Welke maatregelen zijn er?

In het tuchtrecht wordt niet gesproken van een straf maar van een maatregel. Dat komt omdat een tuchtmaatregel geen strafmaatregel is maar correctie beoogt van professioneel gedrag om herhaling van onzorgvuldig handelen in de toekomst te voorkomen.

In artikel 2.4.1 en 3.3.2 van het Reglement voor het Toezicht (pdf) staan de maatregelen die het College van Toezicht en het College van Beroep aan psychologen kunnen opleggen limitatief vermeld.