Uitspraken van de Colleges


De uitspraken laten zien hoe de Beroepscode in een concreet geval wordt toegepast. Daarmee zijn de uitspraken een belangrijke bron van kennis en inzicht voor NIP-psychologen en voor derden zoals cliënten. Daarom heeft het bestuur van het NIP besloten dat de relevante uitspraken gepubliceerd dienen te worden.
Tegen de beslissingen van het College van Toezicht staat hoger beroep open tot twee maanden na verzending van de beslissing. Dit wordt behandeld door het College van Beroep. Uitspraken van het College van Beroep vindt u direct onder de bijbehorende uitspraak van het College van Toezicht voor de jaren 2012 t/m 2018.

De uitspraken waarbij de colleges tevens hebben bepaald dat deze met vermelding van de naam van de aangeklaagde psycholoog aan de leden van de vereniging worden meegedeeld, staan onder Beroepsethiek op het Ledennet en zijn alleen toegankelijk voor leden van het NIP.