Reflectie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg - NIP & NVO

Het NIP en de NVO hebben hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het bestaande NIP visitatie-instrument voor de vrijgevestigden in de ggz. Dit succesvolle instrument is nu omgevormd tot een reflectietool voor psychologen en orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg en klaar voor breed gebruik. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen.