Nieuws

Filteren op tags

Huidige filters toepassen

Geef je op voor de allerlaatste sessie Masterminds Wet zorg en dwang (online): start 15 november

27-10-2021 In vervolg op eerdere mastermindsessies over de Wzd biedt het NIP samen met de NVO een allerlaatste serie aan van drie gratis online bijeenkomsten.


Gevolgen zorgprestatiemodel en eigen risico

21-10-2021 De invoering van het zorgprestatiemodel per 2022 in de GGZ/FZ kan effecten hebben voor cliënten. Het zorgprestatiemodel is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit heeft soms wel gevolgen voor de cliënt.


Beroepenlijst zorgprestatiemodel GGZ/FZ voor o.a. KJP NIP aangepast

21-10-2021 Het programma Zorgprestatiemodel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lijst met overige beroepen. Van een paar beroepen zijn de definitie en/of vereisten aangepast.


Update Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

20-10-2021 Deze week is er een update gestuurd aan de Tweede Kamer over het Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Het NIP is gevraagd om mee te denken bij het opzetten van zo’n akkoord en we hebben input geleverd in afstemming met de secties.


Herindexatie tarieven GGZ/FZ voor 2022

20-10-2021

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven voor 2022 te verwerken. Inmiddels heeft de NZa de tarieven voor de ggz en forensische zorg bepaald.