Uitspraken 2017 College van Beroep

Hieronder vindt u de geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Beroep in 2017. Zie ook de uitspraken van het College van Toezicht uit 2017.

 

Uitspraak CvB 2017/03 (CvT 16/38)
Klager komt in hoger beroep.
Het College van Beroep komt op grond van de schriftelijke stukken en de mondelinge toelichting ter zitting niet tot de vaststelling van andere feiten, andere overwegingen of beslissingen dan het College van Toezicht.
Het College van Beroep deelt het oordeel van het College van Toezicht dat beide klachtonderdelen ongegrond zijn.
Datum uitspraak: 24-11-2017
Uitspraak CvT 16/38

Uitspraak CvB 2016/24 (CvT 15/63)
Klager komt in hoger beroep. Hij heeft onder meer aangevoerd dat de overschrijding van rollen door de psycholoog dermate verwijtbaar is dat een maatregel dient te worden opgelegd.
Vaststaat dat de psycholoog meerdere rollen ten opzichte van klager heeft vervuld. Hij heeft bij aanvang van zijn werkzaamheden bij het bedrijf een individueel gesprek met klager gehad, vervolgens heeft hij de functie van klager opnieuw omschreven in het kader van bedrijfsorganisatie en heeft daarna op willen treden als casemanager van klager. De psycholoog heeft erkend dat hij meer helderheid had moeten verschaffen over de verschillende rollen die hij ten opzichte van klager vervulde.
Het College van Beroep is van oordeel dat de psycholoog heeft gehandeld in strijd met art. 51 van de Beroepscode. Vooral aan het scheppen van duidelijkheid over de verschillende rollen tegenover klager heeft het aan de zijde van de psycholoog ontbroken. Het College van Beroep is dan ook, anders dan het College van Toezicht, van oordeel dat de handelwijze van de psycholoog zodanig is dat hem hiervan een tuchtrechtelijk verwijt dient te worden gemaakt.
Het College van Beroep legt de psycholoog de maatregel van waarschuwing op.
Datum uitspraak: 24-11-2017
Uitspraak CvT 15/63

Uitspraak CvB 2016/21 (CvT 16/11)
Klager komt in hoger beroep. Hij heeft aangevoerd dat de door het College van Toezicht opgelegde maatregel te licht is.
Het College van Beroep komt niet tot de vaststelling van andere feiten, andere overwegingen of beslissingen dan het College van Toezicht.
Het College van Beroep legt de maatregel van berisping op, met name vanwege de gebleken lacunes in kennis van de diagnostiek, een terrein waarop de psycholoog zich niettemin begeeft. Slotsom is dat de uitspraak van het College van Toezicht wordt vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de maatregel van berisping wordt opgelegd.
Datum uitspraak: 24-11-2017
Uitspraak CvT 16/11

Uitspraak 2017/01 CvB (CvT 16/09)
De psycholoog komt in hoger beroep. Hij heeft onder meer aangevoerd dat het College van Toezicht onterecht heeft overwogen dat het rapport in onvoldoende mate de bevindingen van de onderzoekers vermeldt en dat het College van Toezicht klachtonderdeel 6 ten onrechte gegrond heeft verklaard.
Het College van Beroep is van oordeel dat gedragsobservaties van het besproken drukke gedrag van de zoon ontbreken in de rapportage. Voorts overweegt het College van Beroep dat de psycholoog niet onzorgvuldig gehandeld heeft rond de vertraging van het rapport.
Conclusie dus? Waar staat deze uitspraak?
Datum uitspraak: 15-09-2017
Uitspraak CvT 16/09