Agenda

Agenda
De Zalen van 7, Boothstraat 7, Utrecht, 10-12-2019

Informatiebijeenkomst over de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang treedt al bijna in werking. Deze wet vervangt de Wet Bopz voor de onvrijwillige zorg aan mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de nieuwe rollen die u als gedragswetenschapper kunt vervullen binnen deze wet.

13-12-2019

Landelijke Supervisorendag BAPD: De diagnostiek casus

Op deze middag staat de diagnostiek casus voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) op het programma. Deelname aan deze dag telt mee voor de herregistratie BAPD supervisor.

The Colour Kitchen , 13-12-2019

Winterschool Dag 2 – Perspectieven op organisatieontwikkeling en groepsdynamica

Perspectieven op organisatieontwikkeling en groepsdynamica – Niet zoals het moet, maar zoals het gaat…   De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. Deze dag gaat over perspectieven op organisatieontwikkeling en gedrag in organisaties en wordt ingevuld door Mario Kieft. De Winterschool is […]

NIP, HNK-gebouw, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht, 17-12-2019

Seminar: MDFT in de ambulante forensische zorg

De sectie Forensische Psychologie van het NIP geeft een seminar over Multidimensional Family Therapy (MDFT LIddie & Dakof) en het effect op crimineel gedrag en verslaving. Casuïstiek en wetenschappelijke resultaten van een promotieonderzoek passeren de revue.

NIP-kantoor, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 18-12-2019

Winterschool Dag 3 – Leiderschap, oude bekenden en nieuwe ontwikkelingen

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. “Winterschool Dag 3”  vindt plaats op 2 middagen namelijk de 18e december 2019 en de 15e januari 2020 en gaat over de uitkomsten van recent en klassiek onderzoek naar effecten van leiderschap en de betekenis van […]

NIP-kantoor, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 03-01-2020

Winterschool DAG 4 – Het diversiteits-validiteits dilemma bij personeelsselectie

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. De vierde dag gaat over het diversiteits-validiteits dilemma bij personeelsselectie en wordt ingevuld door Prof. dr. Marise Born. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen.   Deze nascholingsdag gaat […]

The Colour Kitchen, Oudegracht 214, Utrecht, 13-01-2020

Slapen en slaapproblemen bij het jonge kind

Werkgroep Het Jonge Kind van de sectie Jeugd organiseert een bijeenkomst met twee experts over integrale aanpak van moeilijkheden met slapen bij (zeer) jonge kinderen. Geïnteresseerde ouders (zorgprofessionals en niet-zorgprofessionals) zijn ook welkom.

NIP-gebouw, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 17-01-2020

Vrijdagmiddagbijeenkomst A&O – Interveniëren met positieve psychologie

Hoe versterk je floreren in individu, team, organisatie en jezelf? Pas technieken en theorieën uit de positieve psychologie toe in je werk als coach, trainer, docent, manager, therapeut. Informatie over de bijeenkomst De vrijdagmiddagbijeenkomst ‘Interveniëren met positieve psychologie’ geeft inzicht in wat je kunt doen om te werken aan floreren. Je ervaart wat de effecten […]

Zalen van Zeven, Boothstraat 7, Utrecht, 17-01-2020

Genderdysforie op school

We komen in op scholen steeds vaker vragen rondom gender tegen, maar merken vaak dat onze kennis en kunde hierover nog ontoereikend is. Wat zijn ‘normale’ vragen omtrent gender en identiteit en wat is genderdysforie? Hoe verloopt de ontwikkeling, diagnostiek en eventuele medische behandeling eigenlijk? En wat is veelvoorkomende comorbiditeit?  Wat als we signaleren dat […]

NIP, 2e etage HNK, Arthur v Schendelstraat 650, Utrecht, 23-01-2020

Donderdagbijeenkomst Suïcide

Meer weten over hoe jij als psycholoog suïcidaliteit bespreekbaar kan maken, naasten kan betrekken en kan inzetten op veiligheid en passende zorg? Schrijf je dan nu in voor deze donderdagbijeenkomst over Suïcidaliteit.

HNK, NIP, 2e verdieping, Artur v Schendelstraat 650, Utrecht, 24-01-2020

Winterschool Dag 5 – Alles over duurzame inzetbaarheid

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. De vijfde dag gaat over duurzame inzetbaarheid en wordt ingevuld door Prof. dr. Aukje Nauta. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen. Al jaren staat duurzame inzetbaarheid hoog op de […]

HNK - Arthur van Schendelstraat - Utrecht, 27-01-2020

Intervisiecarrousel Winterschool A&O/A&G

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau en een intervisiecarroussel waarbij je op drie dagen in verschillende groepjes intervisiecasussen kunt bespreken. De intervisiecarrousel is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G psychologen, die NIP-lid zijn. Heb je behoefte om een […]

NIP-gebouw, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 27-01-2020

Workshop existential issues in psychotherapy (in English)

Do you want to know what existential psychotherapy entails or how you can apply it in your treatment sessions? Join us in this workshop for an introduction to existential therapy and to explore how to address existential issues within psychotherapy. You will become familiarized with the four existential givings described by Irvin Yalom, the American […]

HNK, NIP, 2e verdieping, Arthur v Schendelstraat 650, Utrecht, 29-01-2020

Vermoeden van overmatig alcoholgebruik bij een werknemer of een cliënt.. en nu?

1 op de 12 (8,2%) volwassen Nederlanders drinkt overmatig (cijfers 2018). Dat wil zeggen: zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week (Trimbos, alcohol in cijfers). Je vermoedt in de werksituatie problemen met alcoholgebruik. Wat kan je hier als psycholoog mee? Wat betekent dit in de werkcontext? Deze bijeenkomst start […]

NIP-kantoor, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 31-01-2020

Winterschool Dag 6 – Burnout: van klacht naar kracht

De sectie A&O van het NIP organiseert deze winter de A&O Winterschool, acht inhoudelijke nascholingsdagen van hoge kwaliteit op post masterniveau. De zesde dag gaat over burnout en wordt ingevuld door Prof. dr. Tinka van Vuuren, drs Marjolijn Punt en drs. Maud van Aalderen. De Winterschool is exclusief toegankelijk voor academisch geschoolde A&O en A&G […]

ColourKitchen, Oudegracht, Utrecht, 07-02-2020

Minisymposium: Zorg voor de mantelzorger

Hoe steunen en betrekken we naasten in de revalidatie? Het hebben van een ziekte of het doormaken van een medisch ingrijpende gebeurtenis heeft niet alleen consequenties voor de patiënt zelf, maar raakt ook de naasten van de patiënt.

1931, Oude Engelenseweg 1. 5222 AA Den Bosch, 14-02-2020

NIP Jaarcongres: het Brein

Thema jaarcongres: het Brein Het NIP houdt psychologen graag op de hoogte van de innovatieve en baanbrekende wetenschappelijke inzichten van het brein. Drie vooraanstaande sprekers delen hun kennis graag met u. Hersenonderzoek gaat het denken over de mens en het vakgebied van de psychologie steeds meer beïnvloeden. Van de vorming van relaties en verbindingen in […]


UMCG - Groningen, 20-03-2020

PA!N Congres

De Pijn Alliantie in Nederland is in 2017 opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van medische, paramedische en verpleegkundige beroepsgroepen én patiënten. PA!N heeft als doel de zorg voor patiënten met pijn te verbeteren. Multidisciplinaire pijnbehandeling in alle levensfasen. Wie doet wát op wélk moment?

NIP kantoor, HNK Utrecht, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht, 18-11-2020

Intervisie bijeenkomst Family mediation 2020

In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame avond die mede tot doel heeft ervaringen en deskundigheid uit te wisselen tussen de verschillende disciplines.