Commissie Testaangelegenheden Nederland

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een bestuurscommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De ‘missie’ van de COTAN is het bevorderen van de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Dit doet zij enerzijds door het beoordelen van de kwaliteit van een breed scala aan tests, toetsen en vragenlijsten en anderzijds door het opstellen van standaarden over het gebruik van (psychologische) instrumenten, zoals de Algemene Standaard Testgebruik.

U kunt contact opnemen met de COTAN via e-mail: COTAN@psynip.nl.

 

De commissie:

  • beschrijft en beoordeelt instrumenten met een psychologische meetpretentie en publiceert deze informatie in de online COTAN Documentatie;
  • draagt zorg voor en waakt over de actualiteit van het COTAN Beoordelingssysteem;
  • doet uitspraken over testaangelegenheden in de praktijk naar aanleiding van vragen van NIP-leden, psychologen, overige professionals die psychologische tests gebruiken, instanties die (overheids-)beleid maken en de media;
  • publiceert artikelen en organiseert symposia om discussie over testkwaliteit op gang te brengen en/of de werkzaamheden van de COTAN in bredere kring bekendheid te geven;
  • neemt (namens het NIP) deel aan internationale organisaties die zich ook bezighouden met de kwaliteit van tests en testgebruik, zoals de Board of Assessment van de EFPA en de International Test Commission (ITC).

De COTAN bestaat uit een diverse groep professionals met expertise op het gebied van testconstructie, psychometrie en/of psychodiagnostiek. De COTAN-leden bepalen het beleid van de COTAN en zijn tevens beoordelaar. Deze taken voeren zij uit als vrijwilliger.

De commissie bestaat uit minimaal tien en maximaal twintig leden en is als volgt samengesteld:

  • van alle universitaire opleidingen psychologie in Nederland één vertegenwoordiger (maximaal elf);
  • maximaal vier experts op door de COTAN nader te omschrijven werkgebieden.

Naast COTAN leden zijn er externe beoordelaars, die als vrijwilliger instrumenten beoordelen voor de COTAN. Externe beoordelaars zijn professionals met expertise op het gebied van testconstructie en/of psychodiagnostiek in de praktijk.