Uitspraken 2019 College van Toezicht

De geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht in het jaar 2019. De uitspraken van het College van Beroep uit 2019 vindt u in een apart document.

 

Uitspraak 18/32 CvT
Klaagster verwijt haar behandelend psycholoog onder meer dat zij haar vertrouwen heeft geschaad door de indruk te wekken dat zij met klaagsters oom, met wie de psycholoog bevriend was, over de behandeling van klaagster heeft gesproken. Deze vriendschap is door verweerster met klaagster besproken; klaagster heeft ervoor gekozen toch door te gaan met de behandeling.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd.
Het College heeft geconstateerd dat het woord van klaagster tegenover dat van verweerster staat. Niet kan worden vastgesteld dat verweerster vertrouwelijke informatie over klaagster met klaagsters oom heeft gedeeld.
Klacht ongegrond.
Datum uitspraak CvT: 13 februari 2019

Uitspraak 18/24 CvT
Klaagster verwijt haar behandelend psycholoog dat zij veel afspraken heeft afgezegd, en dat vaak pas kort van tevoren.
Ook klaagt zij over het feit dat de psycholoog haar heeft gevraagd of zij iemand wist om haar bij te staan bij het opzetten van een bedrijf.
De psycholoog heeft gemotiveerd verweer gevoerd en gesteld dat zij door een medische aandoening, die haar op onverwachte momenten verhinderde om haar werk te doen, en waarvan klaagster op de hoogte was, genoodzaakt was de afspraken te verzetten.
Het College is van oordeel dat de psycholoog, toen bleek dat zij de afspraken vaak moest afzeggen, de afweging had moeten maken of zij op deze manier kon doorgaan met de behandeling van klaagster, en met haar had moeten overleggen of het wellicht beter zou zijn haar (tijdelijk) door te verwijzen naar een andere psycholoog. Door dat niet te doen heeft de psycholoog in strijd gehandeld met artikel 107 van de Beroepscode 2015.
Daarnaast heeft de psycholoog zich, door klaagster het bovenvermelde verzoek te doen, schuldig gemaakt aan rolvermenging als bedoeld in artikel 52 van de Beroepscode 2015.
Klacht gegrond, waarschuwing.
Datum uitspraak CvT: 13 februari 2019