Nieuws

Visie NIP op GGZ – brief naar Kamercommissie VWS

23-01-2020 In aanloop naar het Algemeen overleg (AO) op 29 januari van de Commissie VWS hebben we onze visie op vraagstukken binnen de GGZ ingebracht. Monique Rook (directeur NIP) en Andrea van der Meer (Algemeen Bestuur NIP) zijn bij dit overleg aanwezig. 


Kinderrechten in Vreemdelingenrecht – zet je in als psycholoog!

22-01-2020 Zaterdag 18 januari besteedde het VPRO-radioprogramma Argos aandacht aan de belangen van kinderen in het Vreemdelingenrecht. Wil jij je als NIP-lid / Kinder- en Jeugdpsycholoog inzetten voor deze kwetsbare doelgroep?


Profiel Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wet zorg en dwang

22-01-2020 Na de recente publicatie van het profiel van de Wzd-functionaris is nu ook het profiel van de Zorgverantwoordelijke in het kader van de Wzd een feit.


Onderzoek suïcide onder jongeren: inzet psychologische autopsie zeer waardevol

16-01-2020 Vandaag verschijnt het verdiepende onderzoek 'Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017'.


Elementen NIP-visie voor goed werk in WRR rapport

16-01-2020 'Organisaties en de politiek dienen werk te maken van de Corporate Psychological Responsibility', zegt Paul Kop, voorzitter sectie Arbeid & Organisatie NIP naar aanleiding van het WRR-rapport dat deze week verscheen.  


Agenda
NIP-gebouw, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 27-01-2020

Workshop existential issues in psychotherapy (in English)


HNK - Arthur van Schendelstraat 650 - Utrecht, 27-01-2020

Intervisiecarrousel Winterschool A&O/A&G


HNK, NIP, 2e verdieping, Arthur v Schendelstraat 650, Utrecht, 29-01-2020

Vermoeden van overmatig alcoholgebruik bij een werknemer of een cliënt.. en nu?


NIP-kantoor, HNK Utrecht, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 31-01-2020

Winterschool Dag 6 – Burnout: van klacht naar kracht


 NIP, HNK-gebouw, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht, 04-02-2020

Seminar ‘Projectieve test-instrumenten’


Vraag & aanbod
Enschede - Zwolle, 24-01-2020

Psycholoog

Vacature

Groningen, 24-01-2020

Amsterdam, 23-01-2020

Amsterdam, 23-01-2020

Psychodiagnostiek bij migrantenkinderen

Opleidingen/ cursussen/ workshops

Haarlem, 23-01-2020