Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Vrijgevestigden en PAAZ’en goed op weg in pilots zorgclustermodel GGZ

23-01-2018 De nieuwe bekostiging voor de curatieve ggz begint steeds concreter te worden. Terwijl het zorgclustermodel verder ontwikkeld word doen vrijgevestigden en instellingen intussen ervaringen op met deze nieuwe manier van werken. Sinds de start van de pilots zijn al ruim 4000 zorgtrajecten volgens de nieuwe systematiek in gang gezet.


Herziene versie ZN circulaire Therapieën ggz Zvw

23-01-2018 Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft onlangs een herziene circulaire uitgebracht met het gezamenlijk advies van zorgverzekeraars over het wel of niet voldoen van therapieën ggz aan de stand van de wetenschap en praktijk. In vervolg daarop blijkt of de therapie in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering (Zvw).


Psychologische zorg vergoed bij eerstelijnsverblijf in 2018

23-01-2018 Psychologische zorg maakt vanaf 1 januari 2018 ook onderdeel uit van eerstelijnsverblijf. Het gaat hierbij specifiek om psychologische zorg die door gedragsdeskundigen gegeven wordt. Dit maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend in een circulaire. De beleidsregell en de tariefbeschikking van de NZa voor eerstelijnsverblijf voor het jaar 2018 zijn hierop aangepast.


Overgangsregeling herregistratie A&O psychologen verlengd

18-01-2018 Op 1 maart 2012 is de overgangsregeling voor Arbeid & Organisatiepsychologen in werking getreden. In deze regeling is vermeld dat iedereen die is ingeschreven tot 1 maart 2013 zich dient te laten herregistreren voor 1 maart 2018. Vastgesteld is dat een groot deel van de bijna 1.300 geregistreerden deze termijn niet zou gaan halen.


Blog Linde Gonggrijp: Boegbeelden op het schild hijsen

18-01-2018 Het mooie van een nieuw jaar is dat het ook een nieuw begin is en dat je even stilstaat bij de vraag: wat willen we dat er het komende jaar gebeurt? Om die vraag te beantwoorden ging ik eens nadenken: wat vond ik nu goed van afgelopen jaar? En daar heb ik wel een paar voorbeelden van.. En daar wil ik er in 2018 nog veel meer van zien.


Agenda
A&O - sectie CTA, HNK- Utrecht, 25-01-2018

Workshop Grafisch Faciliteren – sectie CTA


NIP, NIP kantoor - HNK, 25-01-2018

Workshop Herstructurering


Sector Jeugd NIP, Zaalverhuur7, Kerkzaal, Boothstraat 7, Utrecht, 26-01-2018

Bijeenkomst sectie Schoolpsychologen: sociaal-emotioneel leren (SEL)


NIP, NIP kantoor - HNK Utrecht, 30-01-2018

Voorzittersoverleg sectiesVraag & aanbod
Arnhem, 23-01-2018

(Gz) psycholoog

Vacature

Schijndel, 23-01-2018

(Gz)-psycholoog

Vacature

Schijndel - Sint-Oedenrode, 22-01-2018

Zoetermeer - Haastrecht - Woerden, 22-01-2018

Psycholoog

Vacature

Deurne, 18-01-2018