Uitspraken 2012

Hieronder vindt u de geanonimiseerde uitspraken die zijn gedaan door het College van Toezicht in het jaar 2012.  Indien hoger beroep tegen een uitspraak van het College van Toezicht werd ingesteld is de uitspraak van het College van Beroep daaronder opgenomen.