rechtenvrij 680

Startschot ontwikkeling kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij ernstig somatische aandoeningen

22-05-2017 Een werkconferentie op 12 mei ging vooraf aan het startschot voor de nieuw te ontwikkelen kwaliteitsstandaard: ' Psychosoicale zorg bij ernstige somatische aandoeningen'. In de nieuwe kwaliteitsstandaard gaat het over beide vormen van zorg. Het belang van de brug tussen lichaam en geest wordt steeds meer onderkend. 


joanna-kosinska-680

Formele eisen GGZ-nota’s moet vormfouten voorkomen

22-05-2017 Veel declaraties worden afgewezen vanwege vormfouten. Zorgverzekeraar VGZ gaat per direct mail NIP-leden die rechtstreeks declareren bij VGZ (van onder verzekerde GGZ pakket vallende zorg, Zvw) informeren over wat er precies op de factuur genoteerd moet worden, om de declaratie in één keer goed aan te leveren.


examen 680

Eindexamen: druk geeft stress

11-05-2017 Druk bij leerlingen uit zich in stress. Vanaf het moment dat kinderen naar de lagere school gaan worden veel verwachtingen gekweekt: goed zijn in sport, muziek, sociale vaardigheden en veel activiteit. Volgens Helen Bakker, docent Psychologie aan de Universiteit Utrecht, is de druk om te presteren bij eindexamens door de jaren heen toegenomen.


bureau 680

‘Wanneer ben je zorgvuldig genoeg?’

19-05-2017 Op donderdag 18 mei organiseerden NVO en NIP een bijeenkomst over gesloten jeugdhulp voor (onafhankelijke) gekwalificeerde gedragswetenschappers. Ongeveer 80 enthousiaste orthopedagogen en psychologen kwamen hier op af.


rechtenvrij apprentice-680

De Rekenkamer constateert: wordt het geld Passend Onderwijs ook echt aan zorgleerlingen besteed?

18-05-2017 De rekenkamer constateert dat de besteding van het geld, bedoeld voor passend onderwijs  - ruim 2 miljard euro in 2016 - niet te achterhalen valt. En daarom is ook niet duidelijk wat het voor leerlingen oplevert. De overheid stelt te weinig  eisen aan de verantwoording door samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Die laat veel te wensen over.


Agenda
NIP, Diverse locaties, oa. NIP Utrecht, Assen, Eindhoven, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Emmeloord en Eindhoven, 19-05-2017

Training voor vrijgevestigden: Samen Beslissen


werkgroep Family Mediation , NIP, in het HNK gebouw, Utrecht, 30-05-2017

Intervisiebijeenkomst Family Mediation


Sector A&O, Het Huis, Boorstraat 107, Utrecht, 02-06-2017

Vrijdagmiddagbijeenkomst sector A&O: workshop Peak Performance Training


NIP-NVO, Kerkzaal, Zaalverhuur7, Utrecht, 02-06-2017

Bijeenkomst NIP en NVO: Privacy in het onderwijs


Sectie Coaching, Training & Advies, De Witte Huisjes te Bunnik, 09-06-2017

Workshop: De Method of Levels (MOL)


Vraag & aanbod
Lelystad, 22-05-2017

Arnhem, 22-05-2017

Gz-psycholoog

Vacature

Dussen, 22-05-2017

Gz-psycholoog

Vacature

Leiden, 22-05-2017

Amsterdam, 22-05-2017