Publicaties

De COTAN publiceert regelmatig over testconstructie en psychodiagnostiek in de praktijk. Hieronder vindt u een lijst met publicaties van de COTAN, van COTAN-leden en externe beoordelaars.

 • ‘De leerkracht is geen meetinstrument’ NRC Handelsblad, 15 april 2016 p.16 (pdf)
 • ‘Over het rapporteren van subtestscores in de klinische praktijk’ De Psycholoog, september 2015. p. 34-42
 • ‘Hoe kunnen bias en fairness beter zichtbaar worden gemaakt in het COTAN-beoordelingssysteem?’ De Psycholoog, april 2012. p.47-52
 • ‘Validiteit als tweezijdig probleem’ De Psycholoog, februari 2011. p.40-46
 • COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (2010) Amsterdam, NIP/Cotan ISBN 978 90 6999 015 6
 • Prijs voor het Beoordelingssysteem in boekvorm: leden € 23,50, niet-leden € 29,50

Download de pdf van het beoordelingssysteem (pdf)

Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland, COTAN Documentatie 2009
Amsterdam: Boom Testuitgevers.
cotandocumentatie.nl

 • ‘Ruwe testgegevens: spanningsveld tussen openheid en bescherming‘ De Psycholoog, april 2008. p.236-238
 • ‘Het drijfzand van Didactische leeftijdsequivalenten‘  De Psycholoog, september 2007. p.466-472
 • ‘Korte tests: kostbare tijdwinst en onbetrouwbare beslissingen‘ De Psycholoog, juli/augustus 2007. p.406-411
 • ‘De classificatie van intelligentiescores. Voorstel voor een eenduidig systeem’ De Psycholoog, mei 2002. p.244-249
 • ‘Ontwikkelingen in het testgebruik van Nederlandse psychologen’ De Psycholoog, februari 2002. p.54-61
 • COTAN Testboek voor het Onderwijs (2002) Amsterdam: NDC – Boom. ISBN 90 5352 807 5
  Verkrijgbaar bij Uitgeverij Boom, zie ook Erratum juli 2004
 • Documentatie van Tests en Testresearch in Nederland (2000) Deel I Testbeschrijvingen. Deel II Testresearch
  Amsterdam: NDC. Assen: Van Gorcum. ISBN 90 232 3633 5