Nieuws

Reactie internetconsultatie Wet rechtspositie gesloten jeugdinstellingen

21-09-2020 Het NIP heeft samen met de NVO en BPSW gereageerd op het wetsvoorstel dat als doel heeft de rechtspositie en de rechtsbescherming van betrokken jeugdigen te verbeteren.


Therese Wong wint Scriptieprijs Psychotrauma 2020

18-09-2020 De werkgroep Psychotrauma van de sectie GGZ van het NIP reikte vandaag voor het eerst de Scriptieprijs Psychotrauma uit. Therese Wong is de winnares met haar masterscriptie over 7ROSES, een herstelgerichte methode voor het helpen van getraumatiseerde vluchtelingen.


Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona

17-09-2020 ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben in mei 2020 een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een nieuwe fase beland waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen.


Uitspraak van de maand – Heimelijk gemaakte opnames onrechtmatig verkregen bewijs?

17-09-2020 Af en toe komt het in een tuchtzaak voor dat klagers heimelijk gemaakte geluidsopnames en transcripties van gesprekken met professionals overleggen om hun standpunt kracht bij te zetten. Hoe ga je daar als psycholoog mee om?


Reactie NIP op Troonrede: ‘Behoud van economische, sociale én mentale veerkracht samenleving essentieel’

16-09-2020 Het meest genoemde thema op deze Prinsjesdag was corona. Er wordt op de langere termijn een zware economische terugslag verwacht. Het brengt daarnaast op sociaal vlak ingrijpende gevolgen met zich mee, zoals het niet op bezoek kunnen bij dierbaren.


Agenda
The Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht, 21-09-2020

Workshop Schematherapie


NIP kantoor, HNK Utrecht, Arthur van Schendelstraat 650, Utrecht, 23-09-2020

Intervisie bijeenkomst Family mediation


The Colour Kitchen Zuilen, Pr. Christinalaan 1, Utrecht, 25-09-2020

Summerschool A&O – Van burn-out naar bevlogenheid


HNK, NIP, 2e verdieping, Artur v Schendelstraat 650, Utrecht, 01-10-2020

Intervisie-workshop begeleiding en beoordeling casusverslagen voor supervisoren Jeugd


Reehorst , 02-10-2020

Symposium Traumatisch Hersenletsel


Vraag & aanbod
Almere, 17-09-2020

Rotterdam, 17-09-2020

GZ-psycholoog

Vacature

Utrecht, 16-09-2020

Zwolle, 16-09-2020

Amersfoort, 16-09-2020