Nieuws

Eenvoudig wachtlijsten ggz doorgeven aan Vektis per 1/1

13-12-2017 Vanaf 1 januari wordt het vermelden van wachtlijsten in de ggz voor volwassenen eenvoudiger. Want instellingen en vrijgevestigden hoeven vanaf dan nog maar 1 keer hun actuele wachttijden door te geven aan Vektis. Het updaten van de wachttijden gebeurt maandelijks en het aanleveren zal daarbij steeds meer geautomatiseerd verlopen.


Ingezonden brief NIP: Psychosociale hulp ouderenzorg verhoogt levenskwaliteit

12-12-2017 Trouw schreef op 6 december j.l. dat inzet van psychosociale hulp in de ouderenzorg niet alleen tot lagere kosten leidt, maar ook de levenskwaliteit van patiënt en mantelzorger verhoogt. Een belangrijk pleidooi die het NIP van harte onderschrijft en met een ingezonden brief kenbaar maakte aan de redacties van gerenommeerde kranten. Lees hier de ingezonden brief.


Digitale tool privacy en passend onderwijs nu online beschikbaar 

12-12-2017 De PO-VO raad heeft onlangs een digitale tool ontwikkeld die overzichtelijk weergeeft wat schoolbesturen, scholen en samenwerkingsverbanden moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.


Zorglandschap specialistische zorg voor jeugd

12-12-2017 De invoering van de Jeugdwet leidde tot uitdagingen in de organisatie van jeugdhulp, zoals bijvoorbeeld de gespecialiseerde jeugd-ggz. Hiervoor is een ondersteuningsteam beschikbaar. Een gemeente, jeugdregio, instelling, maar ook een vrijgevestigd jeugd-ggz aanbieder kan deze inschakelen als het regionaal organiseren van gespecialiseerde jeugdhulp ingewikkeld is.


Depressie: doorbreek de stagnatie

11-12-2017 De maatschappij heeft een stoornis, kopt De Volkskrant dit weekend. De wetenschap boekt
nauwelijks vooruitgang bij behandeling van depressies, is deze maand te lezen in De Psycholoog. Psychische aandoeningen zijn wereldwijd de zwaarste ziektelast, hoe kunnen we dit doorbreken?


Agenda
Programma Richtlijnen Jeugdhulp en jeudbescherming, Color Kitchen, Utrecht, 14-12-2017

Vraag maar RAAK – netwerkbijeenkomst Richtlijnen Aan de slag ADHD Kindermishandeling


NIP, HNK-gebouw, 2e verdieping, Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 18-12-2017

Informatiebijeenkomst nieuwe Ledenraad


NIP, Diverse locaties, oa. NIP Utrecht, Assen, Eindhoven, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Emmeloord en Eindhoven, 12-01-2018

Eyeopener voor vrijgevestigden: de deskundigheid van de cliënt centraal zetten (Samen beslissen)


NIP Arthur van Schendelstraat 650 te Utrecht, 16-01-2018

Van bul naar baan: do’s en don’ts bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst


Sectie Mediation, HNK, Utrecht, 17-01-2018

Rapport van HIIL – Inspiratiebijeenkomst Sectie Mediation


Vraag & aanbod
Landelijk, 13-12-2017

Gz-psycholoog

Vacature

Utrecht, 12-12-2017

Studiebegeleider

Vacature

Gouda - Den Haag, 12-12-2017

Gz-psycholoog

Vacature

Landelijk, 12-12-2017

Haarlem, 12-12-2017