COTAN Beoordelingssysteem, AST en Beroepscode

Beoordelingen worden gedaan aan de hand van het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (Evers, Lucassen, Meijer & Sijtsma, 2010). Het COTAN Beoordelingssysteem is openbaar en kunt u hier downloaden.

Onder invloed van onder andere ontwikkelingen op het gebied van testconstructie heeft de COTAN begin 2015 besloten het Beoordelingssysteem uit te breiden met twee addenda en een wijziging van de tabellen voor de vaststelling van het eindoordeel van een aantal criteria. Deze uitbreidingen zijn 1 juli 2015 in werking getreden. Hieronder treft u de addenda met betrekking tot unproctored gegevensverzameling en fairness en de gewijzigde tabellen aan.

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld als leidraad voor het beroepsmatig handelen van psychologen. Met dit kwaliteitsinstrument beoogt het NIP de kwaliteit van de werkzaamheden van psychologen te verhogen. In de Beroepscode voor psychologen  staan de richtlijnen, gedragsregels en eisen vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.  Een ander kwaliteitsinstrument van het NIP is de Algemene Standaard Testgebruik (AST). Deze AST-NIP is te beschouwen als een nadere uitwerking van de Beroepscode als het gaat om testgebruik.

 

AST-NIP 2017 bestellen

De AST-NIP is verspreid onder alle NIP-leden. SPS-NIP-leden en andere geïnteresseerden kunnen de gedrukte uitgave voor € 12,50 bestellen via dit bestelformulier. Bent u lid van het NIP en wilt u deze uitgave bestellen? U krijgt dan € 4,00 korting op uw aankoop en u betaalt dan slechts € 8,50 in plaats van € 12,50.