Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Kennis van psychologie binnen gemeente maakt wel degelijk het verschil!

15-03-2018 Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur op 21 maart a.s. sprak het NIP met Femke van Roozendaal o.a. over het belang van psychologie bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Roozendaal is NIP-lid bij de sectie A&O en als HR-businesspartner werkzaam bij de gemeente Eindhoven. Zij was aanwezig bij de Vrijdagmiddagbijeenkomst 'Werk Verandert' die heeft geleid tot een concept NIP-agenda voor 'De arbeidsmarkt van de toekomst'. 


ZonMw stelt subsidieoproepen open voor ggz-onderzoek

15-03-2018 Eind maart stelt het Onderzoeksprogramma GGz twee subsidieoproepen open voor ggz-onderzoek. Dit onderzoeksprogramma moet zorgen voor minder psychische ziekte, snellere en betere behandeling van patiënten met een psychische aandoening en meer aandacht voor herstel.


Gedragswetenschappelijke inzichten moet psychologische scholingsdrempel verlagen

14-03-2018 Hoe stimuleer je een leven lang leren? Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen met gedragswetenschappelijke inzichten het gebruik van scholingsmogelijkheden stimuleren,


Uitspraak van de maand maart

13-03-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Cijfers bekend over Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

09-03-2018 Het CBS heeft vandaag cijfers bekend gemaakt over het gebruik van jeugdzorg over de jaren 2011-2016. Uit het rapport blijkt dat jaarlijks ongeveer 11 procent van de jongeren in Nederland een vorm van jeugdzorg krijgt (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). Dat percentage is over deze jaren redelijk stabiel gebleven.


Agenda

Adres: Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ Utrecht., 03-02-2018

Sectie Ouderenpsychologie: Denk mee over de toekomst van de sectie op de ALV.


NIP, NIP-gebouw, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 19-03-2018

Informatieavond LedenraadNIP-Startende Psychologen, Kargadoor - Utrecht, 20-03-2018

Workshop Mindfulness


Vraag & aanbod
De Liemers e.o., 16-03-2018

GZ-psycholoog

Vacature

Nijkerk, 16-03-2018

Voorburg, 16-03-2018

Basispsychologen

Vacature

Purmerend, 15-03-2018

Groningen, 15-03-2018