De Beroepscodes: 2015-2007-1998

Het beroepsmatig handelen van psychologen wordt door de Colleges van Toezicht en Beroep getoetst aan de Beroepscode voor psychologen 2015. In het Reglement voor het Toezicht (pdf) wordt de samenstelling van de Colleges, de wijze van benoeming van de leden, de bevoegdheid tot het treffen van disciplinaire maatregelen en de procesgang geregeld.