Nieuws

Tussenstand rapport Beroepenstructuur psychologische zorg

21-07-2020

Recent is een nieuwe versie van het conceptrapport Beroepenstructuur psychologische zorg verschenen.


Verruiming declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020

17-07-2020 De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan tot en met 31 december 2020. Ook is er een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg gepubliceerd.


Beroepsmatig handelen verbeteren: zorgvuldig omgaan met klachten

15-07-2020 Psychologen zorgen voor een goede kwaliteit van hun beroepsmatig handelen. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met onvrede en klachten van cliënten of andere betrokkenen. 


Handreiking Wet zorg en dwang voor psychologen en orthopedagogen

15-07-2020 Met deze handreiking ligt er een op onze beroepsgroep toegespitste handreiking. De handreiking is opgesteld door het NIP, de NVO, de NVGzP en de BPSW in opdracht van het ministerie van VWS. 


Vernieuwde cliëntvriendelijke Consumer Quality index voor de ggz

09-07-2020 Akwa GGZ heeft (samen met patiëntenvereniging MIND, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland) de Consumer Quality index voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg herzien.


Vraag & aanbod
Zevenaar, 05-08-2020

GZ-psycholoog

Vacature

Noord-Kennemerland Noord, 05-08-2020

(GZ-)psycholoog

Vacature

Zwolle, 05-08-2020

Zwolle, 05-08-2020

Rotterdam, 04-08-2020

Psycholoog

Vacature