Nieuws

Nieuws

Ledenraad NIP keurt jaarplan en begroting NIP voor 2021 goed

25-11-2020 'Naar een psychologisch veerkrachtige samenleving'. Dat is de ambitie die het NIP in 2021 neerlegt. Een samenleving met vele nieuwe uitdagingen waarin psychologen een nadrukkelijke rol kunnen spelen.


Advies tussentijdse raming Capaciteitsorgaan verstuurd aan VWS

24-11-2020 Het Capaciteitsorgaan heeft mede op verzoek van het NIP een tussentijdse raming voor de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg uitgebracht.


NIP: Tweede coronagolf vraagt ander beleid, interventies en communicatie

19-11-2020 Psychologisch gezien was gedragsverandering tijdens de eerste coronagolf relatief eenvoudig. Mensen kunnen makkelijker kortdurend hun gedrag veranderen dan langdurig.


Volgend jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad: ben jij dan kandidaat?

19-11-2020 Eens in de drie jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad, en in 2021 is het weer zover! Maar om iets te kiezen te hebben, is het natuurlijk ook belangrijk dat er goede kandidaten zijn.


NIP ondertekent intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'

19-11-2020 Hans de Veen, voorzitter van het NIP, ondertekende op initiatief van de sectie Verslavingspsychologie samen met 26 andere partijen de intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'.


Uitspraak van de maand - Een fijn lijntje bij de vermenging van rollen

18-11-2020 Vrijgevestigde psychologen hebben vaker te maken met 'gedoe' over afspraken en rekeningen. Zo ook in deze zaak.


StroomOP, de podcast - nieuwe aflevering

16-11-2020 In acht afleveringen vertellen bevlogen jeugdhulpverleners hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. De vierde aflevering is inmiddels te beluisteren.


Verzoek aan Tweede Kamer: verhoog aantal opleidingsplaatsen gz-psychologen

12-11-2020 In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt een brede coalitie van organisaties waaronder het NIP, het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen uit te breiden.


Gevolgen van de coronacrisis voor de ggz: een analyse

12-11-2020 De uitbraak van COVID19 heeft een grote impact op onze gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Trimbosinstituut brengen in maandelijkse rapportage de gevolgen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in kaart.


Nieuw platform voor Gezondheids- en Medische Psychologie gelanceerd

12-11-2020 In het nieuwe Platform Gezondheids- en Medische Psychologie (PGMP) zijn Nederlandse verenigingen en netwerken vertegenwoordigd die actief zijn op het gebied van de Gezondheids- en Medische Psychologie.


Webinar Beroepenstructuur Psychologische Beroepen: aftrap op weg naar de stip op de horizon

11-11-2020 Op 10 november gingen de voorzitters van het NIP, de NVP en de NVGzP via een drukbezocht webinar in gesprek met leden over het Advies beroepenstructuur psychologische zorg.


Update Interview 'Nieuwe FWG-weging'

05-11-2020 Enkele weken geleden heeft het NIP een interview geplaatst over de nieuwe FWG weging die bij GGZ instelling Altrecht is ingevoerd. Wij hebben als reactie hierop enkele bezorgde reacties uit de sectie PAZ gekregen, waar we graag op reageren.  


Checklist Implementatie Zorgprestatiemodel beschikbaar

02-11-2020 Als zorgprofessional ga je in 2022 op een andere manier declareren. 


Recht op pensioenregeling bij PFZW voor werknemer in de basis en specialistische ggz

29-10-2020 Het NIP staat voor een goede pensioenvoorziening van haar leden. Werknemersorganisatie FBZ zet zich mede namens het NIP in voor een goed pensioen en vertegenwoordigt de belangen van werknemers in de zorg.


Versie 8 richtlijn GGZ en corona

28-10-2020 In deze geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona (die vandaag is gepubliceerd) hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op ventilatie, mondkapjes en thuiswerken.


Definitief advies over nieuwe academische beroepenstructuur in de psychologische zorg

26-10-2020 Op 26 oktober hebben de leden van de stuurgroep van samenwerkende (beroeps)verenigingen1 het 'Advies beroepenstructuur psychologische zorg' aangeboden aan Minister van Ark voor Medische Zorg en Sport.


Samenvoeging GZ en K&J in één BIG-beroep als toekomstperspectief

26-10-2020 Perspectief voor Kinder- en Jeugdpsychologen, en tussentijdse inzet van het NIP


Reactie op artikel over EMDR in de Volkskrant

21-10-2020 Het NIP is eerder deze maand voor een artikel over EMDR in de Volkskrant om een reactie gevraagd. Onze reactie is geplaatst, echter ingekort. Voor de duidelijkheid delen we graag onze volledige reactie die tegelijkertijd ons standpunt is.


Uitspraak van de maand - Een verzoek om informatie van de Raad voor de Kinderbescherming

20-10-2020 In deze zaak verstrekte de psycholoog informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming zonder dit met vader, die zij nog nooit had gezien, te bespreken.


Coronamaatregelen maken jongeren angstiger en somberder

19-10-2020 Het programma Buitenhof ging op zondag 18 oktober over de gevolgen van de coronamaatregelen. Op economisch gebied, maar ook over de grote impact van de maatregelen op de geestelijke gezondheid.