-laptop-aab-1200-627

Burn-out? Depressie? Overgang?

14-07-2017 Steeds meer werkgevers willen de overgang bespreekbaar maken.
Ongeveer een miljoen werkende vrouwen in Nederland is in de overgang. Het ziekteverzuim in deze groep is hoog, maar hun klachten worden vaak niet onderkend.


680

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aangepast én rapport IGZ

13-07-2017 Het Besluit tot aanpassing van de verplichte meldcode kindermishandeling Huiselijk geweld en kindermishandeling is gepubliceerd.


Business man and doctor handshaking over a medical insurance

NIP tekent akkoord ggz: aanpak wachtlijsten en doorontwikkeling ROM

12-07-2017  

De wachtlijsten in de ggz onder de zorgverzekeringswet moeten op 1 juni 2018 weer binnen de Treeknormen vallen. En op 1 januari 2019 moet een kwaliteitsinstituut zijn opgericht waarin de kwaliteitsstandaarden en doorontwikkeling van ROM worden beheerd om de kwaliteit


680

ECP congres van start

12-07-2017 Met een wervelende show, waarbij een danseres ontsproot uit een bewegende bal, opende het European Congress of Psychology. Dit internationale congres voor psychologen is in 1989 voor het eerst georganiseerd in Amsterdam en vindt sindsdien om de twee jaar plaats.


office 680

Intermediair voor vrijgevestigden binnen de Jeugdwet

11-07-2017 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met behulp van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een intermediair aangesteld die tot eind 2017 inzetbaar is om aandacht te vragen voor de positie van vrijgevestigden binnen het nieuwe jeugdhulpstelsel. De intermediair fungeert als schakel tussen de diverse branche- en beroepsverenigingen (zoals NIP en LVVP), VNG, VWS en landelijke programma’s zoals i-SD en Zorglandschap.


A young girl learns to write with the help of a teacher.

Koningin Máxima opent Dag van de Jeugdprofessional

11-07-2017

Hare Majesteit Koningin Máxima opent op vrijdag 15 september de Dag van de Jeugdprofessional . Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met NIP, NVO en BPSW en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals.


Business man and doctor handshaking over a medical insurance

Beleidsregels 2018 ggz Zvw door NZa vastgesteld

11-07-2017 De NZA heeft 1 juli jl. de beleidsregels voor de GGZ  Zvw voor 2018 vastgesteld. De beleidsregels zijn te vinden op de NZa website.


rechtenvrij annie-spratt-680

NIP, NVO en NKD kunnen aan de slag met Richtlijn Dyslexie

11-07-2017 In een brief aan de Tweede Kamer van 7 juli jl. hebben de minister en staatssecretaris van OCW laten weten dat de beroepsgroepen, samen met het Kwaliteitsinstituut Dyslexie, van start gaan met de ontwikkeling van een brede richtlijn Dyslexie. De vakinhoudelijke richtlijn gaat deel uitmaken van de professionele standaard van de beroepsgroepen.


case-law-677940_1920-1200-627-680x360

Uitspraak van de maand juli 2017

07-07-2017 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.