bureau 680

Gebruik ROM voor leren en verbeteren hervat

18-10-2017 Deelnemers aan de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT) besluiten tot het hervatten van het gebruik van ROM voor leren en verbeteren. Dit betekent dat er helderheid komt voor instellingen en vrijgevestigden binnen de GGZ.


questions-1922477_960_720

Webinar Jeugd GGz: Alle ins- en outs over de (verplichte) overstap naar uitvoeringsvarianten

12-10-2017 Per 1 januari 2018 moeten alle dbc’s (hard) afgesloten zijn en gaat de declaratie van doorlopende zorg over naar één van de uitvoeringsvarianten. Om inzicht te krijgen in de wijzigingen, wordt op 8 november a.s. een webinar georganiseerd voor NIP-leden met een behandelpraktijk in de jeugd-ggz die nog declareren met dbc’s (of gbggz producten).


hustle-and-bustle-680

NIP bezorgd over beroepsgeheim in nieuwe ‘aftapwet’

12-10-2017 De nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel ‘sleep- of aftapwet’ genoemd maakt inbreuk op het beroepsgeheim van psychologen. De nieuwe wet, die in juli door de Eerste Kamer is aangenomen en de Nederlandse inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft, maakt geen uitzondering voor digitale cliëntendossiers en de vertrouwelijke communicatie tussen psychologen en cliënten per telefoon, internet en e-mail. Op deze manier komt het beroepsgeheim van psychologen onder druk te staan.


Teenage girl consoling her sad upset friend

Zorgprofessionals werken ‘bezield’

12-10-2017

Heel kort door de bocht is bezieling de balans tussen stressoren en energiebronnen. Een beetje stress hebben we nodig om lekker te kunnen werken. Die kunnen we prima handelen, mits we genoeg energiebronnen hebben. Wat voor zorgprofessionals de belangrijkste energiebronnen en stressoren en brandende thema’s zijn heeft de VvAA samen met dr. prof. Wilmar Schaufeli  in kaart gebracht. Sinds 2014 houdt men vinger aan de pols.


rechtenvrij aaaHandenschudden

Nieuw Kabinet zet ingeslagen weg voor de zorg door

10-10-2017 Meer geld voor de langdurige zorg, minder voor de curatieve zorg. Meer inzet op preventie, de 1e lijn en ambulantisering. Evaluatie van de Jeugdwet, verminderen van administratieve lasten bij de zorginkoop. Onder de noemer ‘Vertrouwen in de toekomst’ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteert het regeerakkoord deze hoofdpunten.  Daarbij zet het nieuwe kabinet in op het ondersteunen van werk voor ouderen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en de integratie van nieuwkomers met een verblijfstatus. Nieuwe kansen voor psychologen maar zeker ook aandachtspunten.


Agenda
werkgroep Family Mediation , NIP, in het HNK gebouw, Utrecht, 31-10-2017

Intervisiebijeenkomst Family Mediation


Sectie Interculturalisatie NIP, De Koepelzaal in Het Huis, Utrecht, Boorstraat 107, 02-11-2017

When culture matters – De bijdrage van (cross)-culturele studies aan de ontwikkeling van psychologie als wetenschap


Sectie Neuropsychologie, Paushuize te Utrecht, 03-11-2017

Najaarssymposium sectie Neuropsychologie: Brein in de Steigers


Sector Jeugd, Zaalverhuur7, Boothstraat, Utrecht, 03-11-2017

Ledenvergadering Jeugd: Bram Orobio over combineren van expertise in de wijkVraag & aanbod
Weert, 18-10-2017

Gz-psycholoog

Vacature

Huizen - Hilversum, 18-10-2017

Boxmeer, 18-10-2017

Gz-psycholoog

Vacature

Hoorn, 18-10-2017

Beekbergen, 13-10-2017