Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen geactualiseerd

18-03-2019 De richtlijn ernstige gedragsproblemen helpt professionals om te bepalen welke problemen men het beste in de buurt en met de school en in samenwerking met kind of jongere en ouders kan aanpakken en wanneer er meer specialistische kennis nodig is.


Uitnodiging focusgroepen Geweld hoort nergens thuis

11-03-2019 Als onderdeel van het landelijke actieprogramma wordt een onderzoeks- en kennisprogramma opgezet ter ondersteuning van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wie denkt mee?


Is uw pensioen goed geregeld? Vult u de poll van NIP/FBZ in?

08-03-2019 Het is goed je te realiseren dat pensioen naast loon de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor u als medewerker. Afhankelijk van de sector waarin u werkt is dat geregeld via een pensioenfonds of de werkgever.


Tarieven GGZ Zvw 2020 op 1 augustus bekend

05-03-2019 De NZa berekent op basis van het NZa-kostprijsonderzoek de nieuwe ggz-tarieven voor 2020. Deze tarieven (en de bijbehorende regelgeving) worden op 1 augustus 2019 bekendgemaakt. 


Uitspraak van de maand – maart 2019

05-03-2019 Betekent sluiting van de behandeling/DBC automatisch sluiting van het dossier? In deze korte uitspraak van de maand gaat het om deze vraag.


Agenda
HNK, NIP, Arthur v Schendelstraat 650, Utrecht, 21-03-2019

Nieuwe lente, nieuw geluid? NIP-Up time!


Hotel Casa Amsterdam, 22-03-2019

Schoolpsychologencongres 2019


Eindhoven, 26-03-2019

De juiste zorg op de juiste plek


NIP, HNK gebouw, Utrecht, 27-03-2019

Intervisiebijeenkomst Family Mediation 2019


Volgt nog.., 28-03-2019

Aan tafel bij: Pact voor de ouderenzorg


Vraag & aanbod
Amsterdam, 19-03-2019

Regiebehandelaar

Vacature

Rotterdam, 15-03-2019

Rotterdam, 15-03-2019

Arnhem, 15-03-2019

Utrecht, 15-03-2019