Wet forensische zorg: veranderingen per 1 januari 2019

13-12-2018 De Wet forensische zorg treedt op 1 januari 2019 in werking. Deze wet biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor te zorgen dat binnen het strafrecht sneller passende psychische zorg wordt geboden.


Geslaagd webinar Verbeterde Meldcode nu terug te kijken!

13-12-2018 Meer dan 400 beroepsgenoten keken maandagavond 10 december 2018 live mee naar het webinar over de Verbeterde Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.


Hoe kunnen we mensen op de wachtlijst beter ondersteunen?

12-12-2018 Cliënten die op een wachtlijst staan voor een behandeling in de ggz kunnen veel baat hebben bij wachtlijstondersteuning door ervaringsdeskundigen, POH-GGZ, het wijkteam of ervaren masterpsychologen in instellingen.


Wet zorg en dwang: hoe ondersteunt het NIP psychologen?

11-12-2018 De Wet zorg en dwang (kortweg Wzd) wordt op 1 januari 2020 geïmplementeerd. Van psychologen wordt verwacht dat zij weten wat deze wet betekent voor henzelf, hun cliënten en naasten.


A&G-psycholoog Maud van Aalderen: Meer samenwerking met bedrijfsarts

10-12-2018 Op de netwerkbijeenkomst Arbozorg 2020 pleitte Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP Maud van Aalderen voor meer samenwerking met de bedrijfsarts.


Agenda
Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht, 13-12-2018

Autisme bij vrouwen GEANNULEERD!


Bar Beton - Rijnsweerd, 14-12-2018

Vrijdagmiddagbijeenkomst Werk & Psychische klachtenEindhoven, Regardz Gele Kegels, 14-01-2019

Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode


NIP, HNK gebouw, Artur v Schendelstraat 650, Utrecht, 17-01-2019

Kom Up borrelen op het nieuwe jaar!


Vraag & aanbod
Venlo, 13-12-2018

Friesland - Groningen - Drenthe, 13-12-2018

Psycholoog A&O

Vacature

Lisse, 12-12-2018

Hoogeveen - de Wolden, 12-12-2018

GZ-Psycholoog

Vacature

Zwolle, 12-12-2018