Uitspraken 2012

Hieronder vindt u de geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Toezicht over 2012 met indien van toepassing daaronder de geanonimiseerde uitspraken gedaan door het College van Beroep.