Uw belang staat voorop!

Op het NIP-bureau zetten gedreven bureaumedewerkers zich in voor de belangen van de leden en hun cliënten. Voor goede belangenbehartiging  werken zij samen met actieve leden binnen de vereniging en met stakeholders in het werkveld. Dit kunnen wij alleen met uw hulp. Samen brengen wij u als professional verder. Hoe we dit aanpakken? Lees de interviews.

Aan tafel bij alle belangrijke stakeholders

“Belangen behartigen kan ik alleen als ik de belangen ken en onderken. Ik probeer continue leden om mij heen te verzamelen om de juist input voor onderwerpen en problematiek boven tafel te krijgen, zodat ik bij de overlegpartijen juist de psychologen platform kan geven.”

  • Interview met Matt Schillings: Vertegenwoordiger en olieman van het NIP-bureau

 

Stigma rondom verslaving bestrijden

“De sectie is een hechte, actieve groep die zich inzet voor de profilering en professionalisering van ons vak”, vertelt Greeven. Behartiging van de belangen van de verslavingspsychologen staat hoog op de agenda. De sectie doet dit vooral via werkbezoeken bij instellingen.

  • Interview met Peter Greeven, voorzitter sectie Verslavingspsychologie

Investeren in jeugd

Het NIP pleit ervoor om de kinder- en jeugdpsycholoog zo vroeg mogelijk in te zetten. Onderzoek toont aan dat het belang van tijdige inzet van goede jeugdhulp van essentieel belang is en een positief effect heeft op de hele leven van cliënten. Jongeren die op tijd de juiste noodzakelijke hulp krijgen, doen in hun latere leven vaak beter. Investeren in jeugd is investeren in de toekomst.

  • Interview met beleidsmedewerker Wilma Lozowski

 

Visie op de kwaliteit van leven

“Het wordt steeds duidelijker, ook binnen het NIP, dat de langdurige zorg een andere manier van werken kent dan de GGZ. Ouderenpsychologen hebben vaak te maken met mensen die niet meer genezen. Neem bijvoorbeeld mensen die aan dementie lijden en als gevolg daarvan gedragsproblemen hebben. In de klankbordgroep Langdurige Zorg ontwikkelen we een visie die ingaat op de kwaliteit van leven, een visie.” 

  • Interview met Janne Penninx en Marjan van Laar