Uitspraken van de Colleges

De geanonimiseerde uitspraken van het College van Toezicht en van het College van Beroep laten zien hoe de Beroepscode in een concreet geval wordt toegepast. Daarmee zijn de uitspraken een belangrijke bron van kennis en inzicht voor NIP-psychologen en voor derden zoals cliënten.