Reflectie voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg - NIP & NVO

Het NIP en de NVO bieden een visitatie (reflectie)tool voor psychologen en orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg.