Agenda

Agenda
NIP , In de Driehoek, te Utrecht , 25-04-2018

Uitnodiging Psychodialoog plannen NIP: Doe je mee?

 Uitnodiging Psychodialoog plannen NIP: Doe je mee? 25 april van 18.00 tot 21.00 in de Driehoek in Utrecht! Beste collega Psycholoog, Heel graag willen wij met jou en andere actieve leden van het NIP in dialoog om de ingrediënten te verzamelen om op te nemen in ons plan voor in de komende jaren. De overall […]

Sectie Interculturalisatie NIP, Bistrot CS Utrecht, 26-04-2018

Geannuleerd; Oproep bijzondere bijeenkomst ex-leden van de Sectie Interculturalisatie en geïnteresseerden

  Oproep bijzondere bijeenkomst ex-leden van de sectie Interculturalisatie en geïnteresseerden NIP-leden. Op 2 november 2017 heeft de ledenvergadering van de sectie Interculturalisatie plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is er besloten om de sectie in een centrale commissie over te laten gaan. Deze commissie heet Culturele Diversiteit en Psychologie. Per 31 december 2017 is het bestuur […]

sectie LWP, Doorn, 26-04-2018

Body@Workdag: Hechting: Het Lichaam Als Verhaal

Lijfelijk ervaren van hechtingspatronen We weten dat vroege hechtingspatronen doorwerken in het latere leven, maar hoe kan hiermee gewerkt worden in therapie vanuit lijfelijk ervaren? De eerste die onderscheid maakte tussen veilige en onveilige hechting was Bowlby (1969). Zijn theorie wordt ook door recentelijk neurobiologisch onderzoek ondersteund. Hechtingservaringen zijn de basis voor het latere psychisch functioneren. Deze ervaringen leiden […]

Sectie Forensische Psychologie, Utrecht, HNK gebouw, NIP 2e etage, 08-05-2018

Seminar ‘Voorkomen van incidenten in de forensische zorg’ + sectie ALV

Geachte leden van de sectie Forensische psychologie, Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om op 8 mei deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering van de Sectie Forensische psychologie (SFP). Dit is uw kans om kennis te maken met het sectie bestuur, een seminar te volgen en input te leveren voor de SFP […]

Sectie Mediation, HNK gebouw, NIP 2e etage Utrecht, 15-05-2018

Bijeenkomst georganiseerd door de Sectie Mediation; Praten met kinderen in scheiding 15 mei 2018

Praten met kinderen in scheiding. Bijeenkomst georganiseerd door de Sectie mediation. Datum: dinsdag 15 mei Tijd: 18.00 inloop met broodjes. Lezing 18.30 – 20.00 uur Plaats: HNK gebouw, NIP kantoor 2e etage Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht   Ledenvergadering: aansluitend ledenvergadering van sectie Mediation PE punten: NIP K&J, NIP Mediation, NIP A&O, NIP A&G, […]

Contrappunto i.s.m. King nascholing, Amsterdam, 16-05-2018

Training: Kun je goed omgaan met culturele verschillen in de praktijk?

We praten graag niet over, maar veel klanten voelen zich vaak onbegrepen, met soms nare consequenties voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Culturele verschillen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Deze geactualiseerde en kritische training probeert duidelijk aan te geven waar de gevoelige plekken kunnen liggen, helpt je om je handelingsverlegenheid te verlichten, en geeft […]

Sectie Mediation, Utrecht, 16-05-2018

Intervisiebijeenkomst A&O “Mediator aan het werk 2018

De werkgroep Mediation A&O van het NIP heeft een Intervisiemethode ontwikkeld, geïnspireerd op elementen uit de Incident- en Balintmethode, en performance based assessment.

Sectie ZMVB, HNK, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht (NIP), 25-05-2018

Algemene Ledenvergadering Sectie ZMVB 25 mei 2018

Geacht lid van de sectie Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (ZMVB), Het bestuur van de Sectie ZMVB nodigt alle leden van de sectie van harte uit voor de ALV van de sectie. Dit is uw kans om kennis te maken met het sectiebestuur en onze kans om kennis te maken met onze leden. […]

sectie PAZ , Ziekenhuis St. Antonius, Nieuwegein, 25-05-2018

Ledenvergadering PAZ/LVMP: over WGBO, beroepscode NIP, Wpb, EPD en de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Deze verandering in de wet zal ook invloed hebben op de manier waarop psychologen dienen om te gaan […]

werkgroep Family Mediation , NIP, in het HNK gebouw, Utrecht, 30-05-2018

Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2018

Interdisciplinaire ontmoeting en intervisie In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines. De avond zal interactief van opzet zijn waarbij de deelnemersgroep zal worden opgesplitst in […]

Contrapunto, Amsterdam, 30-05-2018

Training: Kun je goed omgaan met culturele verschillen in de praktijk?

We praten graag niet over, maar veel klanten voelen zich vaak onbegrepen, met soms nare consequenties voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Culturele verschillen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Deze geactualiseerde en kritische training probeert duidelijk aan te geven waar de gevoelige plekken kunnen liggen, helpt je om je handelingsverlegenheid te verlichten, en geeft […]

Sectie Neuropsychologie, Geertekerk, Utrecht, 30-05-2018

Symposium: E-Brain van de Sectie Neuropsychologie 30 mei 2018

In dit symposium, dat wordt georganiseerd door de NIP Sectie Neuropsychologie, wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale diagnostiek, web-based interventies en virtual reality behandeling, die relevant zijn voor neuropsychologen in de klinische praktijk. Tijdens de ledenvergadering zal voorzitter Prof. J. Spikman de sectieleden en overige geïnteresseerden informeren over de intensieve herstructurering […]

BEZ, NIP, Academiegebouw, Utrecht, 01-06-2018

Doodswensen en de psycholoog: stof tot reflectie

Doodswensen komen voor bij mensen van verschillende leeftijden, met en zonder aandoeningen en in uiteenlopende omstandigheden. Welk appèl doet dit op de psycholoog, die met zo’n doodswens geconfronteerd wordt? Een eerste reactie kan uiteenlopen van schrik tot diepe empathie. Maar dan rijzen de vragen: Welke betekenis kan de psycholoog hebben voor deze cliënt? Wat neemt […]

Sectie Schoolpsychologen, Het Huis, Boorstraat 107, Utrecht, 01-06-2018

Bijeenkomst sectie Schoolpsychologen: kinderen met een licht verstandelijke beperking in het passend onderwijs

Vrijdagochtend 1 juni 2018 organiseert de sectie Schoolpsychologen de laatste bijeenkomst van het schooljaar 2017-2018 over het volgende onderwerp: Kinderen met een licht verstandelijke beperking hebben gepaste begeleiding en zorg nodig in het passend onderwijs om zich op een positieve manier te kunnen ontwikkelen. Daarvoor is het van groot belang dat schoolbesturen, leerkrachten en interne begeleiders […]

NIP - Startende Psychologen , Het Huis, Boorstraat 107, Utrecht, 09-06-2018

Symposium Startende Psychologen: De psychologie epidemie

Psychologie is tegenwoordig overal om ons heen: mindfulness is hip, bewustzijn van jezelf belangrijk en er zijn duizenden workshops over werkstress, ontspanning en geluk te vinden. Iedereen lijkt iets over psychologie te weten en er een mening over te hebben. Het aanbod aan informatie is enorm, in Nederland mag iedereen zich tenslotte psycholoog of coach […]

NVO en NIP, Utrecht, Regardz La Vie, 11-06-2018

Bijeenkomst thuiszittende leerlingen: wat is je rol als orthopedagoog/(school)psycholoog)?

Eind 2017 organiseerden NVO en NIP de eerste in een reeks van 4 regionale bijeenkomsten met als vraagstuk ‘Wat is de rol van de pedagoog/psycholoog in het dossier thuiszitters’? De komende 2 bijeenkomsten worden georganiseerd in Zwolle (18 april) en in Utrecht (11 juni). Het thema ‘thuiszitters’ is afgelopen jaar met de komst van Marc […]

Sectie Jeugd (werkgroep Het Jonge Kind), Het Huis, Boorstraat, Utrecht, 12-06-2018

Spraakmakende docu In Utero – kom kijken en napraten!

In Utero is en indrukwekkende documentaire over de invloed van de ervaringen in de baarmoeder op de rest van het leven. Op dinsdagavond 12 juni vertonen we de film, en praten we met elkaar na over wat deze kennis kan betekenen voor jouw dagelijks werk. De filmavond is een intro op een reeks studieavonden over […]

sectie Ouderenpsychologie, NIP, Het Oude Tolhuys, Utrecht, 14-06-2018

Symposium sectie Ouderenpsychologie: Nieuwe richtlijn Probleemgedrag bij Dementie

SAVE THE DATE: In maart van dit jaar is de nieuwe richtlijn probleemgedrag verschenen, een gezamenlijk project van NIP en Verenso.  Depressieve gedragingen, evenals angst, apathie, psychotisch- en geagiteerd gedrag zijn benoemd als  vormen van probleemgedrag. De richtlijn levert bewijsmateriaal voor elk van deze gedragingen over farmacologische evenals psychologische- en psychosociale interventies, samengevat en beoordeeld […]

NIP, Utrecht, 28-06-2018

State of the Art lezing en uitreiking Sindbad en Sherazadeprijs

Programma 18.00-18.30 uur    Ontvangst met koffie/thee (en hartige hapjes) 18.30-19.30 uur    State-of-the-Art lezing (zaal Belle van Zuylen) door dr. Jeroen Knipscheer (Sindbad-winnaar 2017) 19.30-19.45 uur     Pauze 19.45 -20.25 uur    Sherazade onderscheiding De Sherazadeprijs wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt en is bedoeld voor de student die de beste bachelor- of masterscriptie […]

NIP, SKJ, NVO en BPSW , Beatrix theater Utrecht, 14-09-2018

Dag van de jeugdprofessional

De Dag van de Jeugdprofessional – Lokale samenwerking #Hoedan?! wordt op vrijdag 14 september 2018 in het Beatrix theater in Utrecht georganiseerd in samenwerking met BPSW, NIP en NVO en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals. Tijdens deze dag komen onderwerpen aan bod die voor u van belang zijn als professional in een zich ontwikkelend werkveld. Haal informatie […]