BIG-geregistreerd? Maak uw nummer bekend

20-02-2019 Per 1 april 2019 zijn BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken.


NIP maakt bezwaar tegen inbreuk beroepsgeheim bij opvragen dossiers weigerende observandi

20-02-2019 Het NIP reageerde via een brief op een Ontwerp-besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, omdat het besluit een disproportionele inbreuk maakt op het beroepsgeheim van psychologen, artsen, psychiaters en andere behandelaars.


Partnerschap psychologen en Veilig Thuis bij Afwegingskader Meldcode

19-02-2019 Psychologen die het Afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toepassen, kunnen nu gebruikmaken van een factsheet over de samenwerking met Veilig Thuis.


Plenair debat in Tweede Kamer over zelfdoding in de jeugdzorg

12-02-2019 Woensdag 13 februari vergaderde de Tweede Kamer met minister de Jonge over zelfdoding in de jeugdzorg. Aanleiding daarvoor waren o.a. uitzendingen van Nieuwsuur over de gesloten jeugdhulp.


Brexit: de gevolgen

12-02-2019 Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor zorgverleners en werkgevers? Doe de Brexit Impact Scan en ontdek onvermoede effecten voor uw instelling.


Agenda
De Kargadoor - Utrecht, 02-03-2019

Bijeenkomst Systemisch WerkenNIP Utrecht, 06-03-2019

Intervisie avond A&O mediation 2019HNK gebouw te Utrecht , 14-03-2019

LWP Intervisie avond 14 maart 2019


Vraag & aanbod
Hengelo, 22-02-2019

GZ Psycholoog

Vacature

Amersfoort, 22-02-2019

Zwolle, 22-02-2019

Hilversum, 22-02-2019

Utrecht, 22-02-2019