Herzien: Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg

29-06-2022 Een goede samenwerking tussen zorgverleners vraagt om een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Ook is het noodzakelijk dat de betreffende zorgverleners met elkaar communiceren en hun werkzaamheden en informatie onderling afstemmen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bieden van goede zorg. Deze herziene Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg benoemt en verduidelijkt die randvoorwaarden en vervangt de handreiking uit 2010.


Contractering in de GGZ moet nog verder verbeteren

29-06-2022 De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de gepubliceerde monitor Contractering GGZ 2022 opnieuw dat er nog ruimte is voor verbetering.


Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

28-06-2022 Op 20 juni is de website samenmindersuicide.nl gelanceerd. De nieuwe website geeft een compleet overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Het NIP is partner van de Landelijke Agenda.


Subsidie VWS toegekend: programma Beroepenstructuur komt verder op stoom

23-06-2022 Op 16 juni maakte VWS bekend dat het de subsidie toekent aan het programma Beroepenstructuur psychologische zorg. Voor een deel van het programma had ZonMw al eerder subsidie toegekend. Dit betekent dat het programma nu op volle stoom van start kan. De samenwerkende beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP voeren de regie over het programma en leveren zelf ook een substantiële financiële bijdrage.

 


Nieuwe Generieke Module Diagnostiek gepubliceerd

22-06-2022 De Generieke Module Diagnostiek (GM Diagnostiek) van Akwa GGZ beschrijft in algemene termen waar in de ggz diagnostiek aan moet voldoen volgens patiënten, naasten en professionals. Een brede werkgroep van patiënten, naasten en professionals heeft deze generieke module ontwikkeld en relevante beroeps-, patiënten- en naastenverenigingen hebben de module geautoriseerd, waaronder het NIP. Vanaf nu kun je deze module gebruiken.

 


Vraag & aanbod
Zeist, 04-07-2022

GZ Psycholoog

Vacature

Rijnmond, 04-07-2022

Dordrecht, 04-07-2022

Haarlem zuid - Hoofddorp, 01-07-2022

Amsterdam, 01-07-2022

GZ Psycholoog

Vacature