Reflectie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg

Het NIP ontwikkelde in 2019 de reflectietool voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg in nauwe samenwerking met de NVO en met psychologen en orthopedagogen uit dit vakgebied. De reflectietool is gebaseerd op het NIP visitatiemodel en wordt momenteel in een pilot uitgeprobeerd door psychologen en orthopedagogen in de gehandicaptenzorg. De uitkomsten van deze pilot bepalen of de tool beschikbaar wordt gesteld. Dit zal in het voorjaar van 2020 duidelijk zijn.