Uitspraken 2013

Hieronder vindt u de geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht over 2013 met indien van toepassing daaronder de geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Beroep.