Agenda

Agenda
Mediatorsfederatie Nederland (MfN), Spant! Bussum, 15-11-2018

Mediationcongres 2018

Mediationcongres 2018: Kracht van kennis Op donderdag 15 november aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2018 in Spant! (Bussum). Deze negende editie staat in het teken van de kracht van kennis. Namens het NIP worden er 2 workshops georganiseerd: Annemarie de Graaf Ons ‘ feilbare denken’ (Kahneman) en mediation Bela de Vries ‘Psychisch lijdende […]

Sectie PAZ, ISALA Ziekenhuis te Zwolle, 16-11-2018

ALV PAZ vrijdag 16 november 2018

ISALA Ziekenhuis te Zwolle is gastheer, en verwelkomt ons graag op vrijdag 16 november a.s. voor de najaars-ledenvergadering. In de ochtend staan interessante thema’s op de agenda: ontwikkelingen NIP-PAZ, Veldnormen, Registratie verrichtingen Medische Psychologie en de bestuurswisseling.  Na de lunch zijn we uitgenodigd voor het mini-symposium “Theorie gestuurde psychodiagnostiek” vanwege de pensionering van collega Erik Erftemeijer. […]

Sectie Psychologie Studenten, Utrecht, 16-11-2018

SPS-NIP Nationaal Psychologie Congres 2018

*English below* De Nationaal Congres Commissie organiseert elk jaar het Nationaal Psychologie Congres. Dit jaar zal het congres ook voor het eerst deels in het Engels zijn. Op deze manier is het congres er namelijk voor elke psychologiestudent in Nederland! Het congres zal plaatsvinden op 16 november en het thema van dit jaar is: ‘Behind […]

NIP, sectie Revalidatie, NIP kantoor, HNK 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht, 19-11-2018

ALV Sectie Revalidatie

We nodigen je van harte uit voor de Algemene leden vergadering Revalidatie De vorige datum van de ALV bleek voor vele van u niet handig, vandaar dat de sectie besloten heeft om deze te verplaatsen. De ALV zal nu plaatsvinden op maandag 19 november van 17:30 tot 20:00 uur, op het NIP kantoor in Utrecht. […]

NIP, NVO en andere partijen, Rotterdam, Bar Brasserie Engels, 20-11-2018

Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode

Heeft u in uw dagelijks werk te maken met signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Deze vermoedens zijn maar zelden hard te maken. Het omgaan met onzekerheid, het goed expliciteren van vermoedens en signalen en deze uitspreken en tegelijkertijd in verbinding blijven met cliënten is niet eenvoudig. De meldcode helpt u om goed […]

werkgroep Family Mediation , NIP, in het HNK gebouw, Utrecht, 21-11-2018

Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2018

Interdisciplinaire ontmoeting en intervisie In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines. De avond zal interactief van opzet zijn waarbij de deelnemersgroep zal worden opgesplitst in […]

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MeetingDistrict, Nieuwegein, 22-11-2018

Netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020: meer preventie en samenwerking

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt u graag uit voor de netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking’. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 22 november 2018 en vindt plaats bij het MeetingDistrict te Nieuwegein. U bent van harte welkom om 10:30 uur. De dag is inclusief netwerklunch en eindigt met een borrel. […]

Sectie Forensische Psychologie Volwassenen en Jeugd, The Colour Kitchen Nieuwe Vaart Utrecht , 23-11-2018

De nieuwste technologische ontwikkelingen binnen de Forensische Psychologie: Apps en Virtual Reality

De sectie Forensische Psychologie nodigt u uit voor een studiemiddag over de nieuwste technologieën binnen ons vakgebied. Virtual Reality blijkt al erg bruikbaar voor angstklachten en traumaverwerking, tegenwoordig wordt VR ook toegepast bij Agressie Regulatie Training. Een woedende man tegenover je doet bij de cliënt het bloed sneller stromen, lukt het de cliënt om verstandige […]

NVO-NIP, Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht , 26-11-2018

Meld u aan voor de bijeenkomst Wils(on)bekwaamheid 26 november 2018

Het Samenwerkingsverband NVO-NIP Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking organiseert deze bijeenkomst over Wils(on)bekwaamheid. Tijdens de bijeenkomst wordt ook het nieuwe competentieprofiel van de orthopedagoog/psycholoog in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen gelanceerd. Wat zegt de wet over wils(on)bekwaamheid? Wie beslist over de wils(on)bekwaamheid? Wat is de rol van de gedragswetenschapper en andere betrokkenen? […]

VWS, Zwolle, 27-11-2018

Regionale bijeenkomst ‘De Juiste Zorg Zorg Op De Juiste Plek’ Zwolle – 27 november ’18

Regionale bijeenkomst ‘De Juiste Zorg Zorg Op De Juiste Plek’ Op 27 november organiseert de ‘Taskfoce De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ de eerste van vijf regionale bijeenkomsten over verbeteren van de zorg en samenwerking in de regio. Patiënten, professionals en bestuurders gaan met elkaar in gesprek over wat mensen nodig hebben om zo […]

Sectie Jeugd, NIP, HNK, NIP, 2e verdieping, Artur v Schendelstraat 650, Utrecht, 28-11-2018

Intervisie-workshop begeleiding en beoordeling casusverslagen voor supervisoren Jeugd

Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het ‘groeien’ in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. Supervisoren ondersteunen daarbij. In het […]

NIP, HNK, NIP, 2e verdieping, Arthur v Schendelstraat 650, Utrecht, 29-11-2018

Rennen naar de laatste NIP-Up borrel in 2018!

Kom je ook een drankje doen vanaf 16.30 uur in het Huis van de Psychologie op donderdag 29 november? Dan vindt alweer de derde NIP-Up borrel plaats op het NIP. Zoals altijd lassen we een vakinhoudelijk moment in tijdens de “borrelpraat”. Een collega/NIP-lid vertelt over de inzet van zijn of haar psychologische expertise in de dagelijkse […]

Sectie Neuropsychologie, Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht , 30-11-2018

Masterclass neuropsychologische diagnostiek

Het brein is hot. Verklaringen vanuit de hersenen voor afwijkend gedrag worden veel gezocht. Hierdoor is de vraag naar neuropsychologische diagnostiek sterk gestegen. Het vakgebied neuropsychologie heeft veel sterke tests ontwikkeld. Het interpreteren daarvan met oog voor de mens die in de spreekkamer zit, is niet altijd eenvoudig. Speciaal voor de psychologen onder u die […]

secite A&O, NIP kantoor - Utrecht, 04-12-2018

Hoe onderscheidt u zichzelf als A&O/A&G professional? Kom naar de informatiebijeenkomst over de A&O en A&G Registers

Hoe onderscheidt u zichzelf als A&O/A&G professional? A&O en A&G psychologen kunnen hun kwaliteit laten zien door zich te laten registreren als Registerpsycholoog NIP. De Registerpsycholoog NIP heeft na een universitaire opleiding een tweejarig postmaster opleidingstraject gevolgd dat voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP. Hij onderhoudt zijn kennis en vaardigheid middels herregistratie, heeft zich verbonden […]

SiRM - NIP - P3NL -, WTC, Stadsplateau 2, Utrecht, 06-12-2018

Praat mee over verbetering van wachttijdbegeleiding in de ggz

Het NIP is trekker van het deelproject ‘Verbeteren wachtlijstondersteuning in de ggz’. Samen met het veld wordt een plan van aanpak opgesteld voor het opschalen van succesvolle praktijkvoorbeelden. Hiervoor wordt op 6 december een creatieve meetup georganiseerd. Omdat wachtlijsten op korte termijn blijven bestaan is het belangrijk om cliënten op die wachtlijst goed te kunnen begeleiden. […]

NIP-BAPD, Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht, 07-12-2018

Landelijke Supervisorendag BAPD: Diagnostiek in een Digitale Wereld

Introductie Het aanbod en gebruik van digitale psychologische tests heeft de laatste jaren een vlucht genomen binnen de psychodiagnostiek. Deze ontwikkeling biedt allerlei (nieuwe) mogelijkheden, bijvoorbeeld adaptief testen, het gebruik van virtual reality, of testen in een spelvorm of binnen een narratief. Voordelen zijn onder meer scores zonder rekenfouten, een breed testaanbod voor kleinere praktijken, […]

sectie A&O, Het Huis te Utrecht , 07-12-2018

Vrijdagmiddagbijeenkomst Secure Base Leiderschap

“Leiderschap tonen kun je alleen als je vrij bent en niet gegijzeld bent door een ander, door een gebeurtenis uit je verleden of door jezelf!” George Kohlrieser In veranderingen is leiderschap cruciaal om de verandering te laten slagen. Dit vraagt balans in leiderschap tussen resultaat en mens, bovenstroom en onderstroom. Het begint bij de leider […]

Sectie Startende Psychologen, Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht, 13-12-2018

Autisme bij vrouwen

Een autismespectrumstoornis wordt bij vrouwen vaak op latere leeftijd gediagnosticeerd. Reden hiervoor is dat zij autistische kenmerken veel meer kunnen verstoppen. Ogenschijnlijk voldoen ze aan de sociale verwachtingen, terwijl het continue compenseren en camoufleren (aangeleerd of bewust) ze veel energie kost. Hierdoor kunnen ze last krijgen van terugkomende angsten, depressie, een burn-out of andere stressreactie. […]

sectie A&O en sectie GGZ, Bar Beton - Rijnsweerd, 14-12-2018

Vrijdagmiddagbijeenkomst Werk & Psychische klachten

Werk speelt een belangrijke rol bij psychische gezondheid. Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Tegelijk kan werk bijdragen aan herstel. En werk dat bij iemand past, bevordert de gezondheid. Om die reden is het werk een belangrijke context om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid. Deze vrijdagmiddagbijeenkomst […]

NIP, NVO en andere partijen, Eindhoven, Regardz Gele Kegels, 14-01-2019

Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode

Heeft u in uw dagelijks werk te maken met signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Deze vermoedens zijn maar zelden hard te maken. Het omgaan met onzekerheid, het goed expliciteren van vermoedens en signalen en deze uitspreken en tegelijkertijd in verbinding blijven met cliënten is niet eenvoudig. De meldcode helpt u om goed […]