Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Update Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS)

25-11-2021 Het Zorginstituut heeft recent besloten de geldigheid van de invulformats bij het LKS met een halfjaar te verlengen! Zorgaanbieders hebben dus tot 1 juli 2022 de tijd hun eigen kwaliteitsstatuut aan te passen naar de formats versie 3.0 op basis van het LKS. We laten het jullie weten zodra deze formats beschikbaar zijn op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.


NIP benadert samen met andere partijen de Tweede Kamer over knelpunten in de Jeugdhulp

25-11-2021 In het kader van het wetgevingsoverleg van 29 november heeft het NIP, samen met vertegenwoordigers van professionals, cliëntenorganisaties en aanbieders, twee brieven gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. Daarin is onze inzet in de Hervormingsagenda Jeugd toegelicht, en is aandacht gevraagd voor een aantal acute knelpunten die nu al aangepakt kunnen worden. Ook is gewezen op de belangrijke inzet van vrijgevestigde professionals in het jeugddomein.


Update! Subsidie voor nieuwe Beroepenstructuur Psychologische Zorg toegezegd

25-11-2021 Het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg heeft een toezegging gekregen dat er een subsidie van €490.000 beschikbaar komt.


Schoolpsychologen werken mee aan praktijkkaarten welbevinden

24-11-2021 De coronaperiode heeft de urgentie versterkt van aandacht voor het welbevinden van leerlingen.
Veel scholen willen hierin dan ook in investeren, niet alleen tijdens de pandemie, maar ook structureel. Schoolpsychologen kunnen daarbij helpen


Komt jouw werkgever de cao niet na?

24-11-2021 Gelukkig houden de meeste werkgevers zich netjes aan de cao. Zo worden opleidingskosten verbonden aan artikel 14 BIG beroepen vergoed, zoals in de cao GGZ (hoofdstuk 7, artikel 12). En ook de vergoeding voor het lidmaatschap van het NIP is op basis van de cao in een aantal gevallen mogelijk. Maar als je cao niet wordt nageleefd of je hebt hier een meningsverschil over met je werkgever, dan zijn er verschillende mogelijkheden om hier wat mee te doen: