Nieuws

Ledenraad NIP keurt jaarplan en begroting NIP voor 2021 goed

25-11-2020 'Naar een psychologisch veerkrachtige samenleving'. Dat is de ambitie die het NIP in 2021 neerlegt. Een samenleving met vele nieuwe uitdagingen waarin psychologen een nadrukkelijke rol kunnen spelen.


Advies tussentijdse raming Capaciteitsorgaan verstuurd aan VWS

24-11-2020 Het Capaciteitsorgaan heeft mede op verzoek van het NIP een tussentijdse raming voor de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg uitgebracht.


NIP: Tweede coronagolf vraagt ander beleid, interventies en communicatie

19-11-2020 Psychologisch gezien was gedragsverandering tijdens de eerste coronagolf relatief eenvoudig. Mensen kunnen makkelijker kortdurend hun gedrag veranderen dan langdurig.


Volgend jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad: ben jij dan kandidaat?

19-11-2020 Eens in de drie jaar kiezen we een nieuwe Ledenraad, en in 2021 is het weer zover! Maar om iets te kiezen te hebben, is het natuurlijk ook belangrijk dat er goede kandidaten zijn.


NIP ondertekent intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’

19-11-2020 Hans de Veen, voorzitter van het NIP, ondertekende op initiatief van de sectie Verslavingspsychologie samen met 26 andere partijen de intentieverklaring 'Maak de zorg rookvrij'.


Vraag & aanbod
Rotterdam, 27-11-2020

Scheveningen - Den Haag, 27-11-2020

Voorne - Putten - Rozenburg, 26-11-2020

Amsterdam, 26-11-2020

GZ-psycholoog

Vacature

Haarlem, 26-11-2020