Brandbrief aan VWS; Het tij moet gekeerd worden in jeugdzorg

21-11-2017 Het is is de hoogste tijd dat de problemen in de jeugdzorg nu echt opgelost worden. Niet alleen huidige werknemers ondervinden dagelijks de problematiek, ook voor de toekomst heeft het impact. Gezamenlijke partijen zonden een brief aan VWS met het verzoek hun zorgen mee te nemen in het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen jeugd.


Privacy wetgeving verandert

20-11-2017 Het lijkt nog ver weg maar op 18 mei 2018 wordt een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze nieuwe (Europese) wet vervangt vanaf dat moment de huidige Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dat heeft consequenties voor iedere organisatie die werkt met persoonsgegevens: dus voor de lidverenigingen van P3NL maar ook voor hun individuele (vrijgevestigde) leden kan dit gevolgen hebben. Wie niet voldoet aan de nieuwe wet kan hoge boetes krijgen en bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk.


Tekort aan GZ-psychologen. U kunt nu iets doen!

17-11-2017 Het is belangrijk dat er voor goede zorg voldoende GZ-psychologen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het NIP ontvangt veel signalen dat er momenteel een tekort is aan GZ-psychologen. Het is van groot belang dat deze tekorten met cijfers onderbouwd kunnen worden. Daarom roept NIP haar leden op om deel te nemen aan het vacature-onderzoek dat Prismant in opdracht van het Capaciteitsorgaan uitvoert. 


Regelgekte in de GGZ

16-11-2017 Er zijn tienduizenden mensen met psychische problemen in Nederland die niet de juiste zorg krijgen. Dit komt omdat hulpverleners, door allerlei regels, te veel bezig moeten zijn met administratieve verplichtingen. Papierwerk krijgt voorrang op mensenwerk. GGZ Nederland start een campagne die ervoor moet zorgen dat de administratieve rompslomp in de sector vermindert. 


Houdt stijging Burn-out verband met tijdelijke contracten?

15-11-2017 Het aantal burn-outs is fors gestegen. 15 procent van de Nederlandse vrouwen zegt een burn-out te hebben of te hebben gehad. Twee jaar geleden was dit nog 9,4 procent. Het aantal opgebrande of overspannen mannen steeg in diezelfde periode van 6 naar 9 procent.


Agenda

werkgroep Family Mediation , NIP, in het HNK gebouw, Utrecht, 21-11-2017

Intervisiebijeenkomst Family Mediation


Sectie Startende Psychologen, Utrecht centrum, 22-11-2017

Workshop Cognitieve Gedragstherapie (startende psychologen)


Sectie Forensische psychologie , Zaalverhuur 7, Bollenhofsestraat 138A, Utrecht, 24-11-2017

Schema Therapie – hoe werkt dat in een forensische setting?


VU Amsterdam, Aula VU hoofdgebouw, Amsterdam, 29-11-2017

Symposium: Innovations in mental health care for depression: Beyond 2020


Vraag & aanbod
Amsterdam, 21-11-2017

Groningen - Friesland, 20-11-2017

Hoogeveen, 20-11-2017

Midden Nederland, 20-11-2017

Tilburg - Breda, 17-11-2017

Gz-psycholoog

Vacature