Nieuws

Herziening lijst ZVW vergoede GGZ-interventies

19-09-2019 Zorgverzekeraars hebben hun jaarlijkse advies uitgebracht over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. 


Terugkijken: TED-talks symposium Suïcidepreventie bij Jongeren

19-09-2019 Op 10 september jl. (Wereld Suïcide Preventie Dag) vond in Utrecht vindt het symposium Suïcidepreventie bij Jongeren plaats. De TED-talks van deze dag kunt u nu online terugkijken. 


Miljoenennota Rutte III: In 2020 herbezinning op het zorgstelsel

18-09-2019 De toenemende vergrijzing en stijging van de zorgkosten die hiermee gepaard gaan, en de toenemende complexiteit van de zorgvraag maken het noodzakelijk de governance van het zorgstelsel tegen het licht te houden.


Marjan van de Laar benoemd tot erelid

18-09-2019 Vrijdag 13 september 2019 nam Marjan van de Laar afscheid als voorzitter van de sectie Ouderenpsychologie. Als waardering voor haar jarenlange inzet werd Marjan benoemd als erelid van het NIP.


Vernieuwd: ggzkwaliteitsstatuut.nl

18-09-2019 De website voor registratie van het kwaliteitsstatuut voor instellingen en vrijgevestigden is aangepast. De belangrijkste wijzigingen staan in dit bericht op rij.


Agenda

JOINN!, Onderdoor 5, HOUTEN, 20-09-2019

Body of Knowledge – meten in lichaamsgerichte psychologie


Unieplaza, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg, 21-09-2019

NIP Carrière Event


NIP kantoor, HNK Utrecht, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht, 24-09-2019

Workshop Mensenrechten en Deep Democracy


NIP, HNK gebouw, Utrecht, 25-09-2019

Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2019


Vraag & aanbod
Amsterdam, 20-09-2019

Symposium Jaloezie en afgunst

Opleidingen/ cursussen/ workshops

Nederland, 19-09-2019

Utrecht, 19-09-2019

Hoeksche Waard, 19-09-2019

(GZ-)Psycholoog

Vacature

Den Dolder, 18-09-2019

GZ Psycholoog

Vacature