vervolg A&O Summerschool 2020 Dag 1 – Van burn-out naar bevlogenheid

lees meer…

De deelnemers zullen ook kennismaken met vragenlijsten om een en ander te meten. Verder wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in de wetenschap. Wat weten we van het voorkomen (prevalentie) van burn-out en bevlogenheid? Welke factoren in het werk en in de persoon hangen met burn-out en bevlogenheid samen en wat zijn de gevolgen ervan? Tenslotte wordt aan de hand van casusmateriaal ingegaan op persoonsgerichte en organisatiegerichte strategieën om burn-out te voorkomen en bevlogenheid te bevorderen. In deze bijeenkomst worden recente wetenschappelijke inzichten vertaalt in handzame informatie en handreikingen voor interventies in de praktijk.