Nieuws

NIP-visitatie: tariefopslag en andere voordelen

23-04-2018 Het NIP zorgde ervoor dat de vier grote zorgverzekeraars een tariefopslag geven aan vrijgevestigde GGz-zorgaanbieders die het NIP-visitatiecertificaat hebben behaald. Dat staat in de inkoopvoorwaarden 2019 (GGZ) die in april zijn gepubliceerd. Ook gemeenten stellen visitatie steeds vaker als voorwaarde voor contractering.


Uitspraak van de maand april

23-04-2018 Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.


Dag van de Jeugdprofessional 2018

20-04-2018 De Dag van de Jeugdprofessional – Lokale samenwerking #Hoedan?! wordt op vrijdag 14 september 2018 in het Beatrix theater in Utrecht georganiseerd in samenwerking met BPSW, NIP en NVO en is voor alle SKJ geregistreerde jeugdprofessionals. Tijdens deze dag komen onderwerpen aan bod die voor u van belang zijn als professional in een zich ontwikkelend werkveld. Haal informatie op bij uw beroepsvereniging, stel vragen aan SKJ, volg deelsessies en ga in gesprek met elkaar!


Rapport Inspectie SZW wijst op beroepsziekten

18-04-2018 De arbeidsveiligheid schiet te kort. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.


AVG en de verantwoordelijkheid van assessmentpsychologen

18-04-2018 In de assessmentbranche zorgt de komst van de AVG voor onrust. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voldoet toestemming niet als wettelijke grondslag voor een assessment bij cliënten die een arbeidsrelatie hebben. Wat zijn de gevolgen voor psychologen met een assessmentpraktijk? Gaat dit leiden tot hoge boetes?


Agenda
NIP , In de Driehoek, te Utrecht , 25-04-2018

Uitnodiging Psychodialoog plannen NIP: Doe je mee?sectie LWP, Doorn, 26-04-2018

Body@Workdag: Hechting: Het Lichaam Als Verhaal


Sectie Forensische Psychologie, Utrecht, HNK gebouw, NIP 2e etage, 08-05-2018

Seminar ‘Voorkomen van incidenten in de forensische zorg’ + sectie ALV


Sectie Mediation, HNK gebouw, NIP 2e etage Utrecht, 15-05-2018

Bijeenkomst ‘Praten met kinderen in scheiding’ + ALV sectie mediation 15 mei 2018


Vraag & aanbod
Amsterdam, 23-04-2018

GZ-psycholoog

Vacature

Tiel, 23-04-2018

Roermond, 23-04-2018

Utrecht, 23-04-2018

Velserbroek, 23-04-2018