Agenda

Agenda
NIP, Assen, 17-11-2017

Eyeopener voor vrijgevestigden: de deskundigheid van de cliënt centraal zetten (Samen beslissen)

De training ‘De deskundigheid van de cliënt centraal zetten’ gaat over de relatie tussen cliënt en professional. Samen beslissen, gedeelde of gezamenlijke besluitvorming, shared decision making: het zijn allemaal termen die gaan over verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat Samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): bijdraagt aan beter […]

werkgroep Family Mediation , NIP, in het HNK gebouw, Utrecht, 21-11-2017

Intervisiebijeenkomst Family Mediation

De eerstvolgende intervisieavond zal op 21 november van 18.30 – 21.00 uur plaatsvinden. Om 18.30 uur zullen er broodjes geserveerd worden waarna wij om 19.00 uur zullen starten met het programma. Interdisciplinaire ontmoeting en intervisie In navolging op eerdere bijeenkomsten nodigt de werkgroep Family Mediation u hierbij uit deel te nemen aan deze avond. Een leerzame […]

Sectie Startende Psychologen, Utrecht centrum, 22-11-2017

Workshop Cognitieve Gedragstherapie (startende psychologen)

Op woensdagavond 22 november kun je deelnemen aan de workshop cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is een van de meeste gebruikte behandelwijzen in de GGZ. Een enthousiaste RINO docent behandelt de klassieke en operante conditionering en zal met jullie het therapeutisch proces in duiken. Tevens zullen behandelinterventies worden doorgenomen en sluiten jullie af met een mindfulness […]

Sectie Forensische psychologie , Zaalverhuur 7, Bollenhofsestraat 138A, Utrecht, 24-11-2017

Schema Therapie – hoe werkt dat in een forensische setting?

De Sectie Forensische Psychologie organiseert op 24 november in Utrecht een studiemiddag over Schema Therapie. Iedereen ontwikkelt in zijn leven opvattingen, emoties en houdingen over dingen, en geeft daarmee (soms onbewust) betekenis aan gebeurtenissen. Dit worden schema’s genoemd. Schema Therapie richt zich op het veranderen van de ideeën uit de jeugd die problemen veroorzaken. Door anders […]

VU Amsterdam, Aula VU hoofdgebouw, Amsterdam, 29-11-2017

Symposium: Innovations in mental health care for depression: Beyond 2020

  Het symposium ‘Innovations in mental health care for depression: Beyond 2020’ geeft een brede kijk op de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van de behandeling van depressie bij volwassenen, met een speciale focus op de toepassing van online behandeling d.m.v. eHealth applicaties en het behandelen van studenten. Dit symposium wordt gehouden op […]

NIP, TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht, 30-11-2017

Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz

Weet u wat er in de nieuwe zorgstandaarden staat? En wat een generieke module betekent voor uw werk? Maak op 30 november kennis met de nieuwe zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules op het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz. De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van de standaarden. Nu […]

Sectie Neurofeedback , Seats2Meet te Utrecht, 30-11-2017

ALV Sectie Neurofeedback donderdag 30 november 2017

Donderdag 30 november a.s. organiseert de Sectie Neurofeedback een Algemene Ledenvergadering in Seats2Meet in Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats met inloop vanaf 18.00 uur met broodjes. Aanvang vergadering 18.30 uur. De agenda: Opening en mededelingen Verslag ledenvergadering 2 september 2017 (link volgt) Stand van zaken inzake aanvullend zorgverzekeraars (mondeling) Opstellen Position Paper (mondeling) Jaarplan 2018 (link volgt) Begroting […]

sectie Jeugdhulp, Utrecht, 01-12-2017

Studiemiddag sectie Jeugdhulp: Shared Decision Making

Samen met jongeren beslissen – hoe doe je dat in de praktijk? Samen beslissen of gedeelde besluitvorming. Je vindt het als hulpverlener bijna vanzelfsprekend. Maar hoe werkt het echt, en vooral: hoe doe je dat met jongeren en ouders? Tijdens de studiedag van de sectie Jeugdhulp op 1 december komt Haske van Veenendaal, expert op […]

tijdschrift Positieve Gezondheid, Reehorst, Ede, 01-12-2017

Congres Positieve Gezondheid – € 30,00 korting

Positieve gezondheid, zelfmanagement en eigen kracht worden steeds belangrijker in onze samenleving. Positieve psychologie kan bijdragen aan het realiseren van positieve gezondheid door het ontwikkelen, evalueren en implementeren van positieve interventies en het bevorderen van effectief zelfmanagement. Tijdens het Congres Positieve Psychologie, dat plaatsvindt op 1 december 2017, worden actuele inzichten en toepassingen in de […]

MfN en Sectie Mediation, 't Spant, Bussum, 01-12-2017

Mediationcongres 2017 – Mediation en Cultuur

  Op vrijdag 1 december aanstaande organiseert de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) het Mediationcongres 2017 in Spant! Bussum. Deze achtste editie staat in het teken van cultuur. Danielle Braun, Corporate antropoloog, chief van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur van managementboek van het jaar ‘de Corporate Tribe’ zal het congres openen. Zij zal spreken over ‘Cultuur […]

NIP, Hyperion , Uitgeverij Ploegsma, Hyperion Lyceum, Docklandsweg 2, Amsterdam-Noord , 07-12-2017

Debat: Lessen psychologie op de middelbare school zijn noodzakelijk

‘Waarom heb ik niet naar mijn eigen gezonde verstand geluisterd, maar ben ik blindelings achter anderen aangelopen?’ ‘Mijn moeder rookt en drinkt best veel. Is de kans dat ik daar ook verslaafd aan raak groter?’ ‘Ik denk dat ik homo ben. Hoe vertel ik dat mijn ouders?’ ‘Het is vaak chaotisch in mijn hoofd en […]

NIP, Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht , 08-12-2017

Landelijke Supervisoren Dag (BAPD)

Op vrijdag 8 december 2017 a.s. vindt de landelijke Supervisorendag plaats. Het thema van deze dag is: ‘Superviseren van casuïstiek volgens richtlijnen’. Bij het superviseren voor de BAPD komen ook uw eigen thema’s en dilemma’s in diagnostische processen terug. De richtlijnen van de beroepsvereniging geven een kader waarbinnen u zich kunt ontwikkelen als clinicus, maar […]

NIP, NVO e.a., Academiegebouw, Utrecht, 12-12-2017

Lezing over Kinderrechtenverdrag in onderzoek en praktijk

NIP en NVO werken al langere tijd samen met het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht op het dossier vluchtelingenkinderen. Een pool van kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen wordt getraind in het doen van  gedragswetenschappelijke onderzoeken volgens de Best Interest of the Child methodiek. Advocaten gebruiken de rapportages van deze onderzoeken in procedures, om […]

Programma Richtlijnen Jeugdhulp en jeudbescherming, Color Kitchen, Utrecht, 14-12-2017

Vraag maar RAAK – netwerkbijeenkomst Richtlijnen Aan de slag ADHD Kindermishandeling

Op 14 december aanstaande organiseren we van 12.30 tot 16.00 uur de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar. Onder de noemer Vraag maar ‘RAAK’! (Richtlijnen-Aan de slag-ADHD-Kindermishandeling) wordt de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar georganiseerd in Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. Aanvang programma: 12.30 uur met een kerstige lunch. Zie hier de vooraankondiging. Wilt u erbij zijn 14 december? […]

NIP, Diverse locaties, oa. NIP Utrecht, Assen, Eindhoven, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Emmeloord en Eindhoven, 12-01-2018

Eyeopener voor vrijgevestigden: de deskundigheid van de cliënt centraal zetten (Samen beslissen)

De training ‘De deskundigheid van de cliënt centraal zetten’ gaat over de relatie tussen cliënt en professional. Samen beslissen, gedeelde of gezamenlijke besluitvorming, shared decision making: het zijn allemaal termen die gaan over verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat Samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): bijdraagt aan beter […]

NIP Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 16-01-2018

Van bul naar baan: do’s en don’ts bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Starter op de arbeidsmarkt? Kom dan naar de bijeenkomst ‘Do’s en don’ts bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst’ Als net afgestudeerde psycholoog of pedagoog ben je vaak allang blij dat je een baan gevonden hebt, maar het onderhandelen over je arbeidsvoorwaarden is minstens zo belangrijk als het voeren van het sollicitatiegesprek en het kunnen overbrengen […]

NIP, Diverse locaties, oa. NIP Utrecht, Assen, Eindhoven, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Emmeloord en Eindhoven, 19-01-2018

Eyeopener voor vrijgevestigden: de deskundigheid van de cliënt centraal zetten (Samen beslissen)

De training ‘De deskundigheid van de cliënt centraal zetten’ gaat over de relatie tussen cliënt en professional. Samen beslissen, gedeelde of gezamenlijke besluitvorming, shared decision making: het zijn allemaal termen die gaan over verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat Samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): bijdraagt aan beter […]

A&O - sectie CTA, HNK- Utrecht, 25-01-2018

Workshop Grafisch Faciliteren – sectie CTA

De sectie ‘Coaching, Training en Advies’ organiseert een workshop Grafisch Faciliteren. In deze workshop krijgt u handvatten om in uw praktijk als adviseur, coach of trainer visuele facilitatie toe te passen. Visuals maken complexe zaken snel duidelijk. De essentie wordt uit het verhaal gehaald. En iets voor je zien helpt bij begrip. Visuals dienen het […]

Sector Jeugd NIP, Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht , 26-01-2018

Bijeenkomst sectie Schoolpsychologen: sociaal-emotioneel leren (SEL)

Scholen zijn druk bezig met het realiseren van passend onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen over het algemeen veel nadruk, het sociaal-emotioneel leren wordt snel vergeten. Vrijdagochtend 26 januari 2018 organiseert de sectie Schoolpsychologen van de sector Jeugd een bijeenkomst over sociaal-emotioneel leren (SEL) binnen scholen. SEL werkt preventief: het helpt mee bij het creëren van een […]

NIP, Emmeloord , 09-02-2018

Eyeopener voor vrijgevestigden: de deskundigheid van de cliënt centraal zetten (Samen beslissen)

De training ‘De deskundigheid van de cliënt centraal zetten’ gaat over de relatie tussen cliënt en professional. Samen beslissen, gedeelde of gezamenlijke besluitvorming, shared decision making: het zijn allemaal termen die gaan over verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun patiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat Samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): bijdraagt aan beter […]