Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Update over ontwikkelingen rondom werkervaringsplekken

29-11-2021 Het NIP heeft in samenwerking met de NVO een vragenlijst rondgestuurd over de werkervaringsplaatsen (WEP), die met name in de GGZ veel voorkwamen. In andere sectoren zagen we gelukkig weinig of geen misbruik via WEP en vonden starters vaak snel een goed betaalde baan. Deze vragenlijst is maar liefst 781 keer ingevuld, waar wij ontzettend blij mee zijn. Dit bericht is een update over de beleidsacties die hieruit voortgekomen zijn en hoe het er nu voor staat.


Update Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS)

25-11-2021 Het Zorginstituut heeft recent besloten de geldigheid van de invulformats bij het LKS met een halfjaar te verlengen! Zorgaanbieders hebben dus tot 1 juli 2022 de tijd hun eigen kwaliteitsstatuut aan te passen naar de formats versie 3.0 op basis van het LKS. We laten het jullie weten zodra deze formats beschikbaar zijn op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.


NIP benadert samen met andere partijen de Tweede Kamer over knelpunten in de Jeugdhulp

25-11-2021 In het kader van het wetgevingsoverleg van 29 november heeft het NIP, samen met vertegenwoordigers van professionals, cliëntenorganisaties en aanbieders, twee brieven gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. Daarin is onze inzet in de Hervormingsagenda Jeugd toegelicht, en is aandacht gevraagd voor een aantal acute knelpunten die nu al aangepakt kunnen worden. Ook is gewezen op de belangrijke inzet van vrijgevestigde professionals in het jeugddomein.


Update! Subsidie voor nieuwe Beroepenstructuur Psychologische Zorg toegezegd

25-11-2021 Het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg heeft een toezegging gekregen dat er een subsidie van €490.000 beschikbaar komt.


Schoolpsychologen werken mee aan praktijkkaarten welbevinden

24-11-2021 De coronaperiode heeft de urgentie versterkt van aandacht voor het welbevinden van leerlingen.
Veel scholen willen hierin dan ook in investeren, niet alleen tijdens de pandemie, maar ook structureel. Schoolpsychologen kunnen daarbij helpen