Minister Kuipers reageert op aanvraag K&J psycholoog in de Wet BIG

25-05-2022 De minister van VWS heeft gereageerd op de aanvraag die wij in 2015 bij VWS hebben ingediend om het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog onder te brengen in de wet BIG. Wij hebben hierover jarenlang intensief overleg gevoerd met VWS. Daarbij hebben wij een pleidooi opgesteld waarin het belang van de inzet van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP en de noodzaak tot verankering in de wet BIG wordt onderbouwd. 


Meedenken over nieuwe verdeelsystematiek en toewijzingscriteria opleidingsplaatsen: meld je aan!

24-05-2022 Het bestuur van TOP Opleidingsplaatsen heeft opdracht verstrekt aan organisatieadviesbureau Bosman & Vos om twee projecten uit te voeren:
1. Ontwikkeling van een nieuwe toewijzingssystematiek en -criteria.
2. De evaluatie van de proeftuinen.


logo fbz

Tekst CAO Ziekenhuizen gepubliceerd en meteen van start met nieuwe CAO-ronde!

23-05-2022 Cao-partijen zijn het eens geworden over de definitieve cao-tekst van de nieuwe Cao Ziekenhuizen. En ze pakken gelijk door want in september 2022 start het overleg over de volgende cao. FBZ behartigt de belangen van NIP-leden aan de onderhandelingstafel, geef vast via email  je inbreng mee!

De huidige cao voor 200.000 ziekenhuiswerknemers loopt 31 januari 2023 af.


Intentie wordt fusievoorstel op 30 mei 2022

19-05-2022 Begin december 2021 kondigden de besturen van het NIP en de NVGzP aan de wens te hebben om te gaan fuseren. Sinds die eerste aankondiging is er door de besturen van beide verenigingen hard gewerkt aan de voorbereiding van een zogeheten fusievoorstel, dat de beide ledenraden bespreken op 30 mei a.s.. Tussen nu en 30 mei hebben de ledenraden inzicht in het fusievoorstel en kunnen zij vragen en opmerkingen formuleren.
Het bestuur is trots op het feit dat er in goede harmonie gekomen is tot een samenhangend fusievoorstel dat beide besturen nu aan hun ledenraden hebben voorgelegd.


Update functiebeschrijving en -waardering psychologisch specialist (de weg naar FG 75)

19-05-2022 De NVGzP en het NIP hebben samen hard gewerkt om in het landelijke systeem voor functiewaardering in de zorg (FWG) de verzwaring van de psychologische specialismes terug te laten komen in de update van de gedragsdeskundige functies. Dit is in afstemming met FBZ gebeurd, en heeft ertoe geleid dat functiegroep FG 75 recent voor specifieke situaties is opengesteld voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Bovendien is de functiebenaming psychologisch specialist toegevoegd aan de gedragsdeskundige functies. Deze wijzigingen gelden in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ en de VVT.


Vraag & aanbod
Groningen, 25-05-2022

Psycholoog

Vacature

Almere, 24-05-2022

Beverwijk, 23-05-2022

Rotterdam, 23-05-2022

Nijmegen, 23-05-2022