COTAN-leden

De COTAN bestaat uit een diverse groep professionals met expertise op het gebied van testconstructie,  psychometrie en/of  psychodiagnostiek. Zij bepalen het beleid van de COTAN en doen testbeoordelingen.