Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017

De nieuwe AST-NIP 2017 bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen zoals:

  • de principes bij de keuze van een test
  • de voordelen en de beperkingen van het gebruik van tests in het psychodiagnostische proces
  • de toepassing van tests bij speciale groepen
  • afnamevereisten
  • de onderzoeksprocedure
  • de rapportage van testresultaten
  • de rechten van de cliënt bij testgebruik

Tevens wordt aandacht besteed aan de testbeoordelingen van de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) en hoe deze beoordelingen door de psycholoog kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij het maken van een verantwoorde keuze voor een instrument.

Daarbij wordt in alle hoofdstukken van de AST-NIP 2017 relevante casuïstiek besproken, zodat theorie en praktijk samen komen. Hiermee is de AST-NIP 2017 een meer informatieve leidraad geworden voor psychologen en andere testgebruikers als het gaat om het verantwoord komen tot een testkeuze en testgebruik.

De AST-NIP 2017 is ook in het Engels vertaald en staat online: Guidelines for the Use of Tests 2017.


AST-NIP 2017

De AST-NIP 2017 is op 22 januari 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het NIP. De herziening van de AST-NIP is voorbereid door een delegatie van leden van de COTAN. De Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ) van het NIP heeft de AST-NIP 2017 ook besproken en heeft daarbij met name beoordeeld of de AST-NIP in overeenstemming is met de Beroepscode. De AST-NIP 2017 is als leidraad voor het beroepsmatig handelen van de psycholoog een belangrijk kwaliteitsinstrument van het NIP.

 

Lees de AST-NIP 2017:

Of blader door de AST-NIP 2017 via de kopjes aan de linkerkant van deze webpagina.

 

AST-NIP 2017 bestellen

De AST-NIP is verspreid onder alle NIP-leden. SPS-NIP-leden en andere geïnteresseerden kunnen de gedrukte uitgave voor € 12,50 bestellen via dit bestelformulier. Bent u lid van het NIP en wilt u deze uitgave bestellen? U krijgt dan € 4,00 korting op uw aankoop en u betaalt dan slechts € 8,50 in plaats van € 12,50.

Meer informatie